دانلود ترجمه مقاله ادغام برنامه ریزی منابع انسانی hrp با سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی erp – مجله IGI

 

 عنوان فارسی مقاله: یکپارچه سازی تذکرات نسبت به اقدامات شخصی برای برنامه ریزی منابع انسانی (HRP) درسیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)
 عنوان انگلیسی مقاله: Integration of Predated Notifications of Personal Actions for HR-Planning in ERP-Systems
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار  ۲۰۱۲
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۳ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۲۲ صفحه
مجله  –
دانشگاه  دانشگاه ماگدبورگ، آلمان
کلمات کلیدی  –
نشریه IGI

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
مقدمه
برنامه ریزی منابع انسانی
تذکرهای اقدام های شخصی
یکپارچگی تذکرهای اقدام های شخصی در سیستم های ERP
روند های آینده
نتیجه گیری
تعاریف و اصطلاحات کلیدی

 


بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

دولت الکترونیکی باهدف بهبود فرآیندهای تجاری دولت با کمک تکنولوژی اطلاعات وارتباطات(ICT)ابداع شده است.اهداف اصلی کاهش هزینه ها،افزایش کیفیت های فرآیندها و کم کردن مدت زمان انجام سفارش هامی باشند.اما بهبودواصلاحات  فقط روی فرآیندهای تجاری دولتی تمرکزدارند.اگرهمه وظایف مدیران بهینه گردند،دولت بطورموثرتری فعالیت خواهد کرد.ویکی ازوظایف اصلی مدیریت،مدیریت منابع انسانی می باشد.اگرنگاهی به تعداد کارمندان تمام وقتی که درGerman Federal Land Nordrhein-Westfalenوبخش های آن کارمی کنند بیاندازیم،می توان بهینه سازی بالقوه دربخش منابع انسانی راتصورکرد.جمعیتی که در Nordrhein-wetfalen   در سال ۲۰۰۷ زندگی می کردند حدود ۱۸ میلیون نفربود. درسال ۲۰۰۷حدود ۸۸٫۴۲۵ کارمند با قرارداد تمام وقت برای وظایف مدیریتی وجود داشته است. برای مقایسه Daimler AG در آلمان که ماشین های مرسدس بنزتولید می کند دارای ۲۷۲٫۳۸۲کارمند ازسراسردنیا در ۲۰۰۷ بود. یک مدیریت منابع انسانی کارا برای شرکت ها همانند دولت ها حیاتی می باشد تا بانگرش ارائه سرویس های دولتی باکیفیت تروکاراتربا هزینه بهینه فعالیت کند.یک برنامه ریزی  منابع انسانی دقیق تر قطعا منجربه یک استفاده کارا تر از پرسنل،بدون توجه به اینکه دولت ها یا شرکت ها علاقمند هستند یا نه، خواهد شد.چون هردو مجبور به رویایی با چالش های یکسان در  مدیریت منابع انسانی هستند.
با نیازبه برنامه ریزی تجاری دقیق تر،برنامه ریزی منابع انسانی نیز باید بهینه گردد.بهبود و توسعه می تواند ازطریق جمع آوری وتحلیل سیستماتیک تذکرهای   اقدام های شخصی واستفاده کردن این داده هابرای کمک به برنامه ریزی منبع انسانی بدست بیاید.سیستم های ERP برای جمع آوری اقدام هایی که در آینده به وقوع خواهد پیوست به کار می رود،بنابراین داده ها به طور کامل یکپارچه شده وبه آسانی می توانند در فرایندهای برنامه ریزی مورد استفاده قرار گیرند.
درادامه اهمیت تذکرهای   اقدام های شخصی نشان داده می شودونشان داده خواهد شد که چگونه داده ها می توانند برای یک برنامه ریزی منابع انسانی بر پایه سیستم ERP در دولت ها و شرکت استفاده شوند.

نتيجه گيري
نمي توان پاسخ منحصربفردي براي چالش هاي امروزه فرايندهاي دولتي پيدا كرد.دولت الكترونيكي يكي از روش ها و اقدام هاي گوناگون است.بعلاوه اجراي  دولت الكترونيكي منوط به  تطبيق همه ساختارهاي  ديگر دولت  در استراتژي جديد مي باشد  كه براي نمونه مي توان  ICT  و منابع انساني را نام برد.تحليل ساختار منابع انساني  در دپارتمان هاي دولتي و اعمال تغييراتي كه بدليل دولت الكترونيكي صورت خواهد گرفت لازم مي باشد.اجراي دولت الكترونيكي  منجر به ملزومات متفاوتي خواهد شد:در يك سمت شغل هايي غيرضروري خواهند بود، چون كار را مي توان با تلاش كمتر و همراه با كارايي بيشتر انجام داد و در سمت ديگر كارمندان با زمينه فعاليت گسترده تري روبرو خواهند بود.
سيستم منابع انساني   دولت بايد همه ملزوماتي كه از ساختارهاي ديناميكي فرايندهاي  تجاري نتيجه مي شوند  و نيز توصيف هاي شغلي را براورده سازذ.اگر  يك سيستم منابع انساني  در بخش  منابع انساني يك  دولت معرفی مي شود يكي از معدود عرضه دهنده هاي برجسته خواهد بود.اين فرضيه از اين حقيقت ناشي مي شود كه  HEADCOUNT  در يك دولت بيش از ۱۰۰۰۰۰ كارمند خواهد بود.كه  براي اين تعداد جمعيت نيازمند يك سيستم  منابع انساني  قدرتمند خواهند بود.
هنگام ارزيابي سيستم هاي مختلف  موجود در بازار بايد قابليت رسيدگي كردن به تذكرهاي  اقدام هاي شخصي را نيز در نظر گرفت.اهميت تذكرها  براي برنامه ريزي  منابع انساني  به اندازه اي زياد مي باشد كه بطور جدي بايد در نظر گرفته شود.تذكرهاي اقدام هاي شخصي  در فرايند برنامه ريزي هدف را بهبود مي بخشند چون داده هاي اضافه شده به فرايند جامع و دقيق مي باشند.بنابراين فرايندهاي عملياتي  بخوبي پشتيباني مي شوند و گرايش ها در همان ابتدا تشخيص داده مي شوند.تذكرها معمولا مدتي قبل از وقوع شناخته مي شوند اما به ندرت در فرايندهاي برنامه ريزي استفاده مي شوند. سيستم هاي ERP  استاندارد عملياتي را براي كار با تذكرهاي اقدام هاي شخصي ارائه نمي كنند.فرايندهاي  برنامه ريزي كه بوسيله سيستم هاي ERP  پشتيباني مي شوند توسط داده هاي تذكرهاي اقدامات شخصي  تسهيل نمي شوند.ولي داده ها خيلي مفيد خواهند بود چون مي توان انها را با تلاش اندكي در يك مدل داده اي كاملا يكپارچه كرد زيرا كه تذكرهاي اقدام هاي شخصي مشابه با اقدام هاي شخصي موجود مي باشند.برعكس اطلاعات مربوط به تذكرهاي اقدامات شخصي در فرايندهاي برنامه ريزي و گزارش ها استفاده مي شود.اما منبعي براي داده هاي سيستم يكپارچه  ERP  نمي باشد و يك دسته از صفحات Excel  مي باشد.فرايند بخوبي يكپارچه نبوده و داراي اشكالاتي مي باشد. …

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

INTRODUCTION

E-Government has been invented in order toimprove governmental business processes withthe help of information and communicationtechnology (ICT). The main objectives are costreduction,increase of process-quality and loweringlead-time. But improvements do not have tofocus on governmental business processes only.Governments will work more efficiently, if alladministration tasks are optimized, too. Andone of the main tasks in administration is HRmanagement.The optimization potential in theHR-sector can be imagined if one takes a look athow many full-time employees are deployed inthe German Federal Land Nordrhein-Westfalenand its communes. The population living inNordrhein-Westfalen in 2007 was about 18 millionsof people (NRW, 2007). In 2007 there havebeen 188.425 employees with a full-time contractfor administration tasks (NRW, 2008). For comparison,the Daimler AG in Germany producingMercedes-Benz cars among others had 272.382 employees all over the world in 2007 (Daimler,2008). An efficient human resource managementis vital for companies as well as for governments,which act with view to offer a high-performanceand high-quality governmental service at optimalcost. A more precise HR-planning will definitivelylead to a more efficient use of personnel, no matterif governments or companies are concerned, asboth have to face the same challenges in HRM.With the need for a more precise enterprisewideplanning the HR-planning must be optimized,too. The improvement can be achieved by collectingand analyzing systematically pre-datednotifications of personal actions and using thisdata to enhance HR-planning. ERP-systems areapplied to collect the actions that will take placein the future, so the data is fully integrated andcan easily be used in the planning process. In thefollowing the importance of pre-dated notificationsof personal actions will be highlighted andit will be shown how the data can be used for anERP-system-based HR-planning. The findingswill lead to a better use of HR-resources, in governmentsand companies.Thus, governments have the opportunity tomake one more steps towards a higher sophisticatede-government through improvements inHR-management. Governments can have an effecton the efficiency of their HR-planning with thechoice for an enhanced ERP-system and take advantageof a more efficient HR-planning-moduleand -process. When dealing with e-governmentalreadiness, it is necessary to emphasize that thecustomer-view (or citizen-view) is not the onlyperspective that has to be considered. This researchindicates that the optimization of general administrativetasks in governmental business processesis one of the tasks governments must work at inorder to become ready for e-government or to usee-government more intensively. And HR is oneof these administrative tasks every government is faced with. What is more, now and in future HRwill become a vital division of governments, likeIT and Financials. This research uses the awarenessthat HR has to be taken into consideration ifa government or a company wants to improve it’sHR-management and concentrates on a specificpart of HR-planning and HR-controlling, the predatednotifications of personal actions. 


 

 عنوان فارسی مقاله: یکپارچه سازی تذکرات نسبت به اقدامات شخصی برای برنامه ریزی منابع انسانی (HRP) درسیستم های برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)
 عنوان انگلیسی مقاله: Integration of Predated Notifications of Personal Actions for HR-Planning in ERP-Systems

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا