دانلود ترجمه مقاله نظرات معلمان در مورد گروه های آنلاین والدین مدرسه (ام دی پی آی ۲۰۲۳)

۱۳۶۵۲

 

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه ام دی پی آی در سال ۲۰۲۳ منتشر شده که ۱۵ صفحه می باشد، ترجمه فارسی آن نیز ۲۴ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله عالی بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

نظرات معلمان در مورد گروه های آنلاین والدین مدرسه

عنوان انگلیسی مقاله:

Teachers’ Perceptions Regarding School Parents’ Online Groups

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی 
نشریه ام دی پی آی – MDPI
سال انتشار ۲۰۲۳
فرمت مقاله انگلیسی pdf
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۵ صفحه
نوع مقاله ISI
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله علوم تربیتی
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت و برنامه ریزی آموزشی – تکنولوژی آموزشی
چاپ شده در مجله (ژورنال)  Education Sciences
کلمات کلیدی فرزندپروری آنلاین – ادراکات معلمان در مدارس ابتدایی – گروه های آنلاین والدین مدرسه – ارتباطات والد- معلم – درگیری والدین – رسانه اجتماعی – معلمان و فناوری های جدید.
کلمات کلیدی انگلیسی online parenting – primary school teachers’ perceptions – school parents’ online groups – teacher-parent relationships – parental involvement – social media – teachers and new technologies
نمایه (index) Scopus – Master journals List – DOAJ
نویسندگان Antigoni Alba Papakonstantinou
شناسه شاپا یا ISSN ۲۲۲۷-۷۱۰۲
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.3390/educsci13010060
لینک سایت مرجع https://www.mdpi.com/2227-7102/13/1/60
ایمپکت فاکتور (IF) مجله ۹۳۷ در سال ۲۰۲۲
شاخص H_index مجله ۴۰ در سال ۲۰۲۳
شاخص SJR مجله ۰٫۶۰۵ در سال ۲۰۲۲
شاخص Q یا Quartile (چارک) Q2 در سال ۲۰۲۲
بیس نیست
مدل مفهومی ندارد 
پرسشنامه ندارد 
متغیر ندارد 
فرضیه ندارد 
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
کد محصول ۱۳۶۵۲

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله 
فرمت ترجمه مقاله ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش و pdf
وضعیت ترجمه ترجمه شده و آماده دانلود
کیفیت ترجمه عالی (مناسب استفاده دانشگاهی و پژوهشی)
تعداد صفحات ترجمه ۲۴ (۱ صفحه رفرنس انگلیسی) صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است 
ترجمه ضمیمه ندارد 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه ندارد 
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است
منابع انتهای متن به صورت انگلیسی درج شده است

 

فهرست مطالب

چکیده

۱- مقدمه

۲- مواد و روش ها

۳- نتایج

۴- مباحثات

۵- نتیجه گیری

بودجه

بیانیه رضایت آگاهانه

بیانیه قابلیت دسترسی داده

تعارض منافع

مراجع

 

بخشی از ترجمه

چکیده
     تحقیق کنونی برای پژوهش در مورد ادراکات معلمان در یونان، با توجه به گروه های آنلاین والدین، در مدارس ابتدایی و مهد کودک، انجام شده است. به طور خاص، هدف ما دستیابی به ادراکات معلمان، با در نظر گرفتن گروه های آنلاین خود سازمان ده، والدین دانش آموزان و تاثیر ارتباطات آنلاین والدین و تبادل اطلاعات است که در مورد ارتباطات آموزش دانش آموزان و مدرسه کار می کنند. یک پژوهش کمّی، با استفاده از پرسش نامه آنلاین انجام شده و با مشارکت ۲۴۶ معلمان مدرسه ابتدایی و معلمان مهد کودک در بخش عمومی و خصوصی همراه است. نتایج ما بیانگر آن است که معلمان، در مورد عملکرد گروه های آنلاین والدین، حالت ظن و شک دارند. آنها معتقدند که چرخش اطلاعات در میان والدین، در بسیاری از مواقع ممکن است باعث ایجاد تقلب یا تحریف شوند و آنها از اظهر نظر دریغ نمی کنند، در حالی که این اظهار نظر ها چندان به کسی کمک نمی نمایند. در مورد محتوای مباحثات والدین، معلمان مرد، اطلاعات بهتری نسبت به معلمان زن دارند و آنها بیشتر درگیر تنش های رخ داده در میان گروه های آنلاین والدین می شوند. علاوه براین، معلمان مدارس خصوصی اذعان دارند که والدین به صورت متناوب به تبادل اطلاعات، شایعه پراکنی در مورد رفتار معلمان و شیوه تدریس آنها می پردازند. این در صورتی است که معلمان مدارس عمومی استدلال می کنند که به اشتراک گذاشتن این نوع اطلاعات در گروه های آنلاین والدین، نادر است. علاوه براین، معلمان تصدیق می کنند که مباحثات والدین در گروه های آنلاین بیشتر مربوط به زندگی مدرسه، تقویت مداخلات والدین وم شارکت والدین در ارائه اطلاعات مربوط به مدرسه، می باشد.

 

۲- مواد و روش ها

     هدف و پرسش های تحقیقاتی این پژوهش، بیانگر انتخاب یک رویکرد کمّی است که جمع آوری داده ها را در طی یک دوره زمانی خاص، مجاز دانسته و طبیعت شرایط موجود را توصیف کرده و گرایشات کلی را برای یک موضوع خاص، شناسایی می نمایند [۲۵-۲۷]. پرسش نامه به عنوان ابزار اصلی برای جمع آوری داده انتخاب شده و به همین ترتیب، کتاب شناسی [۲۵-۲۷] یک ابزار تحقیق موثر را توصیف می کند و قابلیت اعتماد و سازگاری با معیارهای عددی را داشته و عوامل بالقوه در آنها کاهش می یابد. پرسش نامه، امکان جمع آوری سریع داده های خاص را به صورت موثر، ارتقا داده وشرکت کنندگان توانایی پاسخ صادقانه را دارند که خارج از تاثیرات محققان است [۲۵].

 

     به دلیل نیازهای تحقیقات کنونی، یک پرسش نامه آنلاین ناشناس برای شناسایی پرسش های تحقیقاتی فوق الذکر، ارائه شده است. پرسش نامه به دو قسمت تقسیم شده است. اولین بخش، پرسش هایی است که در مورد مردم شناسی با مشارکتی و سطح مهارت های دیجیتالی آن ها (پرسش ۲۰-۱) جمع آوری شده اند و دومین بخش شامل پرسش هایی در مورد ادراکات معلمان در مورد SPOGها ( پرسش ۳۳-۲۱و ۴۲-۴۰) شده و تاثیر آنها روی آموزش آنها ( پرسش ۳۴-۲۹ و ۴۳-۴۸) و ارتباطات با اعضای دیگر مدرسه می شود (پرسش ۴۹-۵۷). همة پرسش ها، نزدیک به هم بوده و در مقیاس سطح پنج یا سطح پهار دنبال شده و وابسته به پرسش های گفته شده است.

 

     داده ها با استفاده از SPSS28 آنالیز شدند. آمار توصیفی هم برای متغیرهای کمّی و هم گروهی در مقیاس نسبت دهی شده، پیاده سازی گردیدند. درصد نمونه های کلی (%)، فرکانس ( N )، میانگین (M) و انحراف معیار (SD) محاسبه شدند. به همین ترتیب، تست های چی اسکوار، شکل گرفتند و مقدار P برای توصیف معناداری آماری [۲۷] به کار رفتند. قابلیت اطمینان پرسش نامه با استفاده از ضریب کرونباخ [۲۷] تست شده و با سازگاری درونی بالا (۹۰۷/۰ ) اثبات شده است. به طور مشابه، همة استانداردها، برای اعتبار سنجی مقادیر ( ساخت پرسش نامه و مقیاس سنجی دقیق در مورد اطلاعات، انتخاب تکنیک مقیاس سنجی با کیفیت بالا و تحلیل اثبات شده کلی برنامه و …) بیان می گردند [۲۷,۲۵]. از این رو، یک نمونه برداری غیر محتمل ۲۴۶ پرسش نامه با استفاده از نمونه برداری متناسب جمع آوری شده و توسط نمونه برداری توپ برفی (snowball) [27] دنبال گردیده است. لینک پرسشنامه آنلاین در فرم های گوگل ساخته شده و ایمیل های خصوصی معلم، ارسال گردیده که مثل ایمیل های مدرسه بوده و شرکت کنندگان ترغیب می شوند که با همکاران در ارتباط باشند. نمونه، در جدول ۱ توصیف شده است که اکثر شرکت کنندگان در مدارس ابتدایی کار می کنند (۸۵%) و ۷/۶۸ % مدرک کارشناسی دارند و ۵/۵۴ درصد بین ۴۵ و۳۱ سال سن دارند. علاوه براین، ۵/۸۳ درصد کار مشارکتی در یک برنامه کار دائمی در مدارس عمومی (۹/۶۷%) انجام شده و ۸/۶۱% متاهل هستند. همان طور که در [۲۸] انتظار می روید، اکثریت یعنی ۹/۷۸% ، زن هستند.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا