دانلود ترجمه مقاله فیلتر قدرت اکتیو در منبع تغذیه سوییچینگ – مجله IEEE

 

 عنوان فارسی مقاله: طراحی فیلتر قدرت اکتیو در منبع تغذیه سوییچینگ با ولتاژ پایین و جریان بالا
 عنوان انگلیسی مقاله: Design of Active Power Filter for Low Voltage and High Current Switching Power Supply
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار ۲۰۱۱
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۴
تعداد صفحات ترجمه مقاله ۱۴
مجله کنفرانس مهندسی قدرت و انرژی (APPEEC)
دانشگاه دانشگاه علم و صنعت مهندسی برق شیان
کلمات کلیدی جریان بالا و ولتاژ پایین؛ منبع قدرت سوئیچینگ؛فیلترتوان اکتیو: جریان هارمونیک ؛ کنترل جریان پسماند مغناطیسی
نشریه IEEE  آی تریپل ای – IEEE

 

 


 

بخشی از ترجمه:

 

چکیده ترجمه:
منبع قدرت سوئچینگ ولتاژ پایین و جریان بالا بر مبنای تکنولوژی الکترونیکی قدرت، به طور گسترده ای در برخی از  زمینه های صنعتی مخصوصا در آبکاری، جوشکاری و حرارت بکار می رود.هارمونیک ها در منبع سوئیچینگ قدرت بالا، سیستم قدرت را به شدت آلوده می کند که باید از این امربه طور موثر جلوگیری شود. بر اساس تجزیه و تحلیل جریان هارمونیک منبع سوئیچینگ با ویژگی فنی خروجی ۶٠ ولت/ ۵٠٠ آمپر، این مقاله فیلتر توان اکتیو برای قدرت وفرکانس بالا را طراحی می کند که از روش جریان یابی (آشکار سازی جریان) ip-iq  و روش کنترل جریان(هیسترزیس) پسماند مغناطیسی اتخاذ شده است. براساس شبیه سازی مطلب یا سیمیولینک ( Matlab/ Simulink) ، تاثیر فیلترسازی، شبیه سازی و تجزیه و تحلیل شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که فیلتر توان اکتیو عملکردی را پیش بینی می کند که نمی تواند از جریان هارمونیک به طور لحظه ای جلوگیری کند و توان واکنشی را جبران کند(تنظیم می کند). این فیلترتوان اکتیو طراحی شده، می تواند به طور موثری کیفیت قدرت  ( توان) را بهبود بخشد.
واژگان کلیدی : جریان بالا و ولتاژ پایین؛ منبع قدرت سوئیچینگ؛فیلترتوان اکتیو: جریان هارمونیک ؛ کنترل جریان پسماند مغناطیسی.


مقدمه
با گسترش تکنولوژی الکترونیکی توان (قدرت)، منبع قدرت سوئچینگ ولتاژ پایین و جریان بالا به طور گسترده ای در صنایع تولیدی و زندگی روزمره بکار می رود.  اما آلودگی هارمونیکی به طورفزاینده ای مسئله ای بسیار جدی در منبع توان سوئیچینگ به شمار می رود. به طور کلی ، دو روش برای حذف هارمونیک ها وجو دارد که عمدتا فیلتر توان (قدرت) غیر فعال و فیلتر توان اکتیو می باشند. فیلتر توان غیر فعال هزینه نسبتا کمی دارد اما تاثیر فیلترسازی بسیار نا مطلوب است. در مقایسه با فیلتر توان غیرفعال ، فیلتر توان کنشی می تواند از هارمونیک ها به طور آنی جلوگیری کند و توان واکنشی را جبران کند (تنظیم کند) و روشی موثر  برای جلوگیری از هارمونیک ها به شمار می رود. بنابراین، این مقاله فیلتر توان اکتیو را برای جلوگیری از جریان هارمونیک ولتاژ منبع قدرت سوئچینگ ولتاژ پایین و جریان بالا بکار می برد.
این مقاله طراحی و تجزیه و تحلیل عملکرد فیلتر توان اکتیو برای منبع قدرت سوئیچینگ ۶٠ ولت/۵٠٠آمپر را ارائه می دهد.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Abstract

Switching power supply of low voltage and highcurrent based on power electronic technology is widely appliedin some industry fields, especially in electroplating, welding andheating. Harmonics in high-power switching supply pollutepower system heavily, which must be suppressed effectively. Onbasis of analyzing harmonic current of switching supply that theoutput technical specification is 60V/500A, this paper designsactive power filter for switching power supply with high powerand frequency, which adopts ip-iq current detecting method andhysteresis current control method. Based on simulation platformof Matlab/Simulink, the filtering effect is simulated andanalyzed. Simulation results demonstrate the active power filterhas expected performance, which can not inhibit harmoniccurrent instantaneously, but also compensate reactive power.The designed active power filter can effectively improve thepower quality.Keywords-low voltage and high current; switching powersupply; active power filter; harmonic current; hysteresis currentcontrol.

I. INTRODUCTION

With the development of power electronic technology, lowvoltage and high current switching power supply has beenapplied widely in production and life. But harmonic pollutionbecomes severe increasingly in switching power supply.Generally, there are two methods to eliminate harmonics,which are mainly passive power filter and active power filter.The former is relatively low cost, but filtering effect is far fromdesirability[1,2]. By contrast, the latter can suppress theharmonics instantly and compensate reactive power, and itbecomes an effective approach to inhibit harmonics[3,4]. Thus,this paper employs active power filter to suppress harmoniccurrent of low voltage and high current switching powersupply.This paper proposes the design and performance analysisof active power filter for 60V/500A switching power supply.II. HARMONICS ANALYSIS OF SWITCHINGPOWER SUPPLYA. Basic structure and Technical specification of the lowvoltage and high current power supplyThe low voltage and high current power supply mainlyconsists of three components: “input rectifier filter circuit”,“high frequency inverter circuit” and “output rectifier filtercircuit”. Through the conversion of AC~DC~AC~DC, theneeded DC voltage can be obtained. Structure diagram of thelow voltage and high current power supply is shown inFigure1.

 


 

 عنوان فارسی مقاله: طراحی فیلتر قدرت اکتیو در منبع تغذیه سوییچینگ با ولتاژ پایین و جریان بالا
 عنوان انگلیسی مقاله: Design of Active Power Filter for Low Voltage and High Current Switching Power Supply

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا