دانلود رایگان مقاله اکسرژی یا اگزرژی با ترجمه فارسی

دانلود رایگان ترجمه مقاله روشی یکپارچه برای بهبود بهره وری انرژی حرارتی– الزویر ۲۰۱۱

دانلود رایگان ترجمه مقاله روشی یکپارچه برای بهبود بهره وری انرژی حرارتی– الزویر ۲۰۱۱

دانلود رایگان مقاله انگلیسی روش واحد برای بهبود کارایی مصرف انرژی حرارتی: کاربردی برای فرایند کرافت به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله روش واحد برای بهبود کارایی مصرف انرژی حرارتی: کاربردی برای فرایند کرافت عنوان انگلیسی مقاله Unified methodology for thermal energy efficiency improvement: Application to Kraft process رشته های مرتبط مهندسی مکانیک […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله روند توسعه مورد پایه برای بهبود بهره وری انرژی، کاربردی برای تولید خمیر کرافت – الزویر ۲۰۱۰

دانلود رایگان ترجمه مقاله روند توسعه مورد پایه برای بهبود بهره وری انرژی، کاربردی برای تولید خمیر کرافت – الزویر ۲۰۱۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی توسعه فرایند مورد پایه برای بهبود کارایی مصرف انرژی، برای استفاده در کارخانه تولید خمیر کرافت. بخش ۲: تجزیه تحلیل معیار به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله توسعه فرایند مورد پایه برای بهبود کارایی مصرف انرژی، برای استفاده در کارخانه تولید خمیر کرافت. بخش ۲: تجزیه تحلیل معیار عنوان […]

دانلود رایگان ترجمه مقاله نماینده دوگانه برای بازسازی پروسه تارگت کردن، کاربرد در فرآیند خمیر و کاغذ – الزویر ۲۰۰۵

دانلود رایگان ترجمه مقاله نماینده دوگانه برای بازسازی پروسه تارگت کردن، کاربرد در فرآیند خمیر و کاغذ – الزویر ۲۰۰۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدل دو گانه برای هدف یابی بازسازی فرایند، کاربردی برای فرایند خمیر و کاغذ به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله مدل دو گانه برای هدف یابی بازسازی فرایند، کاربردی برای فرایند خمیر و کاغذ عنوان انگلیسی مقاله A dual representation for targeting process retrofit, application to a pulp and […]