دانلود ترجمه مقاله نقش چابکی و فرهنگ یادگیری سازمانی در شکل دهی روابط ماندگار در ارسال کالا (سال ۲۰۱۸) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

 

 

این مقاله انگلیسی ISI در ۲۱ صفحه در سال ۲۰۱۸ منتشر شده و ترجمه آن ۳۰ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

نقش چابکی و فرهنگ یادگیری سازمانی در شکل دهی روابط ماندگار در ارسال کالا

عنوان انگلیسی مقاله:

The role of agility and organisational learning culture in forming long lasting relations in shipping

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی 
فرمت مقاله انگلیسی pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
سال انتشار ۲۰۱۸
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۱ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت منابع انسانی، مدیریت کسب و کار
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله بین المللی حمل و نقل و لجستیک حمل و نقل – International Journal of Shipping and Transport Logistics
کلمات کلیدی چابکی، یادگیری سازمانی، فرهنگ، کیفیت روابط، ارسال کالا
کلمات کلیدی انگلیسی agility – organisational learning – culture – relationship quality – shipping
ارائه شده از دانشگاه گروه مطالعات دریانوردی، دانشگاه پیرئوس
نویسندگان Angelos Pantouvakis – Maria Karakasnaki
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1504/IJSTL.2018.10010283
بیس نیست
مدل مفهومی دارد 
پرسشنامه دارد 
متغیر دارد 
فرضیه دارد 
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
کد محصول ۱۲۲۶۱
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله 
فرمت ترجمه مقاله pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
کیفیت ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۳۰ (۵ صفحه رفرنس انگلیسی) صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است 
ترجمه ضمیمه دارد 
ترجمه پاورقی دارد 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه دارد 
منابع داخل متن ترجمه شده است 
منابع انتهای متن به صورت انگلیسی درج شده است

 

فهرست مطالب

چکیده

۱٫ مقدمه

۲٫ زمینه مفهومی

۲٫۱ فرهنگ یادگیری سازمانی

۲٫۲ کیفیت روابط

۲٫۳ چابکی

۳٫ عناصر سه گانه: فرهنگ یادگیری سازمانی، چابکی، و کیفیت روابط، و استفاده مؤثر از آنها در صنعت بندرگاه

۳٫۱ استفاده مؤثر از منابع نرم (فرهنگ یادگیری سازمانی، چابکی، و کیفیت روابط)

۴٫ روش شناسی

۴٫۱ ابزارهای سنجش

۴٫۲ نمونه

۴٫۳ ابزارهای تحلیل

۵٫ نتایج و بحث

۵٫۱ ارزیابی بُعدیت، قابلیت اطمینان و اعتبار ابزارها

۵٫۲ آزمایش فرضیه های پیشنهاد شده

۵٫۳ برآورد کارایی متغیرهای نرم (OLC، چابکی و RQ)

۶٫ نتیجه گیری ها و پیامدهای مدیریتی

منابع

 

بخشی از ترجمه

چکیده

هدف مطالعه حاضر این است که نقش چابکی و فرهنگ یادگیری سازمانی در رابطه با «افزایش کیفیت ارتباط با مشتری در سطح محیط سازمانی» را معرفی و بررسی کند. در این مطالعه از یک نمونه متشکل از ۱۷ بندرگاه بین المللی استفاده شده است و نتایج آن نشان میدهد که توانایی یک شرکت برای اطمینان حاصل کردن از یک ارتباط با کیفیت و ماندگاری بالا با مشتریانش، تحت تأثیر مستقیم و مثبت «چابکی آن و فرهنگ یادگیری آن» قرار می گیرد. مطالعه حاضر با پیروی از دیدگاه اصلی شرکت، ادعا میکند که به منظور برقراری روابط متعهد و باکیفیت، صرفاً تمرکز بر یادگیری سازمانی کافی نخواهد بود؛ سازمان ها باید بصورت مداوم و مؤثر خود را با تغییرات ایجاد شده در محیط خارجی خود وفق دهند و ساختارها و سیستم های داخلی خود را مجدداً سازماندهی کنند – یا بعبارت دیگر چابک باشند.

 

۱٫ مقدمه

محیط فعلی تجارت، با پیش بینی ناپذیری و تقاضاهای متغیر مشتریان (آن هم با سرعت تغییر بالا) توصیف میشود. برای هر شرکت خدماتی، موفقیت در سازماندهی مجدد مؤثر روندها و تکنیک های روزانه، تا حد زیادی به کیفیت سرمایه انسانی، افکار و رفتار کارمندان، و همچنین به انتشار یک فرهنگ یادگیری در داخل شرکت بستگی دارد. در همین راستا، یک فرهنگ یادگیری سازمانی (OLC) یک محیط سازمانی داخلی مناسب را ایجاد می کند که در آن، کارمندان دانش و مهارت های خود را توسعه میدهند و بنابراین توانایی کمک کردن به توسعه سیستم ها و فرآیندهایی را خواهند داشت که برای چابکی موفقیت آمیز، لازم هستند. چون مفهوم چابکی در بین چیزهای دیگر سبب افزایش انعطاف پذیری و واکنش سریع به تقاضاهای مشتری می گردد (مارلو و پیاکسائو ۲۰۰۳؛ اوگبوما و همکارانش ۲۰۰۷) بنابراین توسعه مشترک یک فرهنگ یادگیری و چابکی به معنای عملکرد خدمات سریع و مؤثر، و همچنین ایجاد و حفظ کیفیت روابط (RQ) با مشتریان خواهد شد (نگوئن و نگوئن ۲۰۱۰؛ ژانگ و همکارانش ۲۰۰۴).

 

۶٫ نتیجه گیری ها و پیامدهای مدیریتی

مفهوم چابکی بعنوان یک متمایزکننده کلیدی رقابتی بالقوه برای صنعت بندرگاه، پیشاپیش در مقالات مربوطه توصیف شده است (پیاکسائو و مارلو ۲۰۰۳)؛ این مقالات بر اهمیت واکنش ها و انطباق های مؤثر و واکنشی نسبت به تغییرات محیطی خارجی، تأکید کرده اند. با اینحال مطالعات قبلی در هنگام بررسی مشکلات چابکی در محیط بندرگاه ها یا یک رویکرد نظری محض را اتخاذ کرده اند (پیاکسائو و مارلو ۲۰۰۳) و یا نتیجه گیری هایی را از یک سازمان بنادر منفرد فراهم ساخته اند (پانتوواکیس و بورانتا ۲۰۱۷). بنابراین هدف این مطالعه این است که دانش مربوط به روابط متقابل بین OLC، چابکی و RQ را با استفاده از شواهد بدست آمده از صنعت بندرگاه بین المللی توسعه دهد.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

The current study aims to introduce and examine the role of agility and organisational learning culture towards enhancing customer relationship quality at the corporate environment level. Using a sample of 17 ports internationally, the study results revealed that the ability of a firm to ensure a long-lasting quality relationship with its customers is directly and positively influenced by its agility and its learning culture. Following the organic view of the firm, this study advocates that, in order to establish strong and committed quality relationships, focusing solely on organisational learning is not enough; organisations should constantly and effectively adapt to changes in their external environment and reorganise their internal structures and systems or in other words be agile.

 

۱ Introduction

The current business environment is characterised by high unpredictability and fast – changing customer demands. For any service company, the success of effectively reorganising daily procedures and practices relies to a great extent on the quality of the human capital, employees’ thoughts and behaviour, as well as on the dissemination of a learning culture inside the firm. In this vein, an organisational learning culture (OLC) creates an appropriate internal organisational environment, in which employees advance their knowledge and skills and become thus capable of contributing towards the development of systems and processes that are required for successful agility. Since the concept of agility among other things promotes flexibility and rapid response to customer demands (Marlow and Paixão, 2003; Ugboma et al., 2007), the joint deployment of a learning culture and agility implies quick and effective service performance as well as the development and maintenance of relationship quality (RQ) with the customers (Nguyen and Nguyen, 2010; Zhang et al., 2004).

 

۶ Conclusions and managerial implications

The concept of agility as a possible key competitive differentiator for port industry has already been acknowledged (Paixão and Marlow, 2003) in the relevant literature, highlighting the importance of effective and reactive responses and adaptations to external environmental changes. However, previous studies either adopted a purely theoretical approach when examining agility issues in the port environment (Paixão and Marlow, 2003) or provided conclusions drawn from a single port authority (Pantouvakis and Bouranta, 2017). Therefore, this study aimed to extend the knowledge on the interrelationships among OLC, agility and RQ by using evidence from the international port industry.

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

نقش چابکی و فرهنگ یادگیری سازمانی در شکل دهی روابط ماندگار در ارسال کالا

عنوان انگلیسی مقاله:

The role of agility and organisational learning culture in forming long lasting relations in shipping

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا