دانلود رایگان مقاله سازه های دریایی با ترجمه فارسی

دانلود رایگان ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل المان محدود قطر متغیر ستون منفرد تحت شرایط دریایی – ASCE 2009

دانلود رایگان ترجمه مقاله تجزیه و تحلیل المان محدود قطر متغیر ستون منفرد تحت شرایط دریایی – ASCE 2009

دانلود رایگان مقاله انگلیسی آنالیز اجزا محدود شمع منفرد با قطر متغیر تحت شرایط دریایی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: آنالیز اجزا محدود شمع منفرد با قطر متغیر تحت شرایط دریایی عنوان انگلیسی مقاله: Finite Element Analysis of Variable-diameter Single Pile under the Condition of Marine رشته های مرتبط: مهندسی عمران، سازه، […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله پاسخ کامپوزیت تقویت شده با الیاف به بارهای انفجاری زیر آب – الزویر ۲۰۰۷

دانلود رایگان ترجمه مقاله پاسخ کامپوزیت تقویت شده با الیاف به بارهای انفجاری زیر آب – الزویر ۲۰۰۷

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پاسخ کامپوزیت های تقویت شده فیبر به بارهای انفجاری زیر آب به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پاسخ کامپوزیت های تقویت شده فیبر به بارهای انفجاری زیر آب عنوان انگلیسی مقاله: Response of fiber reinforced composites to underwater explosive loads رشته های مرتبط: مهندسی عمران، سازه و سازه های دریایی […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله حفاظت از یخ زدگی در سیستم های دریایی – الزویر ۲۰۱۱

دانلود رایگان ترجمه مقاله حفاظت از یخ زدگی در سیستم های دریایی – الزویر ۲۰۱۱

دانلود رایگان مقاله انگلیسی حفاظت سکوهای دریایی از یخ زدگی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: حفاظت سکوهای دریایی از یخ زدگی عنوان انگلیسی مقاله: Ice protection of offshore platforms رشته های مرتبط: مهندسی عمران، سازه و سازه های دریایی فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF […]