دانلود ترجمه مقاله بررسی رشد و جذب کربن در گیاه روغن کرچک

 

 عنوان فارسی مقاله: بررسی رشد و جذب کربن در گیاه روغن کرچک (Euphorbiaceae) تحت شرایط تنش خاک و آب
 عنوان انگلیسی مقاله: Growth and carbon assimilation limitations in Ricinus communis (Euphorbiaceae) under soil water stress conditions
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید
خرید ترجمه آماده: downloadbutton
کد مقاله R993
هزینه ترجمه آماده ۱۱ هزار تومان

 

 

تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۸
تعداد صفحات ترجمه مقاله ۱۱
سال انتشار ۲۰۱۵

 

 


 

بخشی از ترجمه:

 

چکیده

محدودیت های رشد و جذب کربن در گیاه روغن کرچک (Euphorbiaceae) تحت شرایط تنش آبی خاکی. میزان در دسترس بودن آب برای گیاه ممکن است افزایش جذب کربن و رشد گیاه را تحت تاثیر قرار دهد، و همچنین اثرات زیادی بر عملکرد گیاهان دارد. (L.) Ricinus communis ، که یک گونه ی مقاوم به خشکی است، با توجه به استفاده از آن در تولید مواد شیمیایی و برای تولید سوخت زیستی یک محصول با اهمیت اقتصادی بالا در برزیل است. در این مطالعه برخی از مکانیسم های دخیل در ویژگی مقاوم به خشکی آن با اعمال تنش آبی تصاعدی بر گیاهان گلدانی رشد کرده در شرایط گلخانه بررسی شد. قطع آب به مدت ۵۳ روز موجب کاهش محتوای وزنی آبی خاکی و پتانسیل آب برگ شد. با افزایش کمبود آب خاک، رشد گیاه به طور معنادار و منفی، کاهش یافت. با توقف آبیاری ، جذب کربن و تعرق کاهش یافته و در طول روز بیشتر ثابت باقی مانده است. تجزیه و تحلیل منحنی های A/Ci افزایش محدودیت روزنه را نشان داد، که این خود نیز نشان دهنده این موضوع است که محدودیت های اعمال شده در اثر بسته شدن روزنه ها عامل اصلی تاثیر گذار بر کاهش فتوسنتز است . بازده کربوکسیلاسیون و نرخ انتقال الکترون تا ۱۵ روز پس از قطع آب تحت تاثیر قرار نگرفتند. به نظر می رسد که مقاومت به خشکی کرچک به پاسخ رشد اولیه و مشخص، تنظیم کارآمد روزنه و ظرفیت حفظ نرخ تثبیت  CO2 خیلی خالص در شرایط تنش آبی مربوط می شود.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

IntroductionDrought is the major factor limiting crop productivityworldwide (Jones & Corlett 1992), and crops with increasedresistance to this stress appear to be crucial for maintainingyields in areas where dry seasons are common. Ricinuscommunis (L.), also known as castor bean, is a crop withincreasing economic importance in Brazil, due to its usein pharmaceutical and chemical industry and, mainly, as asubstitute for diesel in the production of biofuels. Castorbean is considered a drought resistant species, and, forthis reason, it has been grown mostly in arid zones inBrazil. However, little is known about the physiologicalmechanisms underlying its resistance to drought. Dai et al.(1992) observed that, under increased vapor pressure defi cits,the inhibitory effect of drought upon photosynthesis in castorbean plants is caused by limited leaf CO2 concentration,due to stomatal closure. Castor bean is a species in whichstomata remain partially open at night and it was observedthat drought reduced stomatal conductance over the day andalso at night (Barbour & Buckley 2007).Despite significant advances in the understandingof mechanisms by which photosynthesis responds toenvironmental factors, there is still controversy about theactual importance of diffusional and metabolic limitationsto photosynthesis imposed by drought. Generally, the initialdecrease of photosynthesis is due to stomatal closure,which protects the plant against excessive water loss, butsimultaneously limits CO2 availability to the leaf mesophyll(Chaves 1991; Flexas et al. 2002; Flexas & Medrano2002). Besides stomatal limitations, metabolic limitationsto photosynthesis, related to reduced RuBP regeneration(Gimenez et al. 1992; Gunasekera & Berkowitz 1993),Rubisco activity (Medrano et al. 1997), ATP production(Tezara et al. 1999; Lawlor & Cornic 2002), photosystemII (PSII) activity and electron transport rate (Long et al.1994) have also been proposed. The extension of stomataland metabolic limitations imposed by water stress onphotosynthesis will affect diurnal patterns of gas exchange.An effi cient regulation of photosynthesis throughout the dayrefl ects plant capacity to maintain an internal balance amongseveral processes as it responds to varying environmentalconditions (Geiger & Servaites 1994). The general objectiveof this study is to better understand the mechanisms usedby castor bean to tolerate drought. More specifi cally thispaper aims to study the effects of soil water-defi cits onplant growth and biomass allocation and on the daily pattern of gas exchange in castor bean plants, quantifyingand comparing the diffusional and metabolic limitations tothe photosynthetic process under limited water availability.

 


 

 

 عنوان فارسی مقاله: بررسی رشد و جذب کربن در گیاه روغن کرچک (Euphorbiaceae) تحت شرایط تنش خاک و آب
 عنوان انگلیسی مقاله: Growth and carbon assimilation limitations in Ricinus communis (Euphorbiaceae) under soil water stress conditions
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید
خرید ترجمه آماده: downloadbutton
کد مقاله R993
هزینه ترجمه آماده ۱۱ هزار تومان

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا