دانلود ترجمه مقاله اولین ارزیابی میکروپلاستیک ها در رسوبات کمپلکس کانال-تالاب بیسرت (اسپرینگر ۲۰۱۷) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

 

 

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه اسپرینگر در ۱۱ صفحه در سال ۲۰۱۷ منتشر شده و ترجمه آن ۱۵ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

اولین ارزیابی میکروپلاستیک ها در رسوبات کمپلکس کانال-تالاب بیسرت (شمال تونس)

عنوان انگلیسی مقاله:

The First Evaluation of Microplastics in Sediments from the Complex Lagoon-Channel of Bizerte (Northern Tunisia)

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله ۲۰۱۷
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۱ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله محیط زیست
گرایش های مرتبط با این مقاله آلودگی محیط زیست و مهندسی بهداشت محیط
چاپ شده در مجله (ژورنال) آلودگی آب، هوا و خاک – Water- Air & Soil Pollution
کلمات کلیدی ریزپلاستیک ها، رسوب، کانال تالاب Bizerte، تونس
ارائه شده از دانشگاه دانشگاه کارتاژ، دانشکده علوم Bizerte، تونس
نویسندگان Sami Abidli & Hela Toumi & Youssef Lahbib & Najoua Trigui El Menif
شناسه شاپا یا ISSN ISSN ۱۵۷۳-۲۹۳۲
شناسه دیجیتال – doi https://doi.org/10.1007/s11270-017-3439-9
رفرنس دارد 
کد محصول ۹۵۶۶
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت Springer
نشریه اسپرینگر

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
کیفیت ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۱۵ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است 
منابع داخل متن به صورت انگلیسی درج شده است 

 

فهرست مطالب

چکیده

۱ مقدمه

۲ مواد و روش ها

۲-۱ محل نمونه برداری

۲-۲ بررسی آزمایشگاهی

۲-۳ تجزیه و تحلیل آماری

۳ نتایج

۳-۱ فراوانی ریزپلاستیک ها

۳-۲ شکل، رنگ و اندازه ریزپلاستیک ها

بحث

نتیجه گیری

 

بخشی از ترجمه

چکیده

ریزپلاستیک ها ( MPs) در رسوبات کمپلکس کانال-تالاب Bizerte برای اولین بار برای ارزیابی وقوع و فراوانی ریزپلاستیک ها در تونس مورد بررسی قرار گرفند. ریزپلاستیک ها بعد از جداسازی تراکم در محلول شور، به وسیله یک استریومیکروسکوپ شمارش شدند. تعداد ریزپلاستیک ها در محدوده ۳-۱۸ عدد/گرم رسوب بود (۳۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ عدد در کیلوگرم رسوب خشک) و آلوده ترین محل، Menzel Abderrahmane (MA) و بعد از آن Carrier Bay (CB)، Menzel Jemil (MJ) و کانال Bizerte (C) بود. اندازه ریزپلاستیک های جمع آوری شده در طول بررسی، از ۳/۰ تا ۵ میلی متر متفاوت بود و به شکل ها و رنگ های مختلف ظاهر می شدند. شکل غالب، فیبری بود (۸۸/۸۸ درصد در MA، ۹۱ درصد در CB، ۳۵/۸۲% در C و ۰۵/۲۱ % در MJ). بقیه ریزپلاستیک ها قطعه ای بودند، در حالی که هیچ نوع مهره ای یافت نشد. رنگ آن ها روشن، سفید، آبی، سبز، قرمز و سیاه است. تخلیه شهرها، فعالیت های ماهیگیری و محل های تولید صنعتی، محتمل ترین منابع ریزپلاستیک ها هستند. این مطالعه به عنوان اولین مطالعه، داده های اصلی مربوط به حضور ریزپلاستیک ها را نشان می دهد که دسترسی زیستی آن ها را برای ارگانیسم ها به عنوان غذاهای دریایی و پس از آن انتقال احتمالی آن ها به انسان را تعیین می کند. غلظت های بالای ریزپلاستیک های ثبت شده در کمپلکس کانال-برکه Bizerte نشان می دهد که این محل، نقطه ی کانونی آلودگی ریزپلاستیک ها است و درک منشا آن ها و تاثیر آن ها بر زندگی دریایی ضروری است. نتایج به دست آمده اطلاعات زمینه ای مفیدی را برای تحقیقات بیشتر ارائه می دهد.

 

۴ بحث
مقالات علمی به طور گسترده اثرات مختلف انسانی بر کمپلکس تالاب-کانال Bizerte را مورد بررسی قرار داده اند، اما حضور ریزپلاستیک ها به عنوان مواد خطرناک تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که ذرات ریزپلاستیک در تمام رسوبات مورد بررسی حضور دارند و نشان دهنده پراکندگی گسترده آن ها در کمپلکس کانال- تالاب Bizerte است. این نتایج نشان می دهد که ریزپلاستیک ها در محیط دریایی، در همه جا حضور دارند (Cole et al. 2011). غلظت ریزپلاستیک ها در رسوبات کمپلکس کانال-تالاب Bizerte در محدوده ۳-۱۸ عدد/گرم رسوب بود (۳۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰ عدد در کیلوگرم رسوب). مقادیر محاسبه شده ریزپلاستیک ها در این مطالعه قابل مقایسه با مقادیر گزارش شده در سایر بررسی ها در سراسر جهان است، اگر چه طیف گسترده ای از تکنیک های موجود و واحدهای اندازه گیری، مقایسه نتایج را محدود کرده است (Qiu et al. 2015). با این حال، آشکار است که فراوانی ریزپلاستیک ها در کمپلکس تالاب-کانال Bizerte بیشتر از مکان های مورد مطالعه است. در واقع، در رسوب به دست آمده از آب های کم عمق ساحلی جزیره Mallorca و جزیره Cabrera (جزایر Balearic، غرب مدیترانه)، مقدار ریزپلاستیک ها (۷۸/۱۰۰-۴۹/۵۵ ریزپلاستیک/کیلوگرم رسوب خشک) بیشتر بود. در تالاب ونیز، ایتالیا، Vianello و همکاران (۲۰۱۳) غلظت های بین ۶۷۲ تا ۲۱۷۵ عدد/کیلوگرم رسوب خشک را نشان دادند که کمتر از غلظت های گزارش شده در مطالعه حاضر است. در ساحل غربی ساردین (دریای مدیترانه مرکزی غربی)، مقدار فراوانی ریزپلاستیک ها، ۱۵/۰ عدد/ مترمکعب بود (de Lucia et al. 2014). در تمام محل های نمونه برداری در مطالعه حاضر، مقادیر به دست آمده بیشتر از رسوب-های نمونه برداری شده از ساحل بلژیک (۲/۹۷ عدد/کیلوگرم رسوب خشک) و منطقه بندر (۷/۱۶۶ عدد/کیلوگرم رسوب خشک) بود (Claessens et al. 2011).

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Microplastics (MPs) in sediments from the complex lagoon-channel of Bizerte were investigated, for the first time, to evaluate the occurrence and abundance of MPs in Tunisia. After density separation in saline solution, MPs were counted by a stereomicroscope. The number of MPs was at the range of 3–۱۸ items/g sediment (3000–۱۸,۰۰۰ items/kg dry sediment) and the most contaminated site was of Menzel Abderrahmane (MA) followed by Carrier Bay (CB), Menzel Jemil (MJ) and Channel of Bizerte (C). The MPs gathered during the survey varied in size from 0.3 to 5 mm, and appear in a variety of shapes and colours. The dominant shape was fibre (88.88% in MA, 91.00% in CB, 82.35% in C and 21.05% in MJ). The rest of MPs are fragments whilst no micro beads were found. Colours are clear, white, blue, green, red and black. Cities discharges, fishing activity and industrial production sites are the most likely sources of MPs. This first work provides original data on the presence of MPs that determines their bioavailability to organisms as seafood, and then possibly transfers of to human. The high MP concentrations registered in the complex lagoon-channel of Bizerte suggest that this site is a hotspot for MP pollution and there is an urgency to understand their origins and effects on marine life. The results will provide useful background information for further investigations.

 

۴ Discussion

Scientific literature has extensively explored the various anthropogenic impacts affecting the complex lagoonchannel of Bizerte, but the presence of MPs as contaminants has not yet been investigated. The results of this study reveal that MP particles are present in all examined sediments, indicating their extensive dispersion in the complex lagoon-channel of Bizerte. These results corroborates that MPs ubiquitously exist in the marine environment (Cole et al. 2011). The MP concentrations found in the complex lagoon-channel of Bizerte sediments were at the range of 3–۱۸ items/g sediment (3000–۱۸,۰۰۰ items/kg sediment). Quantified MP concentrations in this study are comparable to those reported in the literature for other studies worldwide, although the wide array of existing techniques and quantification units limits the comparison of results (Qiu et al. 2015). However, it is evident that the abundance of MPs in the complex lagoon-channel of Bizerte is higher than that of most studied locations. In fact, in sediment obtained from the coastal shallow waters of Mallorca Island and Cabrera Island (Balearic Islands, western Mediterranean), the higher value of MP was 100.78 ± ۵۵٫۴۹ MPs/kg of dry sediment. In the Lagoon of Venice, Italy, Vianello et al. (2013) showed concentrations ranging between 672 and 2175 items/kg dry sediment, which are less high than the concentrations reported in the present study. In the western Sardinian coast (CentralWestern Mediterranean Sea), MP abundance value was 0.15 items/m3 (de Lucia et al. 2014). All sampled sites in the present study showed higher values than sediments sampled from the Belgium coast (97.2 items/kg dry sediment) and harbour area (166.7 items/kg dry sediment) (Claessens et al. 2011)

 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

اولین ارزیابی میکروپلاستیک ها در رسوبات کمپلکس کانال-تالاب بیسرت (شمال تونس)

عنوان انگلیسی مقاله:

The First Evaluation of Microplastics in Sediments from the Complex Lagoon-Channel of Bizerte (Northern Tunisia)

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا