دانلود ترجمه مقاله کاربرد سیستم اطلاعاتی طرح ریزی و پیشرفت HR توسط سیستم اطلاعاتی منابع انسانی – مجله الزویر

elsevier

 

 عنوان فارسی مقاله: کاربرد سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی (HRIS) در برنامه ریزی و توسعه HR در سازمان های متوسط رو به بزرگ
 عنوان انگلیسی مقاله: Human Resource Information Systems (HRIS) in HR planning and development in mid to large sized organizations
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید
خرید ترجمه آماده: downloadbutton

 

سال انتشار  ۲۰۱۴
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۷ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۰  صفحه
مجله  علوم اجتماعی و رفتاری
دانشگاه  دانشگاه بین المللی همزیستی پونا کشور هند
کلمات کلیدی  سیستم اطلاعاتی منابع انسانی، برنامه ریزی منابع انسانی، سیستم اطلاعاتی مدیریت
نشریه الزویر Untitled

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱ مقدمه
۲ اهداف تحقیق
۳ پیشینه پژوهش
۴ نتایج
۶ نتیجه گیری
۷ توصیه ها

 


 

بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

مدیریت منابع انسانی (HRM) یک محیط سازمانی است که متحمل تغییر سریعی می شود. یک جابجایی الگو در این وضعیت وجود دارد که حال HRM از شیوه سیلو به یک شیوه تلفیقی و ادغام شده روی می آورد که پرسنل HR به صورت پیوسته و مداوم با تیم های پروژه  و مدیران خط در تعامل می باشند. نقش HRM از سنتی ( مدیریت پرسنل نامیده می شود) به استراتژیک تغییر کرده است. اکثر سازمان های متوسط و بزرگ پول زیادی خرج نرم افزار HR می کنند، اما متاسفانه بسیاری از آنها از آن تنها برای اهداف اجرایی HR و نه برنامه ریزی منابع انسانی کارآمد و موثر (HRP حقیقی و درست ) استفاده می کنند.

 ۷٫ توصیه ها
یافته های تحقیق به وضوح نشان می دهد که مدیران اجرایی ارشد HR به خوبی از این مسئله آگاه هستند که آنهااز طریق HRIS، صرفه جویی در وقت و هزینه می توانند کارایی برنامه ریزی HR را افزایش دهند. سازمان ها باید ارزش استراتژیک و برتری رقابتی بدست آمده از طریق HRIS در برنامه ریزی HR را شناسایی کنند. موقعیت های متناقض بایدثبت و راجع به آنها با فروشندگان بحث شود. به طور مثال، حتی اگر اکثر مدیران اجرایی ارشد HR براین باور باشندکه مدیران به برنامه آموزشی مفصل HRIS به عنوان عنصری مرتبط با نیازهایشان نگاه می کنند، باز همه آنها متقاعد نمی شوند که از نظر کارکنان ، برنامه های آموزشی HRIS به نیازهای کارکنانشان ربط دارد. سازمان ها زمانی که روی HRIS سرمایه گذاری می کنند، باید با فروشنده در موردویژگیهای HRIS موافقت کنند. برای اجتناب از بدکاریهای ناشی از زیرساخت ناسازگار و هزینه های بالاتر ارتقاء، زیرسیستم های مورد نیاز باید از قبل برنامه ریزی و سفارش داده شوند. اگر HRIS با استراتژی سیستم های اطلاعاتی و استراتژی HR همتراز باشد، آنگاه سازمان ها کارایی و اثربخشی برنامه ریزی خوب HR را ثبت خواهندنمود. در این راستا سازمان ها بایدتوابع HRIS را با دیگر توابع کسب و کار ادغام نمایند.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

Human Resource Management (HRM) in an organizational context is undergoing rapid change. There is a paradigm shift where HRM is now moving from the ‘silo’ approach to an integrated approach in which the HRpersonnel interact on a continuous basis with project teams and line managers. The role of HRM has changedaltogether from a traditional (popularly called personnel management) to a strategic one. Most medium and largescale organisations spend large amounts of money and reserves on HR software, but unfortunately many of themutilise it only for HR administrative purposes rather than for effective and efficient human resource planning (trueHRP).2. Objectives of the StudyTo explore the functionality and contribution of HRIS in HRP through HR sub systems in medium and large sizedorganisations, the objectives of the study were:1. To identify the contribution of HRIS recruiting subsystem to the workforce planning of an organisation2. To investigate the contribution of HRIS subsystem to the training and development of the workforce of anorganisation3. To explore the overall contribution of HRIS to HR decision making and aligning of the HR strategy to theorganization’s strategy.3. Review of Literature Human Resource Information System (HRIS) is one of the most important Management InformationSystems, which contributes to human resource administration functions of an organisation. Aptly described byKavangah et al., (2007), HRIS is a computer system used to acquire, store, manipulate, analyse, retrieve anddistribute information related to human resources. Besides hardware and software, it also includes people, forms,policies, procedures and data. Modern HRIS can help organisations by automating most HR planning functions.HRIS becomes an important strategic tool since it collects, manages and reports information for decision-making.Fully integrated organisational HRIS ought to interface with other systems enabling and enhancing thecommunication between departments such as payroll system with accountancy system. Since HRIS deals withemployees’ personal data, which is sensitive, it should ensure data security while transferring information. An HRISis capable of identifying trends, evaluating and managing costs, comparing the organisation with other competitiveorganisations and issue reports. New HRIS trends seem to have an important effect on HR planning, embedding newtechnology with organisational goals and objectives. Enterprise Resource Planning System (ERP), when linked withthe HRIS sub system, provides a distinct competitive advantage to an organisation over competitors. HRIS isclassified into two types according to their usage: “unsophisticated” and “sophisticated”. Payroll and benefitsadministration, employee absence records keeping electronically are listed as “unsophisticated”. Use of IS inrecruitment and selection, training and development, HR planning and performance appraisal, is classified as“sophisticated”.Pyburn (1983) is of the opinion that HRIS has become increasingly important to the successfulimplementation of corporate strategy. Wade and Tanriverdi (2006) also see it as a strategic organisational resource.Williams (1997) states that information system strategies could be random, inspirational or unarticulated thoughts orcould be the result of careful analysis and detailed planning. However, his statement cannot be accepted as it is. Themost intelligent option is to analyse the organisational long-term objectives and develop a strategy at corporate levelrather than having random, inspirational or unarticulated thoughts about an HR strategy. An organisation can thenalign the HR strategy not only with corporate strategy but also with other strategies.Human Resource Strategy: HR strategy aids the organisation to achieve strategic goals in the medium to long term.Thomas (1996) defined human resources strategy as a co-ordinated set of actions aimed at integrating anorganisation‘s culture, organisation, people and systems (Figure1). He described HR strategy as the cohesion andconsistency of a distinctive pattern of behaviour. Its relationship to the corporate strategy determines itseffectiveness and success. Systems can be manual as well as computerised processes used to carry out the tasks within theorganisation. Human Resources Information Systems (HRIS) or Human Resources Management Systems (HRMS)play a leading role in computerised HR Systems. Therefore, HR strategy plan should not only be in line withcorporative business plan but also with organisational Information Systems strategic plan

 


 عنوان فارسی مقاله: کاربرد سیستم اطلاعاتی منابع انسانی (HRIS) در برنامه ریزی و توسعه HR در سازمان های متوسط رو به بزرگ
 عنوان انگلیسی مقاله: Human Resource Information Systems (HRIS) in HR planning and development in mid to large sized organizations
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید
خرید ترجمه آماده: downloadbutton

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *