دانلود رایگان مقاله خودآزاری یا مازوخیسم با ترجمه فارسی

دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی و متاآنالیز تکانشی و آسیب ناشی از خودکشی – الزویر ۲۰۱۵

دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی و متاآنالیز تکانشی و آسیب ناشی از خودکشی – الزویر ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی انگیزه آنی و خود آسیب زنی غیر خودکشی: مرور و فراتحلیل به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: انگیزه آنی و خود آسیب زنی غیر خودکشی: مرور و فراتحلیل عنوان انگلیسی مقاله: Impulsivity and nonsuicidal self-injury: A review and meta-analysis رشته های مرتبط: روانشناسی، روانشناسی بالینی، سنجش و اندازه گیری […]