دانلود ترجمه مقاله ارزیابی الگوریتم توپولوژی شبکه استخراج مبتنی بر مسیریابی الگوریتم ژنتیک – مجله IEEE

 

 عنوان فارسی مقاله: ارزیابی الگوریتم توپولوژی شبکه استخراج برای کاهش فضای جستجوی مبتنی بر مسیریابی الگوریتم ژنتیک
 عنوان انگلیسی مقاله: Evaluation of a Network Extraction Topology Algorithm for Reducing Search Space of a GA-based Routing Approach
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید
خرید ترجمه آماده: تماس بگیرید

 

سال انتشار ۲۰۰۶
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۰
مجله  کنفرانس بین المللی کارگاه های آموزشی سیستم های محاسباتی پراکند
دانشگاه  فوکوکا، ژاپن
کلمات کلیدی  ۱
نشریه IEEE
کد مقاله s3

 

 


 

بخشی از ترجمه:

 

چکیده

به منظور پشتیبانی ارتباطات چند رسانه­ای، لازم است تا الگوریتم­های مسیریابی را که برای مسیریابی از بیش از یک پارامتر QoS استفاده می­کنند را توسعه داد. این بدان دلیل است که خدمات جدید مانند ویدئو در تقاضا و سیستم­های جلسه از راه دور نیاز به QoS بهتری دارند. همچنین، برای کنترل پذیرش چند رسانه­ای برنامه­های کاربردی، پارامترهای مختلفی از QoS باید در نظر گرفته شود. در کار قبلیمان، مسیریابی هوشمند و استراتژی CAC که از همکاری عامل­ها استفاده می­کنند را پیشنهاد دادیم. الگوریتم مسیریابی پیشنهادی، ترکیبی از منبع و مسیریابی توزیعی است. با این حال، در کار قبلی، ما تنها تاخیر زمانی را برای مسیریابی در نظر گرفتیم. همچنین، QoS و پارامترهای کنترل تراکم فقط به عنوان شاخص­هایی از تراکم و رضایتمندی QoS در نظر گرفته شد. در این مقاله، ما کار قبلی را با پیشنهاد و پیاده­سازی الگوریتم­های جدید مبتنی بر منطق فازی و الگوریتم ژنتیک گسترش می دهیم که برای کنترل پذیرش و مسیریابی  بسیاری از پارامترهای QoS استفاده می شود. همچنین، عملکرد الگوریتم استخراج توپولوژی شبکه را با استفاده از شبیه­سازی مورد ارزیابی قرار می دهیم که فضای جستجوی رویکرد مسیریابی مبتنی بر GA پیشنهادی را کاهش می دهد. بنابراین، GA می تواند یک مسیر ممکن را بسیار سریع پیدا نماید.

۱٫      مقدمه

همچنین، تضمین مطالبات QoS به جریان ترافیک و جریان گروهی یک چالش مهم برای شبکه­های باند پهن در آینده است، و تأمین منابع از طریق کنترل پذیرش تماس (CAC) یک مکانیسم کلیدی برای دستیابی به این مهم می باشد.

هدف از کنترل پذیرش، پشتیبانی نیازمندی QoS برای برنامه های کاربردی بلادرنگ از طریق رزرو منابع می باشد. در حالی که، هدف از مسیریابی QoS این است که مسیرهای خوبی را بیابد که نیازهای کاربر را برآورد نماید.


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

۱٫ IntroductionThe networks of today are going through a rapid evolution and theyare expected to support a wide range of multimedia applications. The requirementfor timely delivery of multimedia data raises new challenges forthe next generation broadband networks. The key issue is the Quality ofService (QoS) routing. Also, ensuring the QoS demands to traffic flowsand groups of flows is an important challenge for future broadband networks,and resource provisioning via Call Admission Control (CAC) is akey mechanism for achieving this.The purpose of admission control is to support the QoS demands ofreal time applications via resource reservation. While, the purpose of QoSrouting is to find good paths which satisfy user requirements.Traditional CAC schemes can be classified in equivalent capacity,heavy traffic approximation, upper bounds of the cell loss probability, fastbuffer/bandwidth allocation, and time windows. Among proposed CACschemes, the equivalent capacity gives better results [1]. But, the equivalentcapacity scheme makes many approximations, which result in an overestimateof equivalent capacity.So far, many routing algorithms have been proposed. The routingstrategies can be classified into three classes: source, distributed and hierarchicalrouting. Source routing algorithms are conceptually simple,but they suffer from scalability problem. Distributed routing algorithmsare more scalable, but loops may occur, which make the routing to fail.Hierarchical routing has been used to cope with the scalability problemsof source routing in large internetworks. The hierarchical routing retainsmany advantages of source routing. It also has some advantages of distributedrouting because the routing computation is shared by many nodes.But in the conventional hierarchical routing, the network state is aggregateadditional and gives some imprecision, which has a significant negativeimpact on QoS routing [2, 3, 4].In order to support multimedia communication over high speed networks,it is necessary to develop routing algorithms which use for routingmore than one QoS parameters such as throughput, delay, and loss probability.This is because new services such as video on demand and remotemeeting systems require better QoS. However, the problem of QoS routingis difficult, because the distributed applications have very diverse QoSconstraints on delay, loss ratio and bandwidth. Also, multiple constraintsoften make the routing problem intractable. For example, finding a feasibleroute with two independent path constraints is NP-complete [2].To cope with broadband networks the CAC schemes and routing algorithmsshould give a fast decision and must be adaptive, flexible, andintelligent for efficient network management [5].Use of intelligent algorithms based on Fuzzy Logic (FL), Genetic Al-gorithms (GA) and Neural Networks (NN) can prove to be efficient fortelecommunication networks [6, 7, 8, 9]. In our previous work, we proposedan intelligent CAC and routing framework using cooperative agents[5]. The proposed framework is based on Distributed Artificial Intelligence(DAI) approach, which deals with design of artificial agents to developintelligent systems. We introduced two types of agents: simple andintelligent agents. The intelligent agents were based on FL and GA. However,in the proposed Fuzzy Admission Control (FAC) scheme and FuzzyEquivalent Capacity Estimator (FECE), we considered only two indicatorsfor QoS and Congestion Control (CC) [10, 11]. In this paper, we extendour previous work by proposing two additional schemes: Fuzzy QoSController (FQC) and Fuzzy Congestion Controller (FCC), which are integratedin the previous scheme. The new scheme is called Fuzzy AdmissionControl for Multimedia applications (MFAC).In [5], we proposed an Adaptive Routing method based on GeneticAlgorithm (GA) (ARGA). By using a novel gene coding method, the chromosomeshave the same length, which results in easy genetic operationsand a fast routing decision can be achieved. Performance evaluation viasimulations showed that ARGA method has a faster routing decision comparedwith another GA-based routing method called Genetic Load BalancingRouting (GLBR). In ARGA, we considered only time delay as theonly parameter for routing. However, in order to support multimedia communicationover broadband networks, it is necessary to develop routingalgorithms which use for routing more than one QoS parameters should beconsidered.In [12], we proposed a GA based routing algorithm which uses twoQoS parameters for routing. This method called ARGAQ could supporttwo QoS parameters: delay and transmission success rate. The simulationresults showed that ARGAQ method had better performance than ARGA.However, the ARGAQ method is effective only if the parameters have arelation between them and the GA fitness function can be expressed by amathematical formula. In this work, we propose a new GA-based multipurposeoptimization algorithm for QoS routing. The proposed methoduses a multi-division group model for multi-purpose optimization. We alsoevaluated the performance of the Search Space Reduction Agent (SSRA).The paper is organized as follows. In Section 2, we introduce the previouswork. The proposed framework is presented in Section 3. The simulationresults are discussed in Section 4. Finally, conclusions are given inSection 5.

 


 

 عنوان فارسی مقاله: ارزیابی الگوریتم توپولوژی شبکه استخراج برای کاهش فضای جستجوی مبتنی بر مسیریابی الگوریتم ژنتیک
 عنوان انگلیسی مقاله: Evaluation of a Network Extraction Topology Algorithm for Reducing Search Space of a GA-based Routing Approach
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید
خرید ترجمه آماده: تماس بگیرید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا