دانلود ترجمه مقاله انطباق و اعتبار یک پرسشنامه نگرش یادگیری زبان به کمک رایانه (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۲۲) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

 

 

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۱۱ صفحه در سال ۲۰۲۲ منتشر شده و ترجمه آن ۳۰ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

انطباق و اعتبار یک پرسشنامه نگرش یادگیری زبان به کمک رایانه در زمینه EFL ویتنامی: مقایسه بین حالت های مدیریت آنلاین و کاغذی

عنوان انگلیسی مقاله:

Adaptation and validation of a computer-assisted language learning attitude questionnaire in a Vietnamese EFL context: A comparison between online and paper modes of administration

 

مشخصات مقاله انگلیسی 
فرمت مقاله انگلیسی pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
سال انتشار ۲۰۲۲
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research Article)
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله آموزش زبان انگلیسیعلوم تربیتی
گرایش های مرتبط با این مقاله تکنولوژی آموزشی
چاپ شده در مجله (ژورنال) Heliyon
کلمات کلیدی یادگیری زبان به کمک رایانه – روایی – تحلیل رش – نگرش – تحلیل عامل تاییدی – تحلیل عامل اکتشافی
کلمات کلیدی انگلیسی Computer-assisted language learning – Validity – Rasch analysis – Attitude – Confirmatory factor analysis – Exploratory factor analysis
نمایه (index) scopus – Master Journal List – JCR – DOAJ – PubMed Central
نویسندگان Lan Anh Thuy Nguyen – Anita Habok
شناسه شاپا یا ISSN ۲۴۰۵-۸۴۴۰
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09743
ایمپکت فاکتور(IF) مجله ۳٫۹۱۸ در سال ۲۰۲۱
شاخص H_index مجله ۴۶ در سال ۲۰۲۲
شاخص SJR مجله ۰٫۵۵۰ در سال ۲۰۲۱
شاخص Q یا Quartile (چارک) Q1 در سال ۲۰۲۱
بیس است 
مدل مفهومی ندارد
پرسشنامه دارد  
متغیر دارد  
فرضیه ندارد
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
کد محصول ۱۳۳۸۹
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت Elsevier
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله 
فرمت ترجمه مقاله pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
کیفیت ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۳۰ (۴ صفحه رفرنس انگلیسی) صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است 
ترجمه ضمیمه ندارد
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه ندارد
منابع داخل متن به صورت انگلیسی درج شده است
منابع انتهای متن به صورت انگلیسی درج شده است

 

فهرست مطالب

چکیده
۱- مقدمه
۲- نگرشها نسبت به CALL و توسعه سازه
۳- ارزیابی نگرش نسبت به CALL در کلاس زبان: بینشی از گذشته تا زمان حال
۴- مرور کلی مطالعه
۵- روش شناسی
۶- روند جمع آوری داده ها
۷- تحلیل داده ها
۸- نتایج
۹- بحث و نتیجه گیری
منابع

 

بخشی از ترجمه

چکیده

     این مقاله، اعتبارسنجی پرسشنامه نگرش یادگیری زبان به کمک رایانه را ارائه کرده و با بهره گیری از یک نمونه از ۱۷۶۹ نفر از دانشجویان دوره کارشناسی در ویتنام در مورد تفاوت بین دو حالت توزیع آنلاین و کاغذی به بحث می پردازد. از هر دو تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی برای کاوش و ارزیابی ساختار عاملی ابزار یادگیری زبان به کمک رایانه (CALL) و تعیین برابری های بین دو نسخه از پرسشنامه استفاده شد. برای ارزیابی برازش کلی و تک بعدی بودن ساختار این ابزار نیز تحلیل مدل رش انجام شد. یافته های حاصل از این مطالعه به یک ساختار شش عاملی برای پرسشنامه اقتباسی و همچنین پایایی و روایی در زمینه ویتنام اشاره می کند. هیچ تفاوت معنی داری بین این حالتهای توزیع با توجه به سطوح سازه و گویه های پرسشنامه، وجود نداشت. هر چند که طبق نتایج بدست آمده از تحلیل مدل رش، مدل کاغذی نسبت به نسخه آنلاین ارجح بود. بنابراین، می توان از این ابزار در حالتهای آنلاین و کاغذی برای بررسی نگرش دانشجویان ویتنامی در خصوص ادغام فن آوری در یادگیری زبان استفاده کرد. این مطالعه نشان می دهد که در صورت استفاده از این دو حالت توزیع پرسشنامه در زمینه های دیگری برای آموزش زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی (EFL)، لازم است تحقیقات بیشتری برای آن انجام شود.

 

نگرشها نسبت به CALL و توسعه سازه
     در آثار ادبی، برخی از مطالعات کلمه “نگرش” را تعریف کرده اند. طبق یک مکتب فکری، نگرش به ویژگیهای عاطفی شخص مربوط می شود (Cherry،۲۰۱۹). نگرش از طریق تجربه، عقیده، شناخت و تاثیراتی که موجب درک شخص از رایانه و دیگر ابزار‌های فن آوری، افراد یا موقعیتها می شود، ایجاد می شود (Fishbeinو Ajzen، ۱۹۷۵). گرچه نگرش یک امر نهان تلقی می شود، اما می توان آن را از طریق پاسخ دانشجویان به یک موضوع خاص(Bem، ۱۹۷۰) ارزیابی کرد (Abunو همکاران، ۲۰۱۹) و آن را از منفی تا مثبت رتبه بندی نمود (Fiske، ۲۰۱۰). نگرش نسبت به CALLبه احساسات دانشجویان یا مدرسان در رابطه با استفاده از فن آوری (Joyce و Kirakowski، ۲۰۱۳) در یادگیری زبان اشاره دارد و در زمینه های آموزشی مختلفی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است (Abolghasseminits و همکاران، ۲۰۱۳؛ Lodhi و همکاران، ۲۰۱۹).

 

 

     بسیاری از محققان برای نشان دادن نگرش یادگیرندگان EFL نسبت به ادغام فن آوری در روند فراگیری زبان، سه جزء را مورد توجه قرار داده اند: (۱) جزء شناختی که به دانش، تصورات یا ایده هایی که به استفاده از فن آوری مربوط می شوند اشاره دارد؛ (۲) جزء عاطفی که به عواطف، یا ارزیابیهای مربوط به ادغام فن آوری اطلاعات و ارتباطات در روند آموزش اشاره دارد؛ و (۳) جزء رفتاری که نشاندهنده قصد یا اقدامات مرتبط با فن آوری تدریس می باشد (Agyei و Voogt، ۲۰۱۱؛ Matteson و همکاران، ۲۰۱۶). با این حال، نویسندگان مختلفی با بکارگیری و توسعه سازه های مختلف نگرش مدرس یا یادگیرنده نسبت به تلفیق فن آوری در آموزش زبان، در روند پیگیری نگرشها نسبت به CALL تاثیرگذار بوده اند. برخی از جزء های دیگر نیز به عنوان بخشی از سازه نگرش ICT در مطالعات مختلف توسعه یافته اند که عبارتند از لذت (Christensen و Knezek ، ۲۰۰۹؛ Kisanga و Ireson ، ۲۰۱۶؛ Teo ، ۲۰۰۶)، نگرانی (Agyei و Voogt ، ۲۰۱۱؛ Alothman و همکاران، ۲۰۱۷؛ Christensen و Knezek ، ۲۰۰۹)، احتراز (Christensen و Knezek ، ۲۰۰۹)، منفی گرایی (Christensen و Knezek، ۲۰۰۹)، سودمندی (Atman Uslu و Usluel ، ۲۰۱۹؛ Yavuz ، ۲۰۰۵) و عوامل درونی و بیرونی نگرش ICT (Nagy و Habok ، ۲۰۱۸). نگرش دانشجویان نسبت به CALL تقریبا مطلوب بود (Abolghasseminits و همکاران، ۲۰۱۳؛ Ahmed ، ۲۰۱۵؛ Liu ، ۲۰۰۹؛ Lodhi و همکاران، ۲۰۱۹)، که با تلفیق بیشتر فن آوری در آموزش، مطلوبتر شد.

 

 

ارزیابی نگرش نسبت به CALL در کلاس زبان: بینشی از گذشته تا زمان حال
     چارچوب ‌ها یا مدل ‌های مختلف مورد استفاده در ارزیابی نگرش نسبت به CALL که از دهه‌ ها قبل ایجاد شده‌اند، به دو گروه تقسیم می‌شوند. اولین گروه، نگرش فرد نسبت به فن آوری را بطور مستقیم مورد بررسی قرار می دهد. در بین این چارچوبها و مدلها، نظریه عمل منطقی (TRA) یکی از مدلهای اساسی است (Fishbein و Ajzen ، ۱۹۷۵) که رفتار یک شخص را از طریق نگرش وی نسبت به فن آوری و قواعد موضوعی (مراجع اجتماعی همچون معلمان و اعضای خانواده) و رابطه بین مولفه های مختلف توضیح می دهد. سازه TRA کاربرد گسترده ای در نگرش و رفتار انسان در زمینه های مختلفی همچون آموزش زبان داشته است (Almekhlafi، ۲۰۰۶). مدلهای مختلفی مانند نظریه رفتار برنامه ریزی شده (TPB) (Ajzen ، ۱۹۸۵) و مدل پذیرش فن آوری (TAM) از زیرمقیاسهای TRA توسعه و یا تعمیم یافته ‌اند (Davis، ۱۹۸۹). بر خلاف TRA، مدل TPB فاقد عامل کنش است. در عوض، از عامل کنترل رفتاری مشهود که برای پیاده سازی رفتار و هنجارهای موضوعی مقرر شده، برای تعیین رفتار فردی استفاده می کند. TAM که از اصلاح TRA ایجاد شده، نشان می دهد که نحوه استفاده یک فرد از فن آوری از طریق درک کارایی و سهولت استفاده، نگرش کاربر نسبت به فن آوری، برنامه ها و رفتار پذیرش آینده نگرانه او پیش بینی می شود.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا