دانلود ترجمه مقاله آلاینده های فلزات سنگین (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۰۹) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

 

 

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه الزویر در ۱۳ صفحه در سال ۲۰۰۹ منتشر شده و ترجمه آن ۳۲ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

آلاینده های فلزات سنگین: جنبه های زیست محیطی و بیوتکنولوژی

عنوان انگلیسی مقاله:

Heavy Metal Pollutants: Environmental and Biotechnological Aspects

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی 
فرمت مقاله انگلیسی pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
سال انتشار ۲۰۰۹
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع نگارش دایره المعارف (Encyclopedia)
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی محیط زیست
گرایش های مرتبط با این مقاله مهندسی بهداشت محیط، آلودگی محیط زیست
چاپ شده در مجله (ژورنال) دایره المعارف میکروب شناسی – Encyclopedia of Microbiology
ارائه شده از دانشگاه دانشگاه داندی، اسکاتلند، انگلستان
نویسندگان G.M. Gadd
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/B978-012373944-5.00149-8
بیس نیست
مدل مفهومی ندارد 
پرسشنامه ندارد 
متغیر ندارد 
فرضیه ندارد 
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
کد محصول ۱۱۶۰۵
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت Elsevier
نشریه الزویر – Elsevier

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله 
فرمت ترجمه مقاله pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
کیفیت ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۳۲ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است 
ترجمه ضمیمه ندارد 
ترجمه پاورقی ندارد 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه  به صورت عکس درج شده است
منابع داخل متن ندارد 
منابع انتهای متن به صورت انگلیسی درج شده است

 

فهرست مطالب

واژه نامه

تعریف مساله

مقدمه

جنبه های زیست محیطی آلودگی فلزات سنگین

فلزات سنگین در محیط زیست

تاثیرات فلزات سنگین بر روی آلودگی های میکروبی

اصلاح محیط زیستی مسمومیت فلزات سنگین

مکانیزم های دفع مسمومیت فلزات سنگین میکروبی

جنبه های زیست فناوری آلودگی فلزات سنگین

قابلیت حل فلز

رسوب گیری (اوتوتراپی) شمولیتوتراپی

رسوب (هتروتراپی )

تحرک زدایی فلز

جذب زیستی

جذب زیستی توسط دیواره های سلول و مواد مرتبط

جذب زیستی توسط مواد زیستی آزاد و غیر متحرک

دفع فلز

پروتئین های دارای پیوند با فلزات – پلی ساکاریدها و سایر مولکول های زیستی

انتقال و انباشتگی

رسوب فلز

رسوب توسط فرآیندهای ردوکس: باکتری های کاهنده فلز و اکسید کننده های آهن

باکتری های کاهنده سولفات

فرآیندهایی که از رسوب سولفید فلز استفاده می کند

رسوب فسفات تحت تاثیر فلز

تفکیک مغناطیسی با شیب بالا

فلز، متالوئید و فلزات ارگانیک

انتقالات

کاهش میکروبی و اکسیداسیون اوکسیانیون های متالوئیدی

متیلاسیون متالوئیدها

انتقال متالوئید میکروبی و اصلاح زیستی

جیوه و فلزات ارگانیک

نکات جمع بندی

منابع

 

بخشی از ترجمه

واژه نامه

جذب زیستی: حذف قلز یا مواد متالوئید، ترکیبات و درات ریز، رادبونوکلیدها و فلزات ارگانیک از محلول توسط و هفیزیکی شیمیایی با میکروب یا سایر مواد زیستی

دفع: بازیابی غیر مخرب. برای مثال، مواد فلزی یا غیر فلزی یا متالوئیدها، رادیو نوکلئیدها و فلزات ارگانیک با بررسی فیزیکی شیمیایی

فلزات سنگین: یک گروه ناقص از عناصر فلزی ضروری و غیر ضروری با تراکم بیش از۵که نشان دهنده ویژگی های فیزیکی، شیمیایی و زیست شناسی و پتانسیل تاثیر گذاری بر میکروارگان ها و سایر ویژگی ها هستند

مقاومت فلز: توانایی میکروارگانیسم ها برای حفظ تاثیرات سمی فلزات سنگین قرار گرفته در معرض فلزات با استفاده از مکانیزم سم زدایی که در واکنش به نوع فلز ایجاد می شود.

تحمل فلز: توانایی میکروارگانیزم برای حفظ تاثیرات سمی قرارگیری در معرض فلزات سنگین به دلیل وجود ویژگی های ذاتی و اصلاح مسمومیت 

متالوتیونین : پروتئین های غنی از سیستین با وزن مولکولی کم و قابلیت پی.ند با فلزات ضروری مثل مس و روی و فلزات غیر لازم مثن کادیم 

ترکیب فلز ارگانیک : ترکیبی که دارای حداقل یک پیوند فلز با کربن است و سمی بودن میکروبی را نشان می دهد. وقتی که این گونه ترکیبات دارای عنصر متالوئید مثل (Ge, As, Se, Teباشند  واژه ارگانومتالوئید استفاده می شود.

فیتو چیلاتین: پپتیدهای Glu-Cysدارای پیوند فلز با فرمول ϒ -Glu-Cys)n-Glyکه اکنون به عنوان متالوتیونین ۲ تا ۷ نامگذاری می شوند و غیر متقارن هستند و دارای پلی پپتیدهای ترکیب شده با متال هستند. پیوندهای کادیم حاصل از مخمرها نیز کادیستین نامیده می شود.

سیدروفرها: ترکیبات کم وزن آهن ۳  که توسط میکروارگانها تحت تاثیر قرار می گیرند و تراکم آهن از محیط های بیرونی را فراهم می سازد.

 

تعریف مساله

این مقاله به نقش میکروارگانیسم ها در تغییرات فلزات سنگین، متالوئیدها، فلزات آلی و رادیونوکلئیدها میان فازهای محلول و غیرمحلول می پردازد و همچنین به اهمیت محیط زیستی و بیوتکنولوژیکی این فرایندهای تغییر در چرخه های بیوژئوشیمیایی و در روش های بیوتکنولوژی برای مهار آلودگی های فلزی، متالوئیدی و رادیونوکلئیدی می پردازد.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Glossary

biosorption The removal of metal or metalloid species, compounds and particulates, radionuclides, and organometal(loid) compounds from solution by physicochemical interactions with microbial or other biological materials.

desorption Nondestructive elution and recovery of, for example, metal or metalloid species, radionuclides, and organometal(loid) compounds from loaded biological material by physicochemical treatment(s).

heavy metals An ill-defined group of biologically essential and inessential metallic elements, generally of density >5, exhibiting diverse physical, chemical, and biological properties with the potential to exert toxic effects on microorganisms and other life forms.

metal resistance The ability of a microorganism to survive the toxic effects of heavy metal exposure by means of a detoxification mechanism, usually produced in response to the metal species concerned.

metal tolerance The ability of a microorganism to survive the toxic effects of heavy metal exposure because of intrinsic properties and/or environmental modification of toxicity.

metallothioneins Low-molecular-weight cysteine-rich proteins capable of binding essential metals (e.g., Cu and Zn) as well as inessential metals (e.g., Cd).

organometallic compound A compound containing at least one metal–carbon bond, often exhibiting enhanced microbial toxicity. When such compounds contain ‘metalloid’ elements (e.g., Ge, As, Se, and Te), the term ‘organometalloid’ may be used.

phytochelatins Metal-binding -Glu-Cys peptides of general formula (-Glu-Cys)n-Gly (n generally 2–۷); now designated as class III metallothioneins that are atypical, nontranslationally synthesized metal thiolate polypeptides. Cd-binding -Glu-Cys peptides from some yeasts are also called cadystins.

siderophores Low-molecular-weight Fe(III) coordination compounds excreted by microorganisms, which enable the accumulation of iron from the external environment.

 

Defining Statement

This article describes the roles of microorganisms in the transformation of heavy metals, as well as metalloids, organometals, and radionuclides, between soluble and insoluble phases, and the environmental and biotechnological importance of these transformation processes in biogeochemical cycles and in new biotechnologies for the treatment of metal, metalloid, and radionuclide pollution.

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

آلاینده های فلزات سنگین: جنبه های زیست محیطی و بیوتکنولوژی

عنوان انگلیسی مقاله:

Heavy Metal Pollutants: Environmental and Biotechnological Aspects

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا