دانلود ترجمه مقاله سینتیک خشک کردن برگه های زردآلو در آون هیبریدی (اسپرینگر ۲۰۱۷) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

 

 

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه اسپرینگر در ۱۱ صفحه در سال ۲۰۱۷ منتشر شده و ترجمه آن ۲۱ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

سینتیک خشک کردن برگه های زردآلو در آون هیبریدی مایکروویو با هوای گرم

عنوان انگلیسی مقاله:

Drying kinetics of apricot halves in a microwave‑hot air hybrid oven

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی 
فرمت مقاله انگلیسی pdf 
سال انتشار مقاله ۲۰۱۷
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research Article) 
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی صنایع غذایی
گرایش های مرتبط با این مقاله علوم مواد غذایی، فناوری مواد غذایی
چاپ شده در مجله (ژورنال) انتقال حرارت و جرم – Heat and Mass Transfer
ارائه شده از دانشگاه گروه مهندسی مواد غذایی، دانشکده مهندسی، دانشگاه گازیانتپ، ترکیه
نمایه (index) Scopus – Master journals – JCR
نویسندگان Erhan Horuz، Hüseyin Bozkurt، Haluk Karatas، Medeni Maskan
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۰۹۴۷-۷۴۱۱
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1007/s00231-017-1973-z
ایمپکت فاکتور(IF) مجله ۱٫۶۸۵ در سال ۲۰۱۹
شاخص H_index مجله ۵۸ در سال ۲۰۲۰
شاخص SJR مجله ۰٫۵۶۱ در سال ۲۰۱۹
شاخص Q یا Quartile (چارک) Q1 در سال ۲۰۱۹
بیس نیست 
مدل مفهومی ندارد 
پرسشنامه ندارد 
متغیر ندارد 
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
کد محصول ۱۰۴۸۱
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت Springer
نشریه اسپرینگر

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله 
فرمت ترجمه مقاله pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
کیفیت ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۲۱ صفحه (۲ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه  به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است  
منابع انتهای متن به صورت انگلیسی درج شده است

 

فهرست مطالب

چکیده
فهرست نمادها
۱- مقدمه
۲- مواد و موضوعات
۱-۲- تجهیزات و روند خشک کردن
۲-۲- مدلسازی خشک کردن بصورت یک لایه نازک
۳-۲- رطوبت موثر و نفوذپذیری حرارتی
۴-۲- انرژی فعالسازی
۵-۲- تحلیل داده ها
۳- نتایج و بحث
۱-۳- ویژگیهای زردآلوهای خشک
۲-۳- ارزیابی مدلهای خشک کردن
۳-۳- نفوذپذیری موثر رطوبتی و حرارتی و انرژی فعالسازی
۴- نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه

چکیده

طرز خشک کردن و سینتیک برگه های زردآلو در یک آون هیبریدی مایکروویو- جریان هوای گرم، با توان مایکروویو ۱۲۰، ۱۵۰ و ۱۸۰ w و درجه هوای ۷۰ °C مورد بررسی قرار گرفت. عملیات خشک کردن در زمانیکه میزان رطوبت از ۷۵% (w.b) به ۲۵% (پایه رطوبت) رسید، پایان یافت. افزایش در توان مایکروویو و درجه حرارت موجب افزایش سرعت و کاهش زمان خشک شدن شد. دوره نرخ نزولی در هنگام خشک کردن برگه های زردآلو در آون هیبریدی مشاهده شد. از ۱۱ مدل ریاضی برای توصیف سینتیک خشک کردن زردآلوها استفاده شد. مدل لجستیکی اصلاح شده بیشترین تناسب را با داده های آزمایشی داشت. این مدل تاکنون برای توضیح طرز خشک کردن هیچ نوع ماده غذایی مورد استفاده قرار نگرفته است. قانون دوم فیک برای تعیین میزان نفوذپذیری موثر رطوبت و حرارت مورد استفاده قرار گرفت. مقادیر انرژی فعال زردآلوهای خشک شده با معادله آرینوس محاسبه شد. مقادیر به دست آمده از نفوذپذیری موثر رطوبت، نفوذ پذیری حرارتی و مقادیر ثابت سرعت خشک شدن به ترتیب عبارتند از ۳۱٫۱۰ تا ۳۹٫۴ kj/mol، ۲۹٫۵۶ تا ۳۵٫۱۹ kj/mol، و ۲۶٫۰۲ تا ۳۲٫۳۶ kj/mol.

 

۴- نتیجه گیری

در این مطالعه، طرز خشک کردن برگه های زردآلو به روش هیبریدی (همرفتی-مایکروویو) ابتدا در طی کل فرایند خشک شدن مورد بررسی قرار گرفت. زمان خشک شدن برگه های زردآلو و نرخ خشک شدن با افزایش توان مایکروویو و دمای هوای گرم افزایش پیدا کرد. دوره نرخ ثابت مشاهده نشد و خشک کردن در دوره نرخ نزولی انجام شد. ۱۰ مدل خشک کردن لایه نازک و مدل لجستیکی اصلاح شده برای توضیح در مورد سینتیک خشک کردن میوه ها استفاده شدند و مشخص شد که مدل لجستیکی اصلاح شده بیشترین تناسب را با داده های آزمایشی داشت. این مدل تاکنون هرگز در زمینه های خشک کردن مواد غذایی مورد استفاده قرار نگرفته است. با این حال، در مطالعه حاضر، می توان نتیجه گرفت که بر اساس تحلیلهای آماری این مدل می تواند برای توضیح سینتیک خشک کردن میوه ها و سبزیجات مورد استفاده قرار گیرد. نفوذپذیری موثر رطوبت و حرارتی در شرایط مختلف خشک کردن به ترتیب از ۶٫۷۵ × ۱۰-۱۰ تا ۲٫۵۶ × ۱۰-۹ و ۳٫۶۴ × ۱۰-۱۰تا ۱٫۳۴ × ۱۰-۹ m2/s متغیر است. این نفوذپذیریها با افزایش در توان مایکروویو و دمای هوای گرم افزایش یافتند. انرژی فعالسازی زردآلوهای خشک شده برای کل سیستم با استفاده از نفوذپذیری موثر رطوبت، نفوذپذیری حرارتی و مقادیر ثابت نرخ خشک شدن در معادله آرینوس به ترتیب ۳۵٫۸۸، ۳۳٫۲۱ و ۲۸٫۲۳ KJ/mol بودند.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Drying behavior and kinetics of apricot halves were investigated in a microwave-hot air domestic hybrid oven at 120, 150 and 180 W microwave power and 50, 60 and 70 °C air temperature. Drying operation was finished when the moisture content reached to 25% (wet basis) from 77% (w.b). Increase in microwave power and air temperature increased drying rates and reduced drying time. Only falling rate period was observed in drying of apricot halves in hybrid oven. Eleven mathematical models were used for describing the drying kinetics of apricots. Modified logistic model gave the best fitting to the experimental data. The model has never been used to explain drying behavior of any kind of food materials up to now. Fick’s second law was used for determination of both effective moisture diffusivity and thermal diffusivity values. Activation energy values of dried apricots were calculated from Arrhenius equation. Those that obtained from effective moisture diffusivity, thermal diffusivity and drying rate constant values ranged from 31.10 to 39.4 kJ/mol, 29.56 to 35.19 kJ/mol, and 26.02 to 32.36 kJ/mol, respectively.

 

۴- Conclusions

In this study, drying behavior of hybrid (microwave-con – vective) dried apricot halves were firstly investigated dur – ing the whole drying process. The drying time of apricot halves decreased and drying rate increased with increasing in microwave power and hot air temperature. Constant rate period was not observed and drying carried on in falling rate period. The ten thin layer drying models and modi – fied Logistic Model were used to describe drying kinetics of the fruit and it was realized that the modified Logistic Model best fitted our experimental data. The model has Table never been used in food drying areas up to now. However, in the current study it can be concluded that this model can be used for describing of drying kinetics of fruits and vegetables according to the statistical analysis. The effective moisture and thermal diffusivities varied from 6.75 × ۱۰−۱۰ to 2.56 × ۱۰−۹ and 3.64 × ۱۰−۱۰ to 1.34 × ۱۰−۹ m2 /s, respectively at various drying conditions. The diffusivities increased with increase in microwave power and hot air temperature. The activation energies of dried apricots were found for whole system that 35.88, 33.21 and 28.23 kJ/mol by use of effective moisture diffusivity, thermal diffusivity and drying rate constant values in Arrhenius equation, respectively.

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

سینتیک خشک کردن برگه های زردآلو در آون هیبریدی مایکروویو با هوای گرم

عنوان انگلیسی مقاله:

Drying kinetics of apricot halves in a microwave‑hot air hybrid oven

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا