دانلود مقاله ترجمه شده اثر پایداری سیستم تولید فتوولتائیک خورشیدی مقیاس بزرگ و توزیع شده – ۲۰۱۳ IEEE

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی عنوان فارسی مقاله: اثر پایداری سیستم تولید فتوولتائیک خورشیدی مقیاس بزرگ و توزیع شده: مورد انتاریو، کانادا عنوان انگلیسی مقاله: System Stability Impact of Large-Scale and Distributed Solar Photovoltaic Generation: The Case of Ontario, Canada     مشخصات مقاله انگلیسی (PDF) سال انتشار ۲۰۱۳ تعداد صفحات […]

Read More

دانلود مقاله ترجمه شده پیکربندی مجدد و تعادل بار در شبکه توزیع LV و MV برای عملکرد بهینه – IEEE 2007

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پیکربندی مجدد و تعادل بار در شبکه توزیع LV و MV برای عملکرد بهینه عنوان انگلیسی مقاله: Reconfiguration and Load Balancing in the LV and MV Distribution Networks for Optimal Performance برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان […]

Read More

دانلود مقاله ترجمه شده منبع سیلیسید مکمل/ MOSFET بدنه نازک درین – IEEE 2000

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: منبع سیلیسید مکمل/ MOSFET بدنه نازک درین برای رژیم با طول گیت ۲۰ نانومتر عنوان انگلیسی مقاله: Complementary silicide source/drain thin-body MOSFETs for the 20nm gate length regime برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله استراتژی کنترل قوی برای میکرو گرید چند باس – الزویر ۲۰۱۵

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: استراتژی کنترل قوی برای میکرو گرید چند باس متصل به شبکه تحت شرایط بار نامتعادل عنوان انگلیسی مقاله: A robust control strategy for a grid-connected multi-bus microgrid under unbalanced load conditions برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان […]

Read More

دانلود مقاله ترجمه شده طراحی کنترلMPPT جدید برای سیستم های تولید برق ژنراتور بادی – IEEE 2012

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: طراحی کنترلMPPT جدید برای سیستم های تولید برق ژنراتور بادی با استفاده از جبران ساز شبکه عصبی عنوان انگلیسی مقاله: A Novel MPPT Control Design for Wind-Turbine Generation Systems Using Neural Network Compensator برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله روش یکپارچه DWT-FFT برای کشف و رده بندی اختلال های کیفیت قدرت – الزویر ۲۰۱۴

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: روش یکپارچه DWT-FFT برای کشف و رده بندی اختلال های کیفیت قدرت عنوان انگلیسی مقاله: Integrated DWT–FFT approach for detection and classification of power quality disturbances برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله دامپینگ تشدید زیرهمزمانی در خط انتقال جبران شده سری با خازن سری کنترل شده با گیت – الزویر ۲۰۱۱

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: دامپینگ تشدید زیرهمزمانی و نوسان قدرت فرکانس پایین در خط انتقال جبران شده سری با خازن سری کنترل شده با گیت عنوان انگلیسی مقاله: Damping of sub-synchronous resonance and low-frequency power oscillation in a series-compensated transmission line using gate-controlled series capacitor برای […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله ظرفیت بهینه تولید توزیع شده چند منظوره برای کاهش خسارت با الگوریتم رقابت امپریالیستی – ۲۰۱۲

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: موقعیت و ظرفیت بهینه تولید توزیع شده چند منظوره برای کاهش خسارت و بهبود مشخصات ولتاژ با استفاده از الگوریتم رقابت امپریالیستی عنوان انگلیسی مقاله: Optimal location and capacity of multi-distributed generation for loss reduction and voltage profile improvement using imperialist competitive […]

Read More

دانلود مقاله ترجمه شده گسیل توان واکنشی هماهنگ روز جاری به شبکه توزیع – IEEE 2015

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: گسیل توان واکنشی هماهنگ روز جاری به شبکه توزیع بر اساس خطاهای احتمالی پیش بینی توان واقعی عنوان انگلیسی مقاله: Coordinated Day-Ahead Reactive Power Dispatch in Distribution Network Based on Real Power Forecast Errors برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله کنترل فازی بر اساس میکروکنترلر DSP مبدل موازی DC / DC با PWM تغییر فاز – امرالد ۲۰۰۶

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: کنترل فازی بر اساس میکروکنترلر DSP مبدل تشدیدی موازی DC / DC با استفاده از روش PWM تغییر فاز عنوان انگلیسی مقاله: DSP microcontroller-based fuzzy control of a DC/DC parallel resonant converter using phase-shift PWM technique برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با […]

Read More