دانلود ترجمه مقاله اثر تنش خشکی بر تنظیمات متابولیتی در آویشن مقاوم و حساس به خشکی (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۸) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

 

 

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۹ صفحه در سال ۲۰۱۸ منتشر شده و ترجمه آن ۲۴ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

اثر تنش خشکی بر تنظیمات متابولیتی در آویشن مقاوم و حساس به خشکی

عنوان انگلیسی مقاله:

Effect of drought stress on metabolite adjustments in drought tolerant and sensitive thyme

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی 
فرمت مقاله انگلیسی pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
سال انتشار ۲۰۱۸
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research Article)
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله کشاورزی، زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله علوم گیاهی، علوم باغبانی، سیاست و توسعه کشاورزی، اکولوژی گیاهان زراعتی
چاپ شده در مجله (ژورنال) فیزیولوژی و بیوشیمی گیاهی – Plant Physiology and Biochemistry
کلمات کلیدی آویشن، گیاه دارویی، تنش آبی، متابولیت مسئول خشکی، متابولومیکس NMR
کلمات کلیدی انگلیسی Thyme – Medicinal plant – Water stress – Drought responsible metabolite – NMR metabolomics
ارائه شده از دانشگاه گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران
نمایه (index) scopus – master journals – JCR – MedLine
نویسندگان Mohsen Ashrafi – Mohammad-Reza Azimi-Moqadam – Parviz Moradi
شناسه شاپا یا ISSN ۰۹۸۱-۹۴۲۸
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2018.09.009
ایمپکت فاکتور(IF) مجله ۴٫۱۴۳ در سال ۲۰۲۰
شاخص H_index مجله ۱۲۴ در سال ۲۰۲۱
شاخص SJR مجله ۱٫۱۷۰ در سال ۲۰۲۰
شاخص Q یا Quartile (چارک) Q1 در سال ۲۰۲۰
بیس نیست
مدل مفهومی ندارد 
پرسشنامه ندارد 
متغیر ندارد 
فرضیه ندارد 
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
کد محصول ۱۱۶۴۵
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت Elsevier
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله 
فرمت ترجمه مقاله pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
کیفیت ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۲۴ (۲ صفحه رلفرنس انگلیسی) صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است 
ترجمه ضمیمه ندارد 
ترجمه پاورقی ندارد 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه  به صورت عکس درج شده است
منابع داخل متن ترجمه شده است 
منابع انتهای متن به صورت انگلیسی درج شده است

 

فهرست مطالب

چکیده

۱٫ مقدمه

۲٫ مواد و روش ها

۱٫۲٫ مواد گیاهی، شرایط رشد و تیمار

۲٫۲٫ اندازه گیری های فیزیولوژیکی

۳٫۲٫ استخراج متابولیت و طیف بینی NMR

۴٫۲٫ پایگاه های داده و نرم افزار برای شناسایی متابولیت

۵٫۲٫ H NMR کمی

۶٫۲٫ طرح آزمایش و تحلیل آماری

۳٫ نتایج

۱٫۳٫ اندازه گیری های فیزیولوژیکی

۲٫۳٫ شناسایی متابولیت

۳٫۳٫ تحلیل آماری

۴٫۳٫ اثرات تیمار خشکی بر غلظت متابولیت ها

۵٫۳٫ مسیر/چرخه متابولیکی تحت تأثیر خشکی و تحلیل همبستگی

۴٫ بحث

۵٫ نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه

چکیده

خشکی یکی از مهم ترین تهدیدات پیش روی گیاهان و کشاورزی می باشد؛ بنابراین، شناخت مکانیسم مقاومت به خشکی برای پرورش گیاهان مقاوم به خشکی بسیار حائز اهمیت می باشد. در اینجا، اثرات چهار سطح خشکی (۹۰%، ۵۵%، ۴۰% و ۲۵% FC) را بر برخی معیارهای فیزیولوژیکی و تنظیمات متابولیتی دو گیاه آویشن با پاسخ متفاوت به خشکی (Thymus vulgaris  به عنوان گونه حساس و T. Kotschyanus به عنوان گونه مقاوم به خشکی) با استفاده از H-NMR ارزیابی نمودیم. از بین سه پارامتر فیزیولوژیکی و ۱۸ متابولیت شناسایی شده، اثرات گونه × تیمار برای دما، اسید استیک، اسید سیتریک، اسید فوماریک، اسید مالیک، اسید سوکسینیک، فروکتاز، ساکاروز و سرین، معنادار (۰۱/۰ ≤ P) بودند. RWC، کلروفیل و میزان کاروتنوئیدها، گلوکز، آلانین و کولین تحت تأثیر اثرات ساده گونه ها و تیمار بودند. تحلیل همبستگی نشان داد که همبستگی متفاوتی بین پارامترهای فیزیولوژیکی و متابولیت ها در هر دو گونه وجود دارد. این تحلیل همچنین نشان داد که با نادیده گرفتن همبستگی بین مالیک اسید و سوکسینیک اسید در T. vulgaris هیچ همبستگی معناداری بین واسطه TCA در هر دو گونه وجود ندارد. طبق نتایج، قند، اسید آمینه و متابولیسم انرژی تحت تأثیر خشکی بودند و از میان آنها، واسطه های TCA تغییر بیشتری در دو گونه مورد مطالعه داشتند، بنابراین، این چرخه و واسطه های آن احتمالاً نقش برجسته تری نسبت به دیگر متابولیت های شناسایی شده در ایجاد مقاومت خشکی دارند.

 

۱٫ مقدمه

تنش های محیطی (تنش زیستی و غیرزیستی)، تهدیدهایی جدی برای تولید کشاورزی به حساب می آیند (ناکابایاشی و سایتو، ۲۰۱۵). خشکی یک عامل تنش زای زیست محیطی غیرزیستی برای گیاهان بوده و کمبود آب معمولاً محدود کننده ترین عامل برای رشد، عملکرد و ثمردهی گیاهان به شمار می رود (بارچت و همکاران، ۲۰۱۴). در اکثر مناطق دنیا، کشاورزی بیشتر تحت تأثیر خشکی است که علت آن تغییرات در الگوی بارندگی ناشی از تغییر اقلیم جهانی و همینطور رقابت با جمعیت و صنعت درحال رشد می باشد (سانچز و همکاران، ۲۰۱۲). برای افزایش بهره وری کشاورزی در منابع ناکافی زمین، اطمینان از عملکرد بالاتر محصول درمقابل تنش های زیست محیطی نامطلوب حائز اهمیت می باشد. شناخت واکنش گیاهان به شرایط محدودیت آب، ضروری است و مسیر بهبود مقاومت نسبت به خشکی را هموار می سازد (ردی و همکاران، ۲۰۰۴).

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Drought is one of the most important threats to plants and agriculture; therefore, understanding of the mechanism of drought tolerance is crucial for breeding of drought tolerant plants. Here, we assessed effects of four levels of drought (90%, 55%, 40% and 25% FC) on some physiological criteria and metabolite adjustment of two different drought-responsive thyme plants (Thymus vulgaris as drought sensitive and T. Kotschyanus as drought tolerant species), using 1H-NMR. Among three physiological parameters and 18 identified metabolites, species × treatment effects were significant (P ≤ ۰٫۰۱) for leaf temperature, acetic acid, citric acid, fumaric acid, malic acid, succinic acid, fructose, sucrose and serine. RWC, chlorophyll and carotenoids content, glucose, alanine and choline were affected by simple effects of species and treatment. Correlation analysis revealed that there is a different correlation between physiological parameters and metabolites in both species. This analysis also revealed that, by ignoring the correlation between malic acid and succinic acid in T. vulgaris, there was no significant correlation between TCA intermediate in both species. According to results, sugars, amino acid and energy metabolism were affected by drought and, among them, TCA intermediates had more alternation in two studied species so, this cycle and its intermediates probably have more prominent role than other identified metabolites in the induction of drought tolerance.

 

۱٫ Introduction

Environmental stresses (biotic and abiotic stress) are serious threats to agricultural production (Nakabayashi and Saito, 2015). Drought is an important abiotic environmental stressor of plants and water deficit is typically the most limiting factor for plant growth, yield, and productivity (Barchet et al., 2014). In most areas of the world, agriculture is more influenced by drought because of changes in rainfall pattern caused by global climate change, as well as competition with growing population and industry (Sanchez et al., 2012). To increase the agricultural efficiency within the inadequate land resources, it is important to ensure higher crop yields against unfavorable environmental stresses. Understanding the reaction of plants to water-limited conditions is crucial and will pave the way for improving tolerance to drought (Reddy et al., 2004).

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

اثر تنش خشکی بر تنظیمات متابولیتی در آویشن مقاوم و حساس به خشکی

عنوان انگلیسی مقاله:

Effect of drought stress on metabolite adjustments in drought tolerant and sensitive thyme

 

نوشته های مشابه

1 دیدگاه

  1. بنظرم روند کارتون مثبت و مورد قبول دانشجویان خواهد بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا