دانلود ترجمه مقاله فلز واسطه دوپ شده TiO2 با واسط تخریب فوتوکاتالیستی (ساینس دایرکت – الزویر ۲۰۱۶) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

 

 

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه ساینس دایرکت (الزویر) در ۲۶ صفحه در سال ۲۰۱۶ منتشر شده و ترجمه آن ۱۶ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

فلز واسطه دوپ شده TiO2 با واسط تخریب فوتوکاتالیستی داروی ضد التهابی تحت تشعشعات خورشیدی

عنوان انگلیسی مقاله:

Transition metal doped TiO2 mediated photocatalytic degradation of anti-inflammatory drug under solar irradiations

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی
فرمت مقاله انگلیسی pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش 
سال انتشار ۲۰۱۶
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۲۶ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research Article) 
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله شیمی محیط زیست، شیمی کاتالیست و شیمی آلی
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله مهندسی شیمی محیط زیست – Journal of Environmental Chemical Engineering
کلمات کلیدی Ni-TiO2، فوتوکاتالیز، دوپ شده، ایبوپروفن، Bi-TiO2، اشعه خورشید
کلمات کلیدی انگلیسی Photocatalysis – Doped – Ibuprofen – Bi-TiO2 – Ni-TiO2 – solar irradiation
ارائه شده از دانشگاه دانشکده انرژی و محیط زیست، دانشگاه تاپار، هند
نمایه (index) Scopus – Master journals
نویسندگان Vibhu Bhatia ،Amit Dhir
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۲۲۱۳-۳۴۳۷
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/j.jece.2016.01.032
ایمپکت فاکتور(IF) مجله ۴٫۰۲۰ در سال ۲۰۱۹
شاخص H_index مجله ۴۷ در سال ۲۰۲۰
شاخص SJR مجله ۰٫۸۷۶ در سال ۲۰۱۹
شاخص Q یا Quartile (چارک) Q1 در سال ۲۰۱۹
بیس نیست 
مدل مفهومی ندارد 
پرسشنامه ندارد 
متغیر ندارد 
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
کد محصول ۱۰۴۳۶
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
نشریه الزویر

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله
فرمت ترجمه مقاله pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
کیفیت ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۶ (۲ صفحه رفرنس انگلیسی) صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه  به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن درج نشده است 
منابع انتهای متن به صورت انگلیسی درج شده است  

 

فهرست مطالب

چکیده

۱- مقدمه

۲- بخش آزمایشی

۱-۲- مواد

۲-۲- آماده سازی Bi-Ti و Ni-TiO2

۳-۲- توصیف صفات کاتالیست سنتز شده

۴-۲- راکتور فوتوکاتالیستی و متدلوژی تخریب

۳- نتایج و بحث

۳-۱ توصیف صفات

۲-۳- TiO2 واسط تخریب فوتوکاتالیستی

۳-۳- تغییر غلظت دوپانت

۴-۳- تغییر نوع کاتالیست

۵-۳- مقایسه نور خورشید/UV به عنوان منبع نور

۴- نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه

چکیده

نانوذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) دوپ شده با بیسموث (Bi) و نیکل (Ni) با روش سل-ژل سنتز شدند و نانوذرات آماده شده با شکست اشعه، میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف سنجی بازتاب UV-Vis و تحلیل Brunauer-Emmett-Teller (BET) توصیف شدند. غلظت دوپانت (دوپانت) در کاتالیست های سنتز شده از ۲۵/۰ تا wt%0/1 متغیر بود. ماکسیمم حوزه سطح BET به ترتیب با مقدار ۸/۴۷ و m2/g 7/45 با ۰٫۲۵wt% Bi-TiO2 و ۰٫۵wt% Ni-TO2 مشاهده شدند. تحلیل BET نشان داد که ۲۱/۰% یون های Bi و ۳۶/۰% یون های Ni در TiO2 دوپ شده با ۰٫۲۵wt% Bi و TiO2 دوپ شده با ۰٫۵wt% Ni وجود دارند. فضای باند Bi-TiO2 (0.25wt%) و Ni-TiO2 (0.5wt%) به میزان ev99/2 به دست آمد که مینیم مقدار در میان کاتالیست های سنتز شده مختلف است. فعالیت فوتوکاتالیستی کاتالیست های سنتر شده، تست شد و با Degussa TiO2 برای تخریب ایبوپروفن (IBP) به عنوان ترکیب مدل مقایسه شد. نانوذرات Bi-TiO2 فعالیت فوتوکاتالیستی بالاتری در مقایسه با Ni-TiO2 تحت تشعشع خورشیدی نشان دادند که می توان این مسأله را به افزایش مساحت خاص نسبت داد. ماکسیمم ۸۹% تخریب با فوتوکاتالیست ۰٫۲۵%Bi-TiO2 تحت ۶ ساعت تشعشع با نور خورشید حاصل شد، در حالی که ۷۸% تخریب تحت شرایط آزمایشی مشابه با TiO2 دوپ شده با Ni حاصل شده است. جنبش شناسی تخریب IBP بر حسب مدل Langmuir-Hinshelwood شرح یافته و مشخص شده که از جنبش شناسی مرتبه اول با k مقدار از ۰۰۶۴/۰ و min-10046/0 با TiO2 دوپ شده با Bi و Ni، به ترتیب، متابعت می کند.

 

۴- نتیجه گیری

تخریب فوتوکاتالیستی ایبوپروفن در حضور کاتالیست دوپ شده تحت تشعشعات خورشیدی مطالعه شده است. نانوذرات Bi-TiO2 فعالیت فوتوکاتالیستی بالاتری در مقایسه با Ni-TiO2 و Degussa TiO2 د عرض تخریب ایبوپروفن از خود نشان دادند. بالاترین مساحت BET از Bi-TiO2 به میزان m2/g8/47 با اندازه کریستال nm4/12 یافت شد. ماکسیمم تخریب ۸۹ درصدی با فوتوکاتالیست ۰٫۲۵wt% Bi-TiO2 تحت ۶ ساعت تشعشع با نور خورشید در مقایسه با Ni-TiO2 حاصل شد که در آن تنها تخریب ۷۸ درصدی تحت همان شرایط آزمایشی به دست آمد. در میان مواد TiO2 مختلف دوپ شده با Ni، تنها TiO2 دوپ شده با ۰٫۵wt% بالاترین فعالیت فوتوکاتالیستی را برای تخریب ایبوپروفن (IBP) تحت نور خورشید نشان داد. ترتیب های تخریب فوتوکاتالیستی IBP با کاتالیست های مختلف به صورت با ثابت های نرخ min-1 0064/0، min-10046/0 و min-10043/0 مشاهده شد.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Bismuth (Bi) and Nickel (Ni) Doped Titanium Dioxide (TiO2) nanoparticles were synthesized by sol–gel method and the prepared nanoparticles were characterized by X-Ray Diffraction, Scanning Electron Microscope, UV–vis reflectance spectroscopy and Brunauer–Emmett–Teller (BET) analysis. The concentration of dopant in synthesized catalysts was varied from 0.25 to 1.0 wt%. Maximum BET surface area of 47.8 and 45.7 m2/g was observed with 0.25 wt% Bi–TiO2 and 0.5 wt% Ni–TiO2, respectively. EDX analysis has established the presence of 0.21% Bi ions and 0.36% Ni ions in 0.25 wt% Bi doped TiO2 and 0.5 wt% Ni doped TiO2, respectively. Band gap of Bi–TiO2 (0.25 wt%) and Ni–TiO2 (0.5 wt%) was obtained to be 2.99 eV, which is found to be minimum among the various synthesized catalysts. The photocatalytic activity of synthesized catalysts were tested and compared with Degussa TiO2 for degradation of Ibuprofen (IBP) as a model compound. Bi–TiO2 nanoparticles revealed higher photocatalytic activity when compared to Ni–TiO2 or Degussa TiO2 under solar irradiation, which may be attributed to increase in specific surface area, and decrease in the crystallite size. Maximum of 89% degradation was achieved with 0.25% Bi–TiO2 photocatalyst under 6 h of illuminations with a solar light, whereas, 78% degradation has been achieved under similar experimental condition with Ni doped TiO2. The kinetics of the degradation of IBP has been explained in terms of the Langmuir–Hinshelwood model and was found to follow first order kinetics with k value of 0.0064 and 0.0046 min−۱ with Bi and Ni doped TiO2, respectively.

 

۴- Conclusion

The photocatalytic degradation of IBP has been studied in presence of doped catalyst under solar irradiations. BiTiO2 nanoparticles exhibited higher photocatalytic activity when compared to Ni-TiO2 and Degussa TiO2 during the degradation of IBP. The highest BET surface area of Bi–TiO2 (0.25wt %) was found to be 47.8 m2 /g with crystalline size of 12.4 nm. A maximum of 89% IBP degradation was achieved with 0.25 wt% Bi-TiO2 photocatalyst under 6 h illuminations with a solar light when compared to Ni-TiO2 wherein, only 78% degradation was achieved under same experimental condition. Among various Ni-doped TiO2 materials, the one doped with 0.5wt% Ni showed the highest photocatalytic activity for Ibuprofen (IBP) degradation under solar light. The orders of photocatalytic degradation of IBP with different catalyst was observed to be in the order as Bi-TiO2>TiO2>Ni-TiO2 with rate constants as 0.0064 min-1 , 0.0046 min-1 , 0.0043min-1 , respectively.

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

فلز واسطه دوپ شده TiO2 با واسط تخریب فوتوکاتالیستی داروی ضد التهابی تحت تشعشعات خورشیدی

عنوان انگلیسی مقاله:

Transition metal doped TiO2 mediated photocatalytic degradation of anti-inflammatory drug under solar irradiations

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا