دانلود ترجمه مقاله پیامد و نتیجه عملکرد جهت گیری بازار و استفاده از سیستم های حسابداری مدیریت (امرالد ۲۰۱۸) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

 

 

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه امرالد در ۱۸ صفحه در سال ۲۰۱۸ منتشر شده و ترجمه آن ۲۲ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

پیامد و نتیجه عملکرد جهت گیری بازار و استفاده از سیستم های حسابداری مدیریت: نقش تعدیل کننده مشارکت حسابداران در تصمیم گیری استراتژیک

عنوان انگلیسی مقاله:

Performance implication of market orientation and use of management accounting systems: The moderating role of accountants’ participation in strategic decision making

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی 
فرمت مقاله انگلیسی pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش 
سال انتشار مقاله ۲۰۱۸
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۸ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع نگارش مقاله پژوهشی (Research Article)
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت، حسابداری
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت استراتژیک، مدیریت عملکرد، حسابداری مدیریت
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله مطالعات تجاری و اقتصادی آسیایی – Journal of Asian Business and Economic Studies
کلمات کلیدی جهت گیری بازار، سیستم های حسابداری مدیریت، مشارکت حسابداران در تصمیم گیری استراتژیک، بازار تحول و گذار
کلمات کلیدی انگلیسی  Market orientation – Management accounting systems – Accountants’ participation in strategic decision making – Transition market
ارائه شده از دانشگاه دانشکده حسابداری، دانشگاه اقتصاد شهر هوشی مین، ویتنام
نمایه (index)  DOAJ
نویسندگان Nguyen Phong Nguyen
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۲۵۱۵-۹۶۴X
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1108/JABES-04-2018-0005
بیس است  
مدل مفهومی دارد 
پرسشنامه ندارد 
متغیر دارد 
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله
کد محصول ۱۰۵۴۴
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت امرالد
نشریه امرالد

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله 
فرمت ترجمه مقاله pdf و ورد تایپ شده با قابلیت ویرایش
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود در فایل ورد و pdf
کیفیت ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۲۲ صفحه (۲ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن درج نشده است 
منابع انتهای متن به صورت انگلیسی درج شده است 

 

فهرست مطالب

چکیده
۱- مقدمه
MO و کاربرد MAS
۲- زمینه و سابقه نظری، مدل پژوهش و فرضیات
۲-۱ نقش واسطه MAS
۲-۲ نقش تعدیل کننده مشارکت حسابداران
۳- روش پژوهش
۳-۱ نمونه گیری و جمع آوری داده ها
۳-۲ مقیاس های ارزیابی و آزمون های قابلیت اطمینان و اعتبار(روایی و پایایی)
۴- آزمون فرضیات و بحث
۴-۱ نتایج آزمون فرضیات
۴-۲ تناسب مدل و انحراف رایج در روش
۵- بحث
۵-۱ پیامدهای نظری
۵-۲ پیامدهای مدیریتی
۵-۳ محدودیت های پژوهش آینده

 

بخشی از ترجمه

چکیده

هدف: با ترسیم دیدگاه منبع محور و نظریه ی اقتضایی، هدف این مقاله ایجاد و آزمون چارچوب زیر است: تعامل بین جهت گیری بازار(MO) و مشارکت حسابداران در تصمیم گیری استراتژیک و تاثیر آن بر کاربرد سیستم های حسابداری مدیریت(MAS) که به نوبه ی خود موجب افزایش عملکرد شرکت می شوند.
طرح/متدولوژی/رویکرد: فرضیه های پژوهش به لحاظ تجربی با استفاده از حداقل مربع مدل بندی معادلات ساختاری مورد آزمون قرار گرفتند و داده های پژوهش از ۱۷۱ شرکت تجاری بزرگ در ویتنام جمع آوری شد. ارزش باقی مانده ی مربع میانگین ریشه ی استاندارد مدل مورد نظر با استفاده از نرم افزار SmartPLS3 برای آزمون تناسب مدل مورد بررسی قرار گرفت. تکنیک متغیر-بازاریاب برای آزمون انحراف روش مورد نظر به کار گرفته شد.
یافته ها: این مطالعه دارای دو یافته و نتیجه ی کلیدی است: ابتدا، استفاده از MAS(از نظر حیطه ی گسترده، به موقع بودن، تجمیع و یکپارچگی) به عنوان واسطه و میانجی تاثیرMO بر عملکرد شرکت در نظر گرفته می شود. دوم، میزان مشارکت حسابداران در تصمیم گیری استراتژیک، رابطه ی مثبت بینMO و کاربردMAS را افزایش می دهد.
منشا/ارزش: این مطالعه یکی از اولین مطالعات تجربی برای آزمون نقش مشارکت حسابداران در تصمیم گیری استراتژیک و استفاده از اطلاعاتMAS در تحریک عملکرد شرکت های بازارمحور در زمینه ی بازار تحول است.

 

۵-۲ پیامدهای مدیریتی

در کنار پیامدهای نظری، این مطالعه رهنمودی را برای شرکت های بازارمحور فراهم می کند تاMAS را برای افزایش عملکرد خود طراحی و پیاده سازی نمایند. ابتدا، شرکت های بازارمحور باید نقش تعدیل کننده ی مشارکت حسابداران در تصمیم گیری استراتژیک بر رابطه ی MO-MAS را هنگام تعیین اطلاعات حسابداری مدیریت برای مواجهه با فشارهای رقابتی در نظر بگیرند. دوم، اگرچه MO یک شرط لازم برای افزایش عملکرد شرکت است، می توان ان را با استفاده از MAS برای شکل گیری یک شرط کافی برای تحقق عملکرد برتر شرکت یکپارچه و ادغام نمود. این امر از طریق نقش ارتباطی مهمMAS در انتقالMO به عملکرد شرکت توجیه می شود. این مطالعه هم چنین دارای اهمیت عملی است زیرا پیامدهایی را در مورد نحوه ی توسعه ی مزایای رقابتی از طریق طراحیMAS در مجموعه ی بازارمحور برای مدیران فراهم می کند. شرکت های بازارمحور بایدMAS خود را از نظر حیطه ی گسترده، به موقع بودن، تجمیع و یکپارچگی شکل دهند تا از سینرژی بین استراتژیMO و اطلاعاتMAS برای تحقق مزیت رقابتی بهره گیرند.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Purpose Drawing upon the resource-based view and the contingency theory, the purpose of this paper is to build and test a framework of: the interaction between market orientation (MO) and accountants’ participation in strategic decision making; and its subsequent effect on the use of management accounting systems (MASs), which, in turn, enhances firm performance.
Design/methodology/approach The hypotheses were empirically tested using partial least square-structural equation modeling with survey data from 171 large business firms in Vietnam. The standardized root mean squared residual value of the composite model was also examined using SmartPLS3 to test the model fit. The marker-variable technique was employed to test common method bias.
Findings This study has two key findings: first, the use of MAS (in terms of broad scope, timeliness, aggregation, and integration) mediates the effect of MO on firm performance. Second, the degree of accountants’ participation in strategic decision making elevates the positive relationship between MO and the use of MAS. Originality/value This study is one of the first empirical attempts to test the contingent roles of accountants’ participation in strategic decision making and the use of MAS information in driving performance of market-oriented firms in the context of a transition market.

 

۵-۲ Managerial implications

Besides its theoretical implications, this study provides guidance to market-oriented firms to design and implement MAS toward enhanced performance. First, market-oriented firms should consider the moderating role of accountants’ participation in strategic decision making on the MO-MAS link when determining the management accounting information needs to cope with competitive pressures. Second, although MO is a necessary condition for enhanced firm performance, it can be integrated with the use of MAS to form a sufficient condition for higher and superior firm performance. This is justified via the important connecting role of MAS in transforming MO to performance. The study also has a practical significance because it provides managers with implications on how to develop competitive advantages via designing MAS in the market-oriented setting. Following this, marketoriented firms should configure their MAS in terms of broad scope, timeliness, aggregation, and integration (Chenhall and Morris, 1986) to exploit the synergy between their MO strategy and MAS information aiming at a high competitive advantage.

 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

پیامد و نتیجه عملکرد جهت گیری بازار و استفاده از سیستم های حسابداری مدیریت: نقش تعدیل کننده مشارکت حسابداران در تصمیم گیری استراتژیک

عنوان انگلیسی مقاله:

Performance implication of market orientation and use of management accounting systems: The moderating role of accountants’ participation in strategic decision making

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا