دانلود ترجمه مقاله فعالیت آنتی دیس بیوتیک ترکیبات دارویی برای درمان بیماران با پریودنتیتیس (۲۰۱۸) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

 

 

این مقاله انگلیسی ISI در ۵ صفحه در سال ۲۰۱۸ منتشر شده و ترجمه آن ۸ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

اثبات تجربی فعالیت آنتی دیس بیوتیک ترکیبات دارویی برای درمان بیماران با پریودنتیتیس تعمیم یافته و سایکوسوماتیک

عنوان انگلیسی مقاله:

Experimental Substantiation Of The Antidisbiotic Action Of Drug Composition For The Treatment Of Patients With Generalized Periodontitis And Psychosomatic Stress

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۱۸
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۵ صفحه با فرمت pdf
نوع مقاله ISI
نوع ارائه مقاله ژورنال
رشته های مرتبط با این مقاله دندانپزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله آسیب شناسی دهان، تشخیص بیماریهای دهان و دندان، جراحی لثه
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله بین المللی دندانپزشکی پزشکی – International Journal of Medical Dentistry
کلمات کلیدی اضطراب واکنشی و شخصی (پرسونال) افراد، استرس آدرنالین بیماری پریودنتال، بلاک کننده های آدرنالین، فعالیت آنتی دیس بیوتیک
کلمات کلیدی انگلیسی  reactive and personal anxiety of residents – periodontal diseases – adrenaline stress – adrenoblocker – antidisbiotic action
ارائه شده از دانشگاه O.M.Marseev موسسه بهداشت عمومی NAMS، کیف، اوکراین
نویسندگان Oxana Valerievna KONONOVA
بیس نیست 
مدل مفهومی ندارد 
پرسشنامه ندارد 
متغیر ندارد 
رفرنس دارای رفرنس در داخل متن و انتهای مقاله 
کد محصول ۹۷۰۴

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود در فایل ورد و PDF
کیفیت ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۸ صفحه (شامل ۱ صفحه رفرنس انگلیسی) با فونت ۱۴ B Nazanin
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است  
منابع انتهای متن به صورت انگلیسی درج شده است

 

فهرست مطالب

چکیده

۱- مقدمه

۲- مواد و روش ها

۳- نتایج و بحث

۴- نتایج

منابع

 

بخشی از ترجمه

چکیده

مقدمه. استرس سایکوسوماتیک، یک عامل مهم بیماری پریودنتال است. بنابراین، تعیین رابطه ی بین استرس سایکوسوماتیک و بیماری پریودنتال ضروری است. برای درمان استرس در بیماران مبتلا به پریودنتیتیس تعمیم یافته، یک ترکیب دارویی پیشنهاد شده است و اثر آنتی دیس بیوتیک آن در اثبات آزمایشگاهی فعالیت حفاظت از پریودنتیوم تعیین شده است. هدف. تعیین وضعیت سایکوسوماتیک افراد، تاثیر استرس سایکوسوماتیک روی بافت پریودنتال و اثبات آزمایشگاهی اثر آنتی دیس بیوتیک ترکیب دارویی برای از بین بردن استرس. مواد و روش ها. برای مطالعه ی پاسخ سابجکتیو (ذهنی) انسان به اثر عوامل محیطی مختلف، پیشنهاد می شود که یک پرسش نامه ای که به طور اختصاصی طراحی شده است مورد استفاده قرار بگیرد. تشخیص سطح اضطراب، توسط تست خودتعیینی از جمله اضطراب واکنشی و شخصی (پرسونال)، مطابق با تست اسپیلبرگر انجام شد. استرس آدرنالین روی رت ها، توسط کاربرد خوراکی یک ژل دارای آدرنالین با دز ۰٫۳۶ mg/kg، به مدت ۱۰ روز، پیگیری شد. لینکومایسین توسط نوشیدن آب با یک دز ۶۰ mg/kg به آن ها داده شد. ژل بلاک کننده های آدرنالین (زاکسون، نایسرگولین و سیباسون) با یک دز ۰٫۶ mg/kg مورد استفاده قرار گرفت. فعالیت اورئاز، لیزوزیم، الاستاز در سرم تعیین شد و درجه ی دیس بیوتیک مطابق با بیان لویتسکی محاسبه شد. نتایج و بحث. تست اسپیلبرگر یک سطح متوسط از استرس واکنشی، ۲٫۴۵±۳۴٫۷۲، و یک سطح بالایی از اضطراب شخصی (پرسونال)، ۳٫۵۸±۵۰٫۶۴ را در بین پاسخگوها نشان داد. در بیمارانی که یک سطخ بالایی از اضطراب شخصی (پرسونال) داشتند، یک شیوع خیلی بالاتر از بیماری پریودنتال، به ویژه پریودنتیتیس تعمیم یافته، مشاهده شده بود. مطالعات آزمایشگاهی نشان داده اند که ژل بلاک کننده ی آدرنالین، فعالیت اورئاز را کاهش می دهد، سطوح لیزوزیم را افزایش می دهد و منجر به یک کاهش معنی دار دیس بیوزیس می شود. نتایج. یک سطح بالایی از اضطراب شخصی (پرسونال)، ۳٫۵۸±۵۰٫۶۴ منجر به یک افزایش معنی دار در شیوع بیماری پریودنتال، ۶٫۷±۹۵٫۰۹%، به ویژه پریودونتیس تعمیم یافته، ۶٫۵±۸۸٫۷۲%. می شود کاربرد خوراکی یک ژل دارای بلاک کننده های آدرنالین، بعداز مدل سازی استرس آدرنالین توسط تزریق آدرنالین و لینکومایسین به حیوانات، یک اثر آنتی دیس بیوتیک را نشان داد.

 

۴- نتایج

بررسی ها رابطه ی بین شیوع بیماری های سیستمیک، سطح اضطراب (واکنشی و پرسونال) و شیوع و ساختار بیماری های پریودنتال را نشان داده اند. سطح بالاتر اضطراب شخصی، به طور مثبت با رخداد گسترده ی پریودنتیتیس تعمیم یافته در افراد، همبسته بود. مطالعات آزمایشگاهی نشان داده اند که ترکیب دارویی بلاک کننده های آدرنرژیک، اثرات آنتی دیس بیوتیک و ضدالتهابی (قطعی تر از کاربردهای آماده سازی، برای اهداف مقایسه ای کوارتولین) تولید می کنند. این، اثر مثبت ترکیب دارویی پیشنهادی روی فرایند التهابی دیستروفیک در بافت های پریودنتال را نشان می دهد.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Introduction. Psychological stress is an important factor in the pathogenesis of the periodontal disease. It is therefore essential to determine the relationship between psychosomatic stress and periodontal disease. For the treatment of stress in patients with generalized periodontitis, a medicinal composition is proposed, for determining its antidisbiotic effect in the experimental substantiation of its periodontio-protective action. Aim. to determine the psychosomatic state of subjects, the influence of psychological stress on the periodontal tissue and the experimental substantiation of the antidisbiotic effect of drug composition for stress neutralization. Materials and methods. To study the subjective human responses to the effect of various environmental factors, a specially designed questionnaire is advisable to be used. Diagnosis of the anxiety level was made by a self-determination test including reactive and personal anxiety according to Spielberger. Adrenaline stress was followed on rats, by oral application of a gel with adrenalin in a 0.36 mg/kg dose, for 10 days. Lincomycin was introduced with drinking water in a dose of 60 mg/kg. The gel of adrenoblockers (zocson + nicergolin and sibason) was applied in a 0.6 mg/kg does. The activity of urease, lysozyme, elastase was determined in serum, and the degree of disbiosis was calculated according to Levitsky. Results and disscusions. The Spielberger test showed a moderate level of reactive anxiety among respondents – 34.72±۲٫۴۵, and a high level of personal anxiety – 50.64±۳٫۵۸٫ In patients with a high level of personal anxiety, a significantly higher prevalence of periodontal disease, especially generalized periodontitis, has been detected. Experimental studies have shown that gel adrenoblockers decrease urease activity, increase lysozyme levels, which leads to a significant reduction of disbiosis. Conclusions. A high level of personal anxiety – 50.64±۳٫۵۸ – leads to a significant increase in the prevalence of periodontal diseases – ۹۵٫۰۹±۶٫۷%, especially generalized periodontitis – ۸۸٫۷۲±۶٫۵%. Oral application of a gel containing adrenoblockers had an antidisbiotic effect after modeling of the adrenaline stress by administration of adrenalin and lincomycin to animals.

 

۴- CONCLUSIONS

The investigations have evidenced the relationship between the prevalence of systemic diseases, the level of anxiety (reactive and personality) and the prevalence and structure of periodontal diseases. The higher level of personal anxiety surveyed positively correlates with the widespread occurrence of generalized periodontitis in subjects. Experimental studies have shown that the drug composition of adrenergic blockers produces anti-inflammatory and antidisbiotic effects (more pronounced than applications for the preparation, for comparative purposes of quartulin). This indicates the positive effect of the proposed drug combination on the distrophicinflammatory process in periodontal tissues.

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

اثبات تجربی فعالیت آنتی دیس بیوتیک ترکیبات دارویی برای درمان بیماران با پریودنتیتیس تعمیم یافته و سایکوسوماتیک

عنوان انگلیسی مقاله:

Experimental Substantiation Of The Antidisbiotic Action Of Drug Composition For The Treatment Of Patients With Generalized Periodontitis And Psychosomatic Stress

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا