دانلود ترجمه مقاله اثرات ضد دیابت عصاره برگ هیدروالکلی گزنه دوپایه در موش های نر – Ncbi 2012

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

اثرات ضد دیابت عصاره برگ هیدروالکلی گزنه دوپایه در موش های نر با مقاومت به انسولین ناشی از فروکتوز

عنوان انگلیسی مقاله:

Antidiabetic Effect of Hydroalcholic Urtica dioica Leaf Extract in Male Rats with FructoseInduced Insulin Resistance

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله ۲۰۱۲
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله کشاورزی و پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله غدد و متابولیسم و گیاهان دارویی
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله علوم پزشکی ایران – Iranian Journal of Medical Sciences
کلمات کلیدی فروکتوز، مقاومت به انسولین، گزنه
ارائه شده از دانشگاه گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات دیابت و فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
نویسندگان Akram Ahangarpour , Maryam Mohammadian , Mahin Dianat
رفرنس دارد  
کد محصول ۹۲۲۹
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت Ncbi
نشریه Ncbi NCBI2

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
کیفیت ترجمه طلایی⭐️
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۸ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن درج نشده است 

 


 

 

فهرست مطالب

چکیده

معرفی

مواد روش ها

نگهداری حیوانات

عصاره گیری از گیاه

مطالعات تجربی

آنالیزهای آماری

نتایج

اثر تجویز فروکتوز

اثر عصاره گزنه

اثر عصاره برگ گزنه بر پروفایل های لیپیدی

اثر عصاره گزنه بر آنزیم های لیپیدی

اثر عصاره بر لپتین

بحث

نتیجه

سپاسگذاری

 

بخشی از ترجمه

چکیده

زمینه: گیاه گزنه به عنوان یک گیاه دارویی ضد فشار خون، ضد افزایش لیپید خون و ضد دیابت مورد استفاده قرار می گرفت. هدف اصلی این مطالعه، مطالعه و بررسی اثرات عصاره ی هیدروالکلی گیاه گزنه بر مقاومت به انسولین وابسته به فروکتوز در رت هاست. روش ها: ۴۰ سر رت نر نژاد دیستار به طور تصادفی به پنج گروه تقسیم شدند که شامل؛ گروه کنترل، فروکتوز، عصاره با دوز ۵۰، عصاره با دوز ۱۰۰ و عصاره با دوز ۲۰۰٫ رت های گروه کنترل فقط آب مقطر دریافت کردند، گروه فروکتوز و گروه های دریافت عصاره، فروکتوز ۱۰% را به مدت ۸ هفته دریافت کردند. گروه عصاره تزریق روزانه و منفرد آب مقطر، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم در کیلوگرم در هر روز، به مدت دوهفته را دریافت کرد. آخرین شاخص مقاومت به انسولین ناشتا(FIRI)، تریگلیسیرید سرم(TG)، لیپوپروتئین با چگالی کم(LDL)، لیپوپروتئین با چگالی خیلی کم(VLDL)، لیپوپروتئین با چگالی بالا(HDL)، ترانس آمیناز آلانین(AST) و آلکالین فسفاتاز(ALP)، لپتین و نسبت LDL/HDL اندازه گیری و تعیین شد. نتایج: در مقایسه با گروه کنترل، تجویز روزانه ی فروکتوز با افزایش معنی دار در FIRI، گلوکز و انسولین خون و کاهش معنی دار در لپتین همراه بود. تغییر معنی داری نیز در TG، HDL، LDL و نسبت LDL/HDL، VLDL، ALT, و ALP مشاهده نشد. عصاره به صورت معنی داری باعث کاهش گلوکز سرم، انسولین، LDL و لپتین، کاهش نسبت LDL/HDLو FIRI شده است. همچنین به صورت معنی داری باعث افزایش TG، VLDL و AST در سرم شده است ولی هیچ تغییری در ALP سرم دیده نشده است. بحث: ما پیشنهاد دادیم که عصاره ی گیاه گزنه، با کاهش گلوکز سرم و FIRI، ممکن است در بهبود دیابت شیرین نوع دو مفید باشد. همچنین با اثر مثبت بر روی پروفایل های لیپیدی و با کاهش اثر آن بر روی لپتین، ممکن است در بهبود سندورم های متابولیکی نیز موثر باشد.

 

بحث:

دیابت نوع ۲ یک بیماری چند فاکتوری است که همراه با دسته ای بیماری ها از جمله؛ چاقی، افزایش قند خون، اختلال تحمل گلوکز و مقاومت به انسولین می باشد. مصرف فروکتوز ممکن است با افزایش خطر ابتلا به دیابت نوع ۲، بوسیله ی مکانیزم های بیولوژیکی همراه باشد. مصرف بالای فروکتوز ممکن است نقشی را در افزایش وزن بدن به علت تعادل انرژی مثبت بدن داشته باشد. تعادل مثبت انرژی منجر به چاقی می‌شود که همراه با غلظت بالای اسیدهای چرب غیر استروئیدی است، که ممکن است باعث کاهش حساسیت به انسولین، افزایش تولیدات گلوکز کبدی و اثرات زیان آور بر روی عملکرد سلول شود. گلعلی‌پور و همکارانش نشان دادند که تجویز حفاظتی عصاره‌ی هیدروالکلی گزنه، دارای اثر هیپوگلیسمی و همینطور فعالیت حفاظتی بر روی سلول‌های بتای پانکراس و رت‌های هاپرگلایسمی می باشد. یافته های ما با آنچه که آهنگر پور و جلالی به آن دست یافتند مطابقت دارد که از جمله؛ مصرف بالای فروکتوز باعث افزایش گلوکز، انسولین و شاخص مقاومت به انسولین می باشد. بنابراین فروکتوز ممکن است احتمال ابتلا به دیابت نوع ۲ را افزایش دهد. افزایش سرم گلوکز توسط فروکتوز در مطالعه ی ما مشابه یافته های Mango و همکارانش است. کسی که نشان داد غلظت گلوکز در حیواناتی که محلول فروکتوز ۱۰ % را می نوشند، تا ۱۴۵-۱۵۰ میلی گرم در دسی لیتر افزایش پیدا می کند. این نشان دهنده ی این است که حیوانات در مطالعه ی حاضر دیابتی بودند.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Background: Urtica dioica has been used as antihypertensive, antihyperlipidemic and antidiabetic herbal medicine. The purpose of this study was to study the effect of hydroalcoholic extract of Urtica dioica on fructose-induced insulin resistance rats. Methods: Forty male Wistar rats were randomly divided into five groups including control, fructose, extract 50, extract 100 and extract 200. The control rat received vehicle, the fructose and extract groups received fructose 10% for eight weeks. The extract groups received single daily injection of vehicle, 50, 100 or 200 mg/kg/day for the two weeks. Blood glucose, insulin, last fasting insulin resistance index (FIRI), serum triglyceride (TG), low-density lipoprotein (LDL), very low-density lipoprotein (VLDL), high-density lipoprotein (HDL), alanin trasaminase (AST) and alkaline phosphatase (ALP), leptin and LDL/HDL ratio were determined. Results: Compared to control group, daily administration of fructose was associated with significant increase in FIRI, blood glucose and insulin, significant decrease in lepin, and no significant change in TG, HDL, LDL, LDL/HDL ratio, VLDL, ALT, and ALP. The extract significantly decreased serum glucose, insulin, LDL and leptin, and LDL/HDL ratio and FIRI. It also significantly increased serum TG, VLDL, and AST, but did not change serum ALP. Conclusion: We suggest that Urtica dioica extract, by decreasing serum glucose, and FIRI, may be useful to improve type 2 diabetes mellitus. Also, by positive effect on lipid profile and by decreasing effect on leptin, it may improve metabolic syndrome.

 

Discussion

Type 2 diabetes is a multi-factorial disease, frequently associated with a cluster of pathologies including obesity, hypertriglyceridemia, impaired glucose tolerance, and insulin resistance. Fructose intake may be associated with increased risk of type 2 diabetes through several biological mechanisms.12 A higher fructose intake may play a role in an increase in body weight due to the positive energy balance. Positive energy balance leads to obesity that is associated with a higher concentration of nonesterified fatty acids, which may reduce insulin sensitivity, increase hepatic glucose production, and have a deleterious effect on the beta cell function.13 Golalipour et al showed that the protective administration of hydroalcholic extract of Urtica dioica had hypoglycemic effect as well as protective activity on pancreatic beta cells in hyperglycemic rats.14 Our findings are agreement with those of Ahangarpour,11 and Jalal’s,15 studies that higher intake of fructose increased glucose, insulin, and FIRI. Therefore fructose may increase the risk of type 2 diabetes. The increase of serum glucose by fructose in our study is similar to that of Magno et al.16 who showed that glucose concentrations increased to 145-150 mg/ dl in animals drinking 10% fructose solutions. This shows that animals in the present study were diabetic.

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

اثرات ضد دیابت عصاره برگ هیدروالکلی گزنه دوپایه در موش های نر با مقاومت به انسولین ناشی از فروکتوز

عنوان انگلیسی مقاله:

Antidiabetic Effect of Hydroalcholic Urtica dioica Leaf Extract in Male Rats with FructoseInduced Insulin Resistance

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا