دانلود ترجمه مقاله نظارت صنف کالا، مشخصه شرکت و مسولیت اجتماعی شرکت تولیدی ثبت شده در بازار بورس

 

 عنوان فارسی مقاله: مکانیسم نظارت صنف کالا، مشخصه های شرکت و مطالعه تجربی  مسولیت های اجتماعی شرکت های تولیدی ثبت شده در بازار بورس اندونزی
 عنوان انگلیسی مقاله: Good Corporate Governance Mechanism, Firm Characteristics and Corporate Social Responsibility Empirical Study in Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

 

تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۷ صفحه
سال انتشار ۲۰۱۴
مجله مجله بین المللی امور مالی و حسابداری
دانشگاه دانشکده اقتصاد دانشگاه پالمبانگ کشور اندونزی
کلمات کلیدی مالکیت مدیرانه و نهاده ، نماینده های مستقل هیات مدیره ، کمیته بازرسی ، بزرگی شرکت ، CSR

 

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱ تاریخچه
۲ مرور ادبیات

۲ ۱  نظریه هویت(Entity Theory)
۲ ۲ نظریه عاملیت(agency theory)
۲ ۳  توسعه فرضیه
۲ ۴  چارچوب نظری

۳ متدولوژی

۳ ۱ منابع داده ها
۳ ۲جامعه و نمونه
۳ ۳ تعریف و اندازه گیری متغییر ها
۳ ۴ تحلیل فنی

۴  یافته ها

مالکیت مدیرانه روی افشای  CSR  تاثیر دارد
افشای مالکیت نهادی با افشای CSR  رابطه دارد
اعضای مستقل هیات مدیره روی افشای CSR تاثیر دارد
کمیته بازرسی با افشای  CSR  رابطه دارد
اندازه شرکت مرتبط با افشای CSR  می باشد

۵   نتیجه گیری و پیشنهادها

۱ ۵   نتیجه گیری
۲ ۵   پیشنهادها

 


 

بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

امروزه  بسیاری از پدیده های اجتماعی و محیط زیست در نتیجه فعالیت صنفی  بویژه در شرکت هایی که مرتبط با منابع طبیعی فعالیت می کنند رخ می دهد. این ادعا را می توان به وسیله ظهور مسائل و کشمکش های زیادی که در صنعت از قبیل  تظاهرات و  اعتراض هایی که نشان از نارضایتی می باشند، اثبات کرد. عناصر متعددی از جامعه اطراف واحد صنعتی به علت زباله ها یا الودگی های بوجود امده  نابود شدند که تاثیر منفی روی محیط دارد. کارگران اغلب  بعنوان  اعتراض به سیاست دستمزد ها اعتصاب می کنند و برنامه  اعطای  تسهیلات رفاه اجتماعی  که شرکت ها اجرا می کنند  عدالت را منعکس نمی کند. در موارد متعددی از قبیل بیسکویت های سمی ،غداهایی که از گوشت خوک درست شده اند،نوشیدنی هایی که از نگهدارنده هایی در انها استفاده شده است که مضر می باشند و حتی الودگیهای محیطی این روزها اغلب ارتباط ناهماهنگی را نشان می دهند.برای نمونه یک مورد الودگی و نابودی محیط زیست  است که توسط PT pusri  زباله های مایع را وارد رودخانه musi   می شود که باعث کشته شدن تعداد بیشماری ماهی می گردد.نه تنها در اکوسیستم رودخانه تاثیر گذار است بلکه تاثیرات منفی در سلامتی افرادی که در رطراف رودخانه زندگی می کنند دارد.نمونه دیگرمورد انزیم خوکی می باشد که توسط PT Ajinomoto  تولید می شود و یا موارد دیگر از این قبیل می باشد. مرتبط با پدیده هایی که رخ می دهد شرکت ها مجبور می شوند  مسولیت های اجتماعی خود را انجام دهند.انها نیاز به برخورداری از اعتماد عمومی  بعنوان شرطی برای صنعت  و تولید در جهت توسعه دارند.با توجه به توسعه CSR  نیز مرتبط با شدت خسارت محیط زیست  که در  اندونزی و در جهان رخ داد که شامل موضوعات اجتماعی ، الودگی ،منابع ، زباله ها  ،کیفیت محصول ، سطح ایمنی تولید و همینطور حقوق  و وضعیت اجتماعی افراد مشغول به کار می باشد.
باتوجه به فشارهایی که به شرکت ها وارد می شود ، شرکت ها مسئول تاثیرات فعالیت های تجاری  بر روی جامعه هستند.شرکت ها تشویق می شوند که مسولیت حزب ها و گروه ها نه تنها سهام داران و بستانکاران بلکه مسولیت گروگذارها را نیز برعهده بکشند.هم راستا با این توسعه ها قانون  شماره ۴۰ وضع شده در سال ۲۰۰۷ شرکت ها با مسولیت محدود  را ملزوم می دارد که محدوده  کسب و کار ان در زمینه منابع طبیعی یا مرتبط با منابع طبیعی نباید وظایف محیط زیستی و اجتماعی خور را کنار بگذارند.بویژه در اندونزی اجرای  CSR بخوبی پیش نمی زود.اصولا شرکت ها CSR  را منحصرا برای بدست اوزدن توجه  کل عموم جامعه  اجرا می کنند و سطح  گزارش ها و افشاگری ها خیلی نا چیز می باشد.دلیلی که شرکت ها بصورت داوطلبانه گزارش های CSR  را فاش می کنند از قبیل موافقت با مقررات وضع شده کنونی ،بدست اوردن  امتیاز ها و سودهای رقابتی، پرداختن  قردادهای وام وبراورده ساختن انتظارات عموم جامعه و همین طور جذب سرمایه گذاران  میباشد.
برای فاش کردن CSR  شرکت اطلاعات ارزش افزوده را به  گرو گذار ارائه می کند.هر گرو گذار هدف خاص خودش را دارد. شرکت باید از منافع گروگذار حفاظت کند. تضمین کردن ذینفع گروگذار بوسیله نظارت صنف کالا  تامین می شود.موضوع نظارت صنف  کالا (GCG)  بعلت تفکیک مالکیت و کنترل شرکت ها ظاهر می شود.این تفکیک بر اساس نظریه کارگزاری که در این مورد مدیریت احتمالا سود خصوصی را در مقایسه با اهداف شرکت افزایش می دهد.علاوه بر داشتن عملکرد مالی  خوب از  شرکت  انتظار می رود که نظارت خوبی نیز داشته باشد.پنج اصل کلیدی در GCG ذکر شده  در دستورالعمل نظارت صنف کالا در اندونزی که بوسیله کمیته ملی نظارت سازمان دهی شده است ، وجود دارد که عبارتند از:شفافیت، ذیحساب بودن، بی طرفی، استقلال داشتن و مسولیت پذیری.با توجه به  Murwaningsari 2009  داریم که CSR  بدقت متصل به نظارت صنف کالا می باشد.همانند دو روی سکه انها  هر دو دارای جای پای قوی در دنیای تجارت دارند ولی وابسته به همدیگر می باشند.ایده اصلی  رسیدن به نضارت صنف کالا و مسولیت اجتماعی صنف می باشد.شرکت باید دارای جهت گیری  به مسولیت اجتماعی   گروگذار ها ، جامعه و محیط زیست  باشد. این با اصول اصلی نظارت صنف کالا که مسولیت است همسو می باشد. در حالی که اجرای  افشاگری مسولیت اجتماعی صنف همسو با اصل شفافیت می باشد. مفهوم مسولیت اجتماعی صنف قسمتی از اجرای  خط مشی نظارت صنف کالا می باشد.در این مقاله مکانیسم شاخص های نظارت صنف استفاده شده عبارتند از مالکیت مدیریتی ،مالکیت بنگاهی ،هدایت کننده های مستقل  و کمیته های  رسیدگی  بعنوان  یک متغییر مستقل و افشای مسولیت اجتماعی صنف بعنوان  متغییر وابسته.این تحقیق افشای مسولیت اجتماعی صنف را پیوند داد.ویژگی های شرکت ها  که بصورت ابزرگی شرکت معرفی می شود نیز یک متغییر مستقل می باشد.استفاده از بزرگی شرکت بدین دلیل است که بزرگی شرکت  بطور یک متغییر  پیش بینی کننده  که بطور گسترده استفاده شده است می باشد که برای شرح  نوسان ها در  گزارش های سالانه افشاهای شرکت می باشد.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Background

Today many phenomena and social environment that occur as a result of corporate activity, especially in companies which activities related to the field of natural resources. This is evidenced by so many conflicts and problems arise in industrial such as demonstrations and protests which implies dissatisfaction. Various elements of the community around the plant site was disturbed due to waste or pollution arising thus have a negative impact on the environment. The workers often do demonstrations by strikes due to the wage policy and the provision of welfare facilities that implemented the company does not reflect a sense of justice. Various cases, such as poisonous biscuits, foods containing lard, drinks with preservatives that are harmful, even environmental pollution these days often show the relationship disharmony. For example the case of pollution and environmental destruction by PT Pusri who dispose of liquid waste into the Musi River resulting in the number of dead fish. Not only have an impact on the ecosystem in the river but also a negative impact on the health of people living around the Musi River. Another example is the case of pig enzyme produced by PT Ajinomoto, Meatball Sources Tastes case containing pork and a variety of other cases. Related to the phenomenon that occurs caused companies perform their social responsibilities. They need to meet the public trust as a condition for industrial and manufacturing to develop properly. According to Main (2007) the development of Corporate Social Responsibility (CSR) is also associated with the severity of the environmental damage that occurred in Indonesia and the world, ranging from social issues, pollution, resources, waste, product quality, product safety levels, as well as the rights and status of personnel employment.

Pressed by various sides, company has given the responsibility for the impact of business activities on society. Companies are encouraged to take responsibility for the party not only from the wider group of shareholders and creditors but also other stakeholders. In line with these developments, the Law No. 40 2007 on Limited Liability Company requires that its business areas in the field of or related to the field of natural resources should have to dislose theirsocial and environmental duties. In Indonesia in particular, the implementation of CSR is still not going well. Basically companies were implementing CSR solely to get the attention of the general public and the level of reporting and its disclosure is still very low. The reason companies voluntarily disclose CSR reporting, such as to comply with existing regulations, to gain a competitive advantage, to meet the loan contract and meet the expectations of the public, as well as to attract investors.

To dislcose of CSR, company gives a value added information to stakeholders. Every stakeholders have specific purpose. Company should protected of stkeholders interested. The ensurement of stakeholder intersted called by good corporate govrenance. Issue of Good Corporate Governance (GCG) appears due to the separation between ownership and control of companies. This separation is based on agency theory which is in this case management is likely to increase private profits rather than the company’s goals. Besides having a good financial performance the company is also expected to have good governance. There are five key principles contained in the GCG as mentioned in the Code of Good Corporate Governance in Indonesia organized by the National Committee on Governance (KNKG), namely: transparency, accountability, responsibility, fairness, and independency. According to Murwaningsari (2009), CSR is closely linked with Good Corporate Governance. Like two sides of a coin, they both have a strong foothold in the business world but related to each other. The main idea is to achieve good corporate governance corporate social responsibility. Company must have oriented social responsibility to stakeholders, society, and environment. This is in line with the main principles of good corporate governance is the responsibility, while the implementation of the disclosure of corporate social responsibility in line with the principle of transparency. The concept of Corporate Social Responsibility is part of the implementation of Good Corporate Governance guidelines. In this study the mechanisms of corporate governance indicators used are managerial ownership, institutional ownership, independent directors and audit committees as an independent variable, and the disclosure of corporate social responsibility as the dependent variable. This study linked the disclosure of corporate social responsibility. Characteristics of the companies were represented by firm sizeis also an independent variable. Use of company size is because the size of the company is a widely used predictor variables to explain variations in the company’s annual report disclosures.

 


 عنوان فارسی مقاله: مکانیسم نظارت صنف کالا، مشخصه های شرکت و مطالعه تجربی  مسولیت اجتماعی شرکت های تولیدی ثبت شده در بازار بورس اندونزی
 عنوان انگلیسی مقاله: Good Corporate Governance Mechanism, Firm Characteristics and Corporate Social Responsibility Empirical Study in Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا