دانلود ترجمه مقاله سرمایه فکری و ایجاد ارزش در سازمان – نشریه SSRN

 

 عنوان فارسی مقاله: سرمایه فکری و ارزش زایی در شرکت های برزیلی
 عنوان انگلیسی مقاله: INTELLECTUAL CAPITAL AND THE CREATION OF VALUE IN BRAZILIAN COMPANIES
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۰۸
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۲۲ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۳ صفحه
مجله  –
دانشگاه  دانشکده مدیریت کسب و کار دانشگاه مکنزی
کلمات کلیدی  سرمایه فکری (IC) ، دارایی های نامشهود، دارایی های دانش، ارزش زایی، عملکرد مالی، ارزیابی (ارزشگذاری)، مدیریت دانش (KM) ، داده های گروهی.
نشریه SSRN SSRN

 

 


 

فهرست مطالب:

 

چکیده
مقدمه
منابع نظری
مدل تحقیق
روش ها- داده ها ونمونه
روش تحلیل
متغیرهای تحقیق
نتایج
بحث و نتیجه گیری
ملاحظات پایانی


 

بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

حتی اگر واژه سرمایه فکری به مدت تقریباً ۵۰ سال و پس از آن بر سرزبانهابوده باشد، و مدارکی تجربی دال بر ارتباط آن باعملکرد سازمان ها در قرن XVII وجود داشته باشد، اما در ۱۵ سال گذشته بوده است که تعداد مطالعات انجام گرفته پیرامون این موضوع افزایش یافته است. علاقه زیاد به این موضوع با تغییرات عمیق در اقتصاد جهانی منطبق می باشد که در دهه های اخیر با آن مواجه بوده ایم. از آنجایی که خدمات نقش تعیین کننده ای در اقتصاد جهانی ایفا می کنند، نگرش سنتی، از زمان تکامل صنعتی که کار و سرمایه را عوامل اصلی تولید برای تعیین ثروت شرکتی می پندارد، وسعت یافته است. در حقیقت، عملکرد بیشتر شرکت ها بر اساس سرمایه فکری تعیین می گردد، زیرا ارزش حاصل فعالیت های وابسته به پردازش اطلاعات، توسعه و انتقال و کاربرد دانش می باشد. امروزه ارزش زایی شرکتی بر پایه استانداردها و روشهای اختصاصی، کپی رایت، مجوز، روابط مشتری، عرضه کننده و شریک، مارک های تجاری و شهرت و سایر عوامل نامشهود بنا نهاده شده است. ماهیت یا نوع برتری رقابتی از حالت فیزیکی به نامشهود تبدیل شده است. با توجه به ارزش بازار شرکت هایی مانند یوتیوب، گوگل و ایبی ، نمونه هایی پیدا می کنیم دال بر اینکه در حال حاضر اطلاعات ارزش مختص به خود می باشند که از مفاهیم منظم محصولات و خدمات اقتصاد سنتی مجزا شده است. اجمالاً، امروزه یک سری مدارکی بدست آمده است دال براینکه: با افزایش سرمایه فکری و کاهش سرمایه فیزیکی ؛ صنعت متحمل فرایند غیر مادی گرایی شده است. فاصله بین جریان اطلاعات و جریان محصولات و خدمات رو به افزایش است. …

ملاحظات پایانی
شایان توجه است که این مطالعه با محدودیت هایی روبرو است که با اندازه و نوع نمونه شروع شده و علت آن نبود اطلاعات مالی و وسیع در مورد شرکت های فعال در برزیل می باشد. هرچندفقط بزرگترین شرکت ها در نظر گرفته شده است، اما نمونه ارزیابی شده گویای واقعیتی است که امکان ادغام با واقعیت بیشتر شرکت ها در برزیل را فراهم نمی آورد. شایان توجه است که اگرچه بر جستجوی مناسب ترین ابزارها و نیاز به مطالعه تاکید زیادی شده است، اما روشهای ارزیابی برای سرمایه فکری تست شده وجود نداشته و در نمونه های بزرگ کاربرد دارد. اگرچه بعد ازمروری خسته کننده به این نتیجه رسیدیم که CIV و ICE شاخص هایی هستند که قادر به دستیابی و اندازه گیری سهام سرمایه فکری و جریان هر شرکت هستند، اما هیچ یک از انتقاد به دور نمی باشند، و هر دو فقط از اطلاعات مالی پایه در ترکیب خود استفاده می کنند. بالاخره، اگرچه در ده سال گذشته امور زیادی به رشته تحریر درآمده و تحقیقاتی در رابطه با سرمایه فکری و تاثیر آن بر عملکرد سازمان ها انجام شده است، اما از آنجایی که هدف محققین تعیین کمیت می باشد، در نتیجه تاثیر اعمال شده معنادار نمی باشد.
بنابراین، نتایج بدست آمده در اینجا در قالب یک کار اکتشافی مطرح شده است که هدفش نیل به نتایج اصلی در رابطه با این موضوع و اقتباس شیوه متدولوژیکی ابداعی می باشد. در ادامه؛ مطالعه حاضر با استفاده از مبنای نمونه و افق زمانی طولانی تر از جمله تحلیل تفصیلی اثرات سرمایه فکری بر بخشهای مختلف با استفاده از گروه کنترل و شرکت هایی(بخش) با حجم سرمایه فکری وسیع و تحلیل تاخیر دو متغیر مستقل وابسته به سرمایه فکری ادامه می یابد.  علی رغم محدودیت های ذکر شده، مطالعه حاضر مدارکی دال بر تاثیر سهام سرمایه فکری و راندمان آن بر ظرفیت ارزش زایی ارائه کرده است. در کل، نتایج بدست آمده ، به حل سئوال تحقیق ارائه شده کمک می نماید. مدارکی تجربی پیرامون تاثیر سرمایه فکری (سهام و جریان) بر ارزش زایی شرکت های برزیلی نیز ارائه می شود.


 

بخشی از مقاله انگلیسی:

 

INTRODUCTION

Even though the term ‘intellectual capital’۱ has existed for almost 50 years and thatsince the XVII Century there has been empirical evidence over its relevance in theperformance of organizations, it has only been in the last 15 years that studies on the subjecthave become more frequent (STEWART, 1998 :XVI; STEWART, 2001: XIV).The growing interest over the subject coincides with the deep transformations in worldeconomy through which we have been going in recent decades. As services take a highlydetermining role in World’s economy, the traditional view, current since the industrialrevolution, which considers ‘work and capital’ as the main production factors to determinecorporation wealth, has to be widen up (ANDRIENSEN, 2004 :5).In fact, performance of most companies is increasingly based on the intellectual capital,since value comes from activities linked to information processing, development andknowledge transfer and application (TEECE, 1998 :75 ; FIRER and WILLIANS, 2003 :348).Corporate value creation nowadays is grounded on proprietary standards and methods,copyright, patents, customer, supplier, and partner relationships, marks and reputation, as wellas other intangible factors. The nature of competitive advantage has turned from the physicalto the intangible (EDVINSON, 2003 :19).While noting the market value of companies like Google, eBay, and YouTube, we findclear examples evidencing that information now has its ‘own value’, separated from regularconcepts of products and services from the traditional economy.In short words, we find today a series of evidences showing that:a) industry is undergoing a ‘dematerialization’ process with the increase of theintellectual component and decrease of the physical one (STEWART, 2001:12);b) distance between information flow and the flow of products and services isincreasing (TEECE, 1998 :59) However, we chose to evaluate, compare, and analyze the performance of companiesbased on conventional information and financial statements, which, in this context, present aseries of limitations (CHEN et. Al., 2005; STEWART, 1998; ROOS et. Al.; 1997; LEV,2001), failing to offer a clear and broad view of the resource stock available to companies andtheir effectiveness in using such resources for value creation (ROSS et. Al. 2002; BREALEYand MYERS, 2003).The lack of visibility and the impossibility to compare companies (especially thosemore intensive in terms of intellectual capital), as well as the increasing distance betweenmarket value and accounting value of companies, have also caused a systematic error in theprice of company shares, resulting in excessive volatility in the stock market and jeopardizingthe decision making ability of investors and managers (HAND and LEV, 2003 :2;EDIVINSON, 2003 :62-79).Thus, there is a need today to find means to measure and appropriately qualify thisimportant part of company capital, to enable studying the influence on their value creation,and, eventually, be able to determine on solid grounds their fair market value (ROSS et. Al.,2002; BREALEY and MYERS, 2003).


 

 عنوان فارسی مقاله: سرمایه فکری و ارزش زایی در شرکت های برزیلی
 عنوان انگلیسی مقاله: INTELLECTUAL CAPITAL AND THE CREATION OF VALUE IN BRAZILIAN COMPANIES

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا