دانلود ترجمه مقاله تاثیر غلظت و منابع کربوهیدراتی بر جنین زایی بدنی

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اثر غلظت و منابع کربوهیدراتی بر جنین زایی بدنی توت فرنگی (Fragaria ananassa Duch) عنوان انگلیسی مقاله: The Effects of Carbohydrate Source and Concentration on Somatic Embryogenesis of Strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله اختلال متابولیسم کربوهیدرات به دنبال میزان بالای hsCRP – انتشارات وایلی

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: میزان بالای hsCRP اختلال متابولیسم کربوهیدرات را به همراه دارد عنوان انگلیسی مقاله: High Levels of hsCRP are Associated With Carbohydrate Metabolism Disorder برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله اثر مصرف كربوهيدرات ۱۵ دقیقه قبل از ورزش در توان دو استقامت

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاثيرات مصرف كربوهيدرات ۱۵ دقيقه قبل از تمرين در توان دو استقامت عنوان انگلیسی مقاله: Effects of carbohydrate ingestion 15 min before exercise on endurance running capacity برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. […]

Read More

دانلود ترجمه مقاله اکسایش الکتروکاتالیستی کربوهیدرات توسط پلی نیکل و اصلاح خمیر الکترود کربن – مجله الزویر

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اکسیداسیون الکتروکاتالیتیک برخی کربوهیدرات ها توسط پلی (١-نافتیلامین)/ نیکل و تبدیل به خمیر الکترود کربنی عنوان انگلیسی مقاله: Electrocatalytic oxidation of some carbohydrates by poly(1-naphthylamine)/nickel modified carbon paste electrode برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله […]

Read More