دانلود ترجمه مقاله آینده پژوهش های هوش در عصر آینده هوش مصنوعی با تأمل ویژه بر جنبش های فلسفی (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۲۱) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

 

 

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۸ صفحه در سال ۲۰۲۱ منتشر شده و ترجمه آن ۲۷ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

آینده پژوهش های هوش در عصر آینده هوش مصنوعی با تأمل ویژه بر جنبش های فلسفی تراانسانگرایی و پساانسانگرایی

عنوان انگلیسی مقاله:

The future of intelligence research in the coming age of artificial intelligence – With a special consideration of the philosophical movements of trans- and posthumanism

 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی 
فرمت مقاله انگلیسی pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
سال انتشار ۲۰۲۱
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research article)
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی کامپیوتر
گرایش های مرتبط با این مقاله هوش مصنوعی
چاپ شده در مجله (ژورنال) هوش – Intelligence
کلمات کلیدی هوش، هوش مصنوعی، تراانسانگرایی، پساانسانگرایی، ارتقا
کلمات کلیدی انگلیسی Intelligence – Artificial intelligence – Transhumanism – Posthumanism – Enhancement
ارائه شده از دانشگاه موسسه روانشناسی، دانشگاه گراتس، اتریش
نمایه (index) scopus – master journals – JCR
نویسندگان Aljoscha C – Neubauer
شناسه شاپا یا ISSN ۰۱۶۰-۲۸۹۶
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/j.intell.2021.101563
ایمپکت فاکتور(IF) مجله ۲٫۴۹۰ در سال ۲۰۲۰
شاخص H_index مجله ۹۳ در سال ۲۰۲۱
شاخص SJR مجله ۱٫۴۶۰ در سال ۲۰۲۰
شاخص Q یا Quartile (چارک) Q1 در سال ۲۰۲۰
بیس نیست
مدل مفهومی ندارد
پرسشنامه ندارد
متغیر ندارد
فرضیه ندارد
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
کد محصول ۱۲۱۶۱
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت Elsevier
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله 
فرمت ترجمه مقاله pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
کیفیت ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۲۷ (۳ صفحه رفرنس انگلیسی) صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ندارد
ترجمه متون داخل تصاویر ندارد
ترجمه متون داخل جداول ندارد
ترجمه ضمیمه ندارد
ترجمه پاورقی ترجمه شده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه ندارد
درج جداول در فایل ترجمه ندارد
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه ندارد
منابع داخل متن به صورت فارسی درج شده است
منابع انتهای متن به صورت انگلیسی درج شده است

 

فهرست مطالب

چکیده
۱ روش های ارتقا برای افزایش قابلیت های روان شناختی انسان ها
۲ دلالت های اجتماعی به کارگیری ارتقای شناختی
۳ هوش مصنوعی در برابر هوش انسانی
۴ یگانگی و هوش برتر
۵ دلالت ها برای پژوهش های هوش
منابع

 

بخشی از ترجمه

چکیده

هوش مصنوعی موضوع داغی در جامعه است چون به نظر میرسد که ظرفیت شناختی انسان را گسترش و تغییر میدهد. با وجود این، شگفتآور است که پژوهشهای هوش انسان بهطور اخص و روانشناسی بهطور اعم تاکنون سهم بسیار اندکی در مناظرههای کنونی پیرامون هوش مصنوعی و جنبشهای فلسفی مرتبط تراانسانگرایی و پساانسانگرایی داشتهاند. تراانسانگرایی توسعهی فنآوریهایی را ترویج میکند که بر آن هستند تا قویاً ظرفیتهای روانشناختی انسان (بهویژه هوشی) را ارتقا بخشند و این امر از راه بهکار بستن روشهای علوم اعصاب همچون تحریک مغناطیسی مغز (TES، TMS)، رابطهای مغز-رایانه (BCIs)، شبیهسازی عمقی مغز (DBS)، روشهای داروشناختی و حتی فنآوری نانو با هدف ترمیم مغز یا ارتقای انعطافپذیری مغز تحقق مییابد. هدف آن است که به یک «آیندهی پساانسان» دست یابیم که در آن مسائل کنونی بشریت میبایستی در نهایت حل شوند. در این نوشتار من: ۱) روشهای علوم اعصاب و داروشناختی کنونی که بر آنند تا هوش انسان را ارتقا بخشند و اینکه در حال حاضر تا چه اندازه میتوان آنها را موفق در نظر گرفت، تشریح خواهم کرد؛ ۲) دلالتهای بالقوهی کاربرد گستردهتر ارتقاهای شناختی (از منظر اجتماعی، و از منظر تکاملیِ تفاوتهای فردی) را بهاختصار برخواهم شمرد؛ ۳) شباهتها و تفاوتهای میان مفاهیم هوش انسانی و هوش مصنوعی را توضیح خواهم داد؛ ۴) دربارهی امیدها و خطرات یک «هوش برتر» (مصنوعی) (به تعبیر نیک بوستروم) بحث خواهم کرد؛ و ۵) به این میپردازم که چگونه روانشناسی میتواند و میبایست در توسعهی چنین «هوش برتری» مشارکت کند. در پایان خواهم کوشید تا به این پرسش پاسخ دهم: دلالتهای دانش ما دربارهی تفاوتهای فردی به لحاظ خصوصیات روان-شناختی (برای نمونه، خصوصیات شناختی و اجتماعی/عاطفی، ارزشها) برای توسعهی بیشتر هوش مصنوعی چیست؟

در سراسر جهان، هوش مصنوعی به موضوع داغی در بسیاری علوم و نیز در مناظرهها و محافل عمومی تبدیل شده است. هوش مصنوعی قرار است هوش انسانی را شبیهسازی کند تا تواناییهای انسانها را پشتیبانی یا حتی ارتقا بخشد (اوتی، ۲۰۱۹). با وجود این، توسعه و کاربرد سیستمهای هوش مصنوعی همچنین دارای چالشها و خطرهایی برای بشر است. برای نمونه، در آینده، سیستمهای هوش مصنوعی ظرفیت شناختی انسان را به چالش میکشند.

۵ دلالتها برای پژوهشهای هوش

روزی ممکن است انسانها دیگر نتوانند به پای هوش مصنوعی برسند. در حالی که هماکنون هوش (شناختی) را میتوان یکی از مهمترین خصوصیات روانشناختی انسان تلقی کرد، این موضوع ممکن است در ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ سال آینده دیگر صادق نباشد. در آن صورت چه چیزی برای انسانها باقی میماند؟ آیا «مزیت» انسانها توانش اجتماعی/عاطفی و یا خلاقیت خواهد بود؟ در حال حاضر، عواطف و فرایندهای اجتماعی را نمیتوان در قالب الگوریتمهایی «کدگذاری» کرد و روی رایانهها اجرا نمود، بنابراین، این فرایندها ممکن است ویژگی خاص بشر باقی بمانند.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Artificial intelligence (AI) is a hot topic in society as it seems to extend and challenge human cognitive capacity. Yet, it is surprising that human intelligence research in particular and psychology in general has so far contributed very little to the ongoing debates on AI and the related philosophical movements of trans- and posthumanism. Transhumanism promotes the development of technologies that aim at strongly enhancing human psychological (especially intellectual) capacities, achieved by applying neuroscience methods such as transcranial electric/magnetic stimulation (TES, TMS), brain–computer interfaces (BCIs), deep-brain stimulation (DBS), pharmacological and even nanotechnological methods aimed at brain repair or enhancement of brain plasticity. The goal is to achieve a “post-human future,” in which current problems of human mankind should finally be solved. In this contribution I will (1) describe current neuroscientific and pharmacological methods that aim at enhancing human intelligence and how successful they can currently be considered; (2) outline potential implications of a wider application of cognitive enhancements (viewed from a societal perspective, and from an evolutionary perspective of individual differences); (3) outline commonalities and differences between concepts of human versus artificial intelligence; (4) discuss the promises and perils of an (artificial) “super-intelligence” (sensu Nick Bostrom); and (5) consider how psychology could or should contribute to the development of such a “super-intelligence.” Finally, I will try to answer the question: What are the implications of our knowledge on individual differences in psychological traits (e.g., cognitive and social/emotional traits, values) for the further development of AI?

Worldwide, artificial intelligence (AI) has become a hot topic in many sciences as well as in public debates. AI is supposed to simulate human intelligence in order to support or even extend humans’ abilities (Otte, 2019). However, the development and application of AI systems is also accompanied by challenges and risks for humanity. In the future, AI systems might, for instance, challenge human cognitive capacity

۵ Implications for intelligence research

Someday humans might not be able to keep up with AI(s) anymore and, while currently (cognitive) intelligence could be considered one of the most important human psychological traits, this might no longer be the case in 20, 50, or 100 years. What is then left for humans? Will the “niche” of humans be the social/emotional competence and/or creativity? Currently, emotions and social processes cannot be “coded” in the form of algorithms to run on computers, thus these processes might remain the specialty of humankind.

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

آینده پژوهش های هوش در عصر آینده هوش مصنوعی با تأمل ویژه بر جنبش های فلسفی تراانسانگرایی و پساانسانگرایی

عنوان انگلیسی مقاله:

The future of intelligence research in the coming age of artificial intelligence – With a special consideration of the philosophical movements of trans- and posthumanism

 
 
 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا