دانلود ترجمه مقاله بررسی چارچوبی کارآمد برای تخصیص منابع در محاسبات ابری – مجله IEEE

 

 عنوان فارسی مقاله: بررسی چارچوبی کارآمد برای تخصیص منابع در محاسبات ابری
 عنوان انگلیسی مقاله: An Efficient Framework for Resource Allocation in Cloud Computing
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید
خرید ترجمه آماده: تماس بگیرید
کد مقاله s8

 

سال انتشار ۲۰۱۳
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۹
مجله  همایش بین المللی رایانه، ارتباطات و فن آوری های شبکه (ICCCNT)
دانشگاه  گروه علوم و مهندسی کامپیوتر و گرافیک دانشگاه دهرادون، هند
کلمات کلیدی  تخصیص منبع، SLA، رایانش ابری، EARA.
نشریه IEEE

 

 


 

بخشی از ترجمه:

 

چکیده

در حال حاضر رایانش ابری دارای تقاضای بالایی است زیرا شیوه­ای برای کاهش هزینه­ی ایجاد زیرساخت از طریق مجازی­سازی منابع ارائه می­کند. مجازی­سازی منابع مستلزم مکانیزم مدیریت منابع بسیار دینامیکی است. باتوجه به اینکه رایانش ابری این امکان را برای کاربران ابری فراهم می­کند تا درخواست­های متعدد را بصورت همزمان ارسال کنند، بایستی یک طرح خودمدیریتی/نظارتی وجود داشته باشد تا تمامی منابع را بصورت بهینه برای برآورد نیاز آن­ها و برای بهبود استفاده از منابع در دسترس کاربران تقاضا کننده قرار دهد. در این مقاله یک چارچوب موثر به­نام EARA (تخصیص منابع مبتنی بر عامل کارآمد) برای تخصیص منابع بر اساس محاسبات عامل در سطح SaaS در رایانش ابری ارائه می­کنیم. EARA شامل پنج عامل مختلف است، که هر کدام از این عوامل دارای عملکرد جمع­آوری اطلاعات مربوط به تمام منابع موجود در ایجاد ابر واقعی بر اساس قرارداد SLA، و سپس پاسخ به کاربر با تخصیص یا کد پاسخ مناسب هستند.
مقدمه

این مدل ابری در دسترس بودن را گسترش داده و دارای پنج ویژگی اساسی از جمله خدمات خودی مورد تقاضا، دسترسی به شبکه گسترده، ادغام منابع، کشش سریع و خدمات اندازه­گیری شده، سه مدل خدمات از جمله IaaS، PaaS  و SaaS [2] است که در آن SaaS یک سرویس ارائه شده به مشتری بر حسب برنامه­های کاربردی در حال اجرا در زیرساخت­های رایانش ابری میزبانی شده توسط ارائه دهندگان خدمات PaaS  است. PaaS به خدماتی اشاره دارد که محیط یکپارچه با سطح بالا برای طراحی، ساخت، اجرا، تست، استقرار و به روز رسانی برنامه های کاربردی ایجاد شده توسط مشتری و با استفاده از زبان و ابزار توسعه یعنی جاوا، پایتون، نت و غیره است که توسط ارائه دهندگان خدمات به زیرساخت­ ابری ارائه می­شود. IaaS اشاره به خدماتی دارد که به کاربران ارائه شده است که قدرت پردازش، ذخیره­سازی، شبکه و سایر منابع رایانش اساسی را ارائه می­دهد و کاربران می­توانند هر نرم افزاری را از جمله سیستم عامل و برنامه­های کاربردی، چهار مدل استقرار از جمله ابر خصوصی، ابر عمومی، ابر ترکیبی و ابر جامعه را استقرار و اجرا کنند.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

I.INTRODUCTION

National Institute of Standards and Technology (NIST)defines Cloud computing as follows: “Cloud computing is amodel for enabling convenient, on-demand network access to ashared pool of configurable computing resources (e.g.networks, servers, storage, applications, and services) that canbe rapidly provisioned and released with minimal managementeffort or service provider interaction” [۱]. This Cloud modelpromotes availability and has five essential characteristicsincluding On-demand self-service, Broad network access,Resource pooling, Rapid elasticity and Measured Service, threeservice models including IaaS, PaaS and SaaS [2] where SaaSis a service provided to client in terms of applications runningon the cloud computing infrastructure hosted by the serviceproviders. PaaS refers to services which provide high-levelintegrated environment to design, build, run, test, deploy andupdate the applications created by client using developmentlanguage and tool say Java, Python, .Net etc. provided by theservice providers to the cloud infrastructure. IaaS refers to theservices provided to the users is to lease the processing power,storage, network and other basic computing resources, withwhich users can deploy and run any software includingoperating systems and applications, Four deployment modelsincluding the private cloud, the public cloud, the hybrid cloudand the community cloud.Cloud computing is basically a resource that you can utilizeonline to maintain your business’s platform while you worryabout other basic assets about your business. It basicallychanges how online developers meet their criteria for their ITsoftware. Virtualization is an important feature in cloudtechnologies, which makes separation from software inhardware. Users can run their own applications in the’ VirtualMachines’, without caring the background jobs. Thus cloudcomputing, will help organizations be released from thepressure of upgrading the hardware and software [3].Cloud Computing is coupled with a new paradigm for theprovision of computing infrastructure. This paradigm shifts thelocation of this infrastructure to the network to reduce the costsassociated with the management of hardware and softwareresources. The Cloud is drawing the attention from theInformation and Communication Technology (ICT)community, thanks to the appearance of a set of services withcommon characteristics, provided by important industryplayers. At any rate, some of the existing technologies theCloud concept draws on (such as virtualization, utilitycomputing or distributed computing) are not new [4].Cloud Computing is a model of service delivery and accesswhere dynamically scalable and virtualized resources areprovided as a service over the Internet. The overarching goal ofCloud Computing is to provide on-demand computing serviceswith high reliability, scalability, and availability in distributedenvironments. One of the important requirements for a Cloudcomputing environment is providing reliable QoS. QoS can bedefined in terms of Service Level Agreements (SLA) thatdescribes such characteristics as minimal throughput, maximalresponse time or latency delivered by the deployed system [5].All the QoS constraints, like throughput, response time andpower consumption, are mainly dependent on the mechanismof efficient and effective resource utilization. The effectiveresource utilization is directly derived from fine grainedefficient resource allocation mechanism. The cloud computingis the concept of provide the virtualized resources to themultiple user’s at a time. Hence the cloud computingenvironment is also required a powerful self adaptive resourcemechanism to make it reliable.In this paper we proposed an efficient framework for theResource Allocation in Cloud Computing named called EARA(Efficient Agent based Resource Allocation). EARA Containsfive different agents, each equipped with functionality tocollect information regarding all resources available in actualcloud deployment, based on signed SLA agreement, and thenreplies to the user with appropriate allocation or response code.We discussed essentials of Cloud Computing in section II asRelated Work, in Section III we depicts our efficient model forresource allocation, in section IV we described Vector Spacemodel with respect to resource allocation section V concludedwith future directions.

 


 

 عنوان فارسی مقاله: بررسی چارچوبی کارآمد برای تخصیص منابع در محاسبات ابری
 عنوان انگلیسی مقاله: An Efficient Framework for Resource Allocation in Cloud Computing
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید
خرید ترجمه آماده: تماس بگیرید
کد مقاله s8

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا