دانلود ترجمه مقاله تاثیر ذخیره آهن و نیتروژن بر رشد – الزویر ۲۰۰۶

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

تاثیر ذخیره آهن و نیتروژن بر رشد، وضعیت تغذیه ای و فعالیت تقلیل کننده آهن در اسفناج در کشت محلول های غذایی

عنوان انگلیسی مقاله:

Effect of iron supply and nitrogen form on growth, nutritional status and ferric reducing activity of spinach in nutrient solution culture

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۰۶
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۹ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research Article)
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله صنایع غذایی
گرایش های مرتبط با این مقاله زیست فناوری مواد غذایی، علوم مواد غذایی
چاپ شده در مجله (ژورنال) Scientia Horticulturae
کلمات کلیدی فرم N، كمبود Fe، کلروز ناشی از آهک، تعاملات عناصر مغذی، اسفناج
کلمات کلیدی انگلیسی Fe-deficiency – Lime-induced chlorosis – N form – Nutrient elements interactions – Spinach
ارائه شده از دانشگاه آزمایشگاه بیماریهای غیر انگلی، موسسه فیتوپاتولوژیک بنکی، یونان
نمایه (index) Scopus – Master journals – JCR
نویسندگان A. Assimakopoulou
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۰۳۰۴-۴۲۳۸
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/j.scienta.2006.06.010
ایمپکت فاکتور(IF) مجله ۲٫۱۸۹ در سال ۲۰۱۸
شاخص H_index مجله ۹۲ در سال ۲۰۱۹
شاخص SJR مجله ۰٫۸۲۳ در سال ۲۰۱۸
شاخص Q یا Quartile (چارک) Q1 در سال ۲۰۱۸
بیس نیست 
مدل مفهومی ندارد 
پرسشنامه ندارد 
متغیر ندارد 
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
کد محصول ۱۰۱۹۶
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
نشریه الزویر

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود در فایل ورد و PDF
کیفیت ترجمه طلایی⭐️
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۹ صفحه (۱ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه  به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن به صورت انگلیسی درج شده است  
منابع انتهای متن به صورت انگلیسی درج شده است  

 

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مواد و روش ها

کشت گیاه

کلروز

فعالیت ردوکتاز کلات آهن ریشه

تجزیه و تحلیل آماری

نتایج

امتیاز کلروز

رشد گیاه

فعالیت کاهشی کلات آهن ریشه

غلظت عناصر

نیتروژن – فسفر – پتاسیم – کلسیم – منیزیم

آهن، منگنز، روی، مس

همبستگی

بحث

نتیجه گیری

منابع

 

بخشی از ترجمه

چکیده

این مطالعه به منظور ارائه برخی از اطلاعات برای بهبود وضعیت تغذیه ای و بهره وری اسفناج انجام شد. در این مقاله اثر دو فرم N (N یا به صورت ۱۰۰ درصد نیترات یا به صورت ۸۰ درصد نیترات و ۲۰ درصد آمونیوم اضافه شد) و سه سطح Fe (0 میلی مول Fe؛ ۲۰ میلی مول FeEDDHA؛ ۳ میلی مول FeEDDHA+ 10 میلی مول NaHCO3) بر رشد، نشانه های کلروز و تجمع عناصر غذایی بخش هوایی اسفناج (واریته Viroflay) رشدکرده در شرایط هیدروپونیک مورد بررسی قرار گرفت. شش تيمار و سه برداشت (ه فاصله زمانی حدود ۲۰ روز بوده و تا زماني که گياهان به اندازه تجاري خود برسند ادامه داشت) در کل مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج نشان داد که در صورت وجود مقدار کافی Fe (20 میلی مول Fe)، تغذیه N مخلوط باعث افزایش تولید ماده خشک و همچنین بهبود وضعیت تغذیه ای گیاهان از نظر Fe، Mn و Zn شد. در گیاهان رشد کرده در شرایط محرومیت Fe (صفر میلی مول Fe)، غلظت Fe در اندام هوایی به طور معنی داری تحت تاثیر فرم N تا پایان آزمایش نبود، اگرچه تغذیه ی مخلوط N باعث افزایش تولید وزن خشک تا برداشت دوم شد. در گیاهان رشد کرده در شرایط محرومیت Fe و با تغذیه ی N مخلوط، افزایش غلظت Mn و Zn در بخش هوایی گیاه مشاهده شد. در غلظت بالای بی کربنات ها و سطح پایین Fe (3 میلی مول Fe + 10 میلی مول NaHCO3)، فرم N تاثیر معنی-داری بر تولید کل ماده خشک نداشت، در حالی که تجمع Fe و Mn در اندام هوایی در ۱۰۰٪ از گیاهان تغذیه-شده با NO3-، در مقایسه با تغذیه مخلوط N، به طور معنی داری کاهش یافت. صرف نظر از فرم N، در این گیاهان کمترین تولید ماده خشک، بیشترین شدت کلروز برگ و همچنین بیشترین فعالیت کاهشی آهن ریشه در مقایسه با گیاهان رشد کرده تحت محرومیت آهن مشاهده شد.

 

نتیجه گیری

فرم های N تأثیر معنی داری بر تولید زیست توده و تجمع عناصر غذایی در گیاهان اسفناج (واریته Viroflay) رشد کرده در سطوح مختلف Fe در هیدروپونیک دارد. در شرایط وجود مقدار کافی Fe، استفاده از مخلوط N (N به صورت ۸۰ درصد نیترات و ۲۰ درصد آمونیوم اضافه شد) باعث افزایش تولید ماده خشک و همچنین بهبود وضعیت تغذیه ای Fe، Mn و Zn در گیاهان شد. در مراحل اولیه محرومیت آهن، استفاده از مخلوط N باعث افزایش تولید ماده خشک و افزایش غلظت Mn و Zn شد. در غلظت بالای بی کربنات و سطح پایین Fe (تقلیدی از محلول خاک آهکی)، فرم N تاثیر معنی داری بر تولید کل ماده خشک نداشت. غلظت Fe و Mn در اندام هوایی در مواردی که N به صورت ۱۰۰٪ NO3 اضافه شده بود، به طور معنی داری کاهش یافت. امید است که این نتایج اطلاعاتی را در راستای جهت دهی تحقیقات آینده به سمت وابستگی متقابل به مواد تغذیه ای جذب شده ی گیاه و تجمع آنها در گیاهان با برگ سبز به منظور بهبود تولید مواد غذایی فراهم کنند

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

This study was carried out in order to give some information that could improve spinach nutritional status and productivity. In this paper, the effect of two N forms (N was added either as 100% nitrate or as 80% nitrate and 20% ammonium) and three Fe levels (0 μM Fe; 20 μM FeEDDHA; 3 μM FeEDDHA + 10 mM NaHCO3) on the growth, chlorosis symptoms and shoot nutrient element accumulation was studied in spinach plants (var. Viroflay), grown in hydroponics; six treatments and three harvests (at about 20 days interval each, until plants reached their commercial size) were applied in total. The results indicated that under conditions of Fe sufficiency (20 μM Fe), mixed N nutrition induced higher production of dry matter as well as improved Fe, Mn and Zn plant nutritional status. In plants grown under Fe deprivation (0 μM Fe), shoot Fe concentration was not significantly affected by the N form until the end of the experiment despite mixed N nutrition induced higher dry matter production up to harvest 2; plants grown under Fe deprivation and with mixed N nutrition presented also higher shoot Mn and Zn concentration. Under conditions of high concentration of bicarbonates and low level of Fe (3 μM Fe + 10 mM NaHCO3), the N form had not a significant influence on total dry matter production whereas shoot Fe and Mn accumulation in 100% NO3-fed plants was found to be significantly reduced compared to mixed N nutrition; regardless of the N form, those plants presented the least dry matter production, highest intensity of leaf chlorosis as well as highest root ferric reducing activity compared to plants grown under Fe deprivation.

 

۵- Conclusions

Nitrogen forms had a significant effect on biomass production and nutrient element accumulation in spinach plants (var. Viroflay) grown under varied Fe levels, in hydroponics. Under conditions of Fe sufficiency, mixed N nutrition (N added as 80% nitrate and 20% ammonium) induced higher production of dry matter, as well as, improved Fe, Mn and Zn plant nutritional status. At early stages of Fe deprivation, mixed N nutrition induced higher production of dry matter and higher shoot Mn and Zn concentration. Under conditions of high concentration of bicarbonates and low level of Fe (a mimic effort of calcareous soil solution), the N form had not a significant influence on total dry matter production; shoot Fe and Mn concentration was found to be significantly reduced in case that N was added as 100% NO3. We hope that these results provide some information concerning possible direction for future research on the interdependence of absorbed plant nutrients and their accumulation in leafy vegetables in order to improve food production.

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

تاثیر ذخیره آهن و نیتروژن بر رشد، وضعیت تغذیه ای و فعالیت تقلیل کننده آهن در اسفناج در کشت محلول های غذایی

عنوان انگلیسی مقاله:

Effect of iron supply and nitrogen form on growth, nutritional status and ferric reducing activity of spinach in nutrient solution culture

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا