دانلود ترجمه مقاله درگیری نام تجاری مصرف کننده و تاثیر آن بر نیت وفاداری – الزویر ۲۰۱۵

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

یک مدل مرتبه بالاتر درگیری نام تجاری مصرف کننده و تاثیر آن بر نیت وفاداری

عنوان انگلیسی مقاله:

A higher-order model of consumer brand engagement and its impact on loyalty intentions

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۵
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۰ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت بازرگانی، بازاریابی، مدیریت کسب و کار
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله خدمات خرده فروشی و مصرف کننده – Journal of Retailing and Consumer Services
کلمات کلیدی درگیری برند مصرف کننده، انرژی، وقف، جذب و شیفتگی، وفاداری
ارائه شده از دانشگاه دانشکده مدیریت و بازاریابی، دانشگاه چارلز استورت، استرالیا
نویسندگان Abhishek Dwivedi
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۰۹۶۹-۶۹۸۹
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2015.02.007
رفرنس دارد  
کد محصول ۹۲۹۸
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
نشریه الزویر Untitled

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
کیفیت ترجمه طلایی⭐️
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۲۵ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن به صورت فارسی درج شده است 

 

فهرست مطالب

چکیده

۱-مقدمه

۲-چارچوب نظری و فرضیات

۲-۱ ماهیت درگیری برند مصرف کننده

۲-۲ عوامل موثر بر درگیری برند مصرف کننده

۲-۲-۱ درگیری طبقه بندی محصول

۲-۲-۲ مدت زمان مصرف برند

۲-۳ اثر درگیری برند مصرف کننده بر روی نیات وفاداری

۲-۴ درگیری برند مصرف کننده در برابر کیفیت، ارزش و رضایت به عنوان شاخص های پیش بین

۳-روش

۳-۱ طرح: شرایط نظر سنجی و جمع آوری داده ها

۳-۲ طراحی پرسشنامه و شاخص ها

۴- تحلیل داده ها و نتایج

۴-۱ تحلیل های مقدماتی

۴-۲ آماره های توصیفی و همبستگی ها

۴-۳ تحلیل مدل اندازه گیری

۴-۵ بررسی توجیه اضافی در نیات وفاداری با درگیری برند مصرف کننده

۵-بحث و نتیجه گیری

۵-۱ محدودیت ها و تحقیقات آینده

 

بخشی از ترجمه

چکیده

درگیری برند مصرف کننده به طور روز افزونی در میان متخصصان و دانشگاهیان به عنوان یک ساختار رابطه برند-مصرف کننده برجسته از محبوبیت بالایی بر خوردار شده است.منابع و مطالعات نوظهور در خصوص درگیری برند مصرف کننده که عمدتا مفهومی هستند، تعاریف مختلفی را از ساختار ولو بدون اجماع، ارایه می کنند. ما یک مدل مرتبه بالاتر جدید از درگیری برند مصرف کننده ارایه می کنیم که از روان شناسی سازمانی گرفته شده است. سپس مفهوم درگیری کارکنان را اقتباس می کنیم و به بررسی روایی عاملی آن در زمینه رابطه برند-مصرف کننده پرداخته و درگیری برند مصرف کننده به صورت حالت ذهنی مثبت، رضایت مند مرتبط با برند تعریف می شود که از ویژگی های بارز این حالت انرژی، وقف و شیفتگی است. ما یک مدل سه بعدی درگیری برند را توسعه داده و آن را به صورت تجربی تست می کنیم و عوامل موثر و برایند های مربوطه را شرح می دهیم. از مهم تر ما اقدام به ارزیابی مطلوبیت مدیریتی درگیری برند مصرف کننده با بررسی اثر آن بر روی نیات وفاداری مصرف کننده می پردازیم. به علاوه قابلیت توضیحی درگیری برند نسبت به قضاوت های ارزش، کیفیت و رضایت مشتری سنتی مقایسه می شود. یک نظر سنجی از میان ۴۰۸ مصرف کننده تلفن همراه در هند، داده هایی را برای آزمون تجربی در اختیار گذاشت. نتایج حاکی از ساختار عامل سه بعدی در گیری برند مصرف کننده است. در گیری برند نه تنها یک اثر معنی دار بر روی نیات وفاداری اعمال می کند، بلکه به طور معنی داری تغییرات بیشتر در برایند را علاوه بر تغییرات توجیه شده به طور مشترک توسط ارزش، کیفیت و رضایت توضیح می دهد. از دید گاه نظری، ما یک شاخص سه بعدی جامع از درگیری برند مصرف کننده را پیشنهاد می کنیم و روابط قانونی کلیدی را بررسی می کنیم. از دیدگاه مدیریتی، ظرفیت توضیحی درگیری برند در توضیح نیات وفاداری مصرف کنندهم یک ابزار مفید در قابلیت رابطه سازی مدیران است نشان داده می شود.

 

۵-۱ محدودیت ها و تحقیقات آینده

محدودیت اصلی این مطالعه مربوط به طرح تحقیق مقطعی است که یک نگاه کلی در خصوص پویایی مصرف کننده-برند ارایه می کند. درگیری برند مصرف کننده با گذشت زمان تغییر پیدا می کند و به این ترتیب اوزان مربوط به سه بعد نیز تغییر می کند. به علاوه، تحقیقات آینده می توانند این مسئله را با استفاده از طرح های پرسشنامه ای موقت از نظر زمانی بررسی کنند. محدودیت دیگر، نمونه برداری در دسترس در این مطالعه است. تحقیقات آینده بایستی با استفاده از طرح های نمونه گیری متناوب برای دست یابی به تعمیم پذیری در میان گروه های مختلف مصرف کننده ها انجام شوند. برای مثال، نمونه گیری تصادفی سیستماتیک از مشتریان برند( که در یک دیتابیس ضمانت محصول برند ثبت نام کرده اند)، می تواند برای تولید یک نمونه احتمالی استفاده شود. به علاوه، برای درک بیشتر شبکه قانونی درگیری برند مصرف کننده، بررسی روابط درگیری برند با سایر ساختار های رابطه ای سودمند است. یک مسیر تحقیقاتی جالب دیگر می تواند بررسی میزان برازش فرایند خود تفسیری مصرف کننده در شبکه قانونی درگیری برند باشد. برای مثال، نقش درگیری برند، در خود پنداره( اسپرات و همکاران۲۰۰۹) می تواند تا حدودی درگیری برند را توضیح دهد. سوالات تحقیق را می توان در خصوص نقش تمایلات رابطه مند مصرف کننده( برای مثال، گرایش رابطه) به عنوان شاخص های درگیری برند مصرف کننده مطرح کرد. در نهایت، این تحقیق در یک کشور انجام شد و تنها مقوله یا طبقه محصول به صورت زمینه مورد مطالعه انتخاب شد. مطالعات آینده بایستی روابط براورد شده در بازار های مختلف را با استفاده از مقوله هاو طبقات مختلف محصول( و شاید انجام مقایسات بین چندین مقوله) تکرار کنند تا به یک درک و دانش کامل تر از درگیری برند مصرف کننده دست پیدا کنند.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Consumer brand engagement is increasingly gaining popularity among practitioners and academics as a prominent consumer-brand relationship construct. The emergent literature on consumer brand engagement, largely conceptual, offers various definitions of the construct, though without much consensus. We offer a novel higher-order model of consumer brand engagement that we derive from organizational psychology. We adapt the concept of employee engagement and examine its factorial validity in a consumer-brand relationship context, defining consumer brand engagement as consumers’ positive, fulfilling, brand-use-related state of mind that is characterized by vigor, dedication and absorption. We develop and empirically test a three-dimensional model of brand engagement, outlining relevant antecedents and outcomes. More importantly, we assess the managerial utility of consumer brand engagement by examining its impact on consumer loyalty intentions. We additionally compare the explanatory capability of brand engagement relative to traditional consumer judgments of value, quality and satisfaction. A survey of 408 mobile phone consumers from India provided data for empirical testing. The results support the three-dimensional factor structure of consumer brand engagement. Brand engagement not only exerts a significant impact on loyalty intentions, but also explains significantly more variation in the outcome in addition to the variation explained jointly by value, quality and satisfaction. Theoretically, we offer a holistic multi-dimensional measure of consumer brand engagement, and examine key nomological relationships. Managerially, we demonstrate the explanatory capability of brand engagement in explaining consumer loyalty intentions, offering a useful tool in the relationship-building repertoire of managers.

 

۵٫۱٫ Limitations and future research

A clear limitation is the cross-sectional design, representing a snapshot of consumer-brand dynamics. Consumer brand engagement may evolve time, and so might the weightings of the three dimensions. Future research may investigate this issue using temporal survey designs. Another limitation is the convenience sampling used in the present research. Future research should be therefore conducted using alternative sampling designs in order to achieve generalizability across consumer groups. For instance, systematic random sampling of a brand’s customers (enrolled on a brand’s product warranty database) can be used to generate a probability sample. Additionally, to further the understanding of the nomological network of consumer brand engagement, it will be useful to examine relationships of brand engagement with other relational constructs. An interesting avenue could be to examine how consumer self-construal process fits in the nomological network of brand engagement. For instance, the role of brand engagement in self-concept (Sprott et al., 2009) may partly explain brand engagement. Research questions may also be framed around the role of consumer relational tendencies (e.g., relationship orientation), as predictors of consumer brand engagement. Finally, this research was conducted using a single country and a single product category as context. Future research should replicate the estimated relationships across different markets using different product categories (and perhaps conduct cross product category comparisons) to attain a much fuller understanding of the consumer brand engagement.

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

یک مدل مرتبه بالاتر درگیری نام تجاری مصرف کننده و تاثیر آن بر نیت وفاداری

عنوان انگلیسی مقاله:

A higher-order model of consumer brand engagement and its impact on loyalty intentions

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا