دانلود رایگان ترجمه مقاله اثرات ضد قارچی ماده پوشش بهساز بافت با فوتوکاتالیز TiO2 (نشریه J-Stage 2005)

این مقاله انگلیسی ISI در نشریه J-Stage در ۶ صفحه در سال ۲۰۰۵ منتشر شده و ترجمه آن ۹ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ارزان – نقره ای ⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی
عنوان فارسی مقاله:

اثرات ضد قارچی ماده پوشش بهساز بافت با فوتوکاتالیز TiO2

عنوان انگلیسی مقاله:

Antifungal Effects of a Tissue Conditioner Coating Agent with TiO2 Photocatalyst

 
 
 
 
 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار ۲۰۰۵
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۶ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله دندانپزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله دندانپزشکی ترمیمی، آسیب شناسی دهان
چاپ شده در مجله (ژورنال) مجله علوم پزشکی و دندانپزشکی – Journal of Medical and Dental Sciences
کلمات کلیدی نرم کننده بافتی، ماده روکش دار، فتوکاتالیز TiO2، اثر ضدقارچی، بیوفیلم کاندیدا
ارائه شده از دانشگاه دانشکده تحصیلات تکمیلی، دانشگاه علوم پزشکی و دندانپزشکی توکیو
رفرنس دارد  
کد محصول F1582
نشریه J-Stage

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
وضعیت ترجمه انجام شده و آماده دانلود
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش  ۹ صفحه با فونت ۱۴ B Nazanin
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
منابع داخل متن درج نشده است 
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد 

 

فهرست مطالب

مقدمه
مواد و روشها
تهیه نمونه
سوش مخمر و شرایط رشد
تشکیل بیوفیلم کاندیدایی مصنوعی
سنجش ضدقارچی
مشاهده با میکروسکوپ الکترونی
سنجش تجزیه پروتئین
تحلیل آماری
نتایج
سنجش ضدقارچی
مشاهده با میکروسکوپ الکترونی
سنجش تجزیه پروتئین
بحث

 

بخشی از ترجمه
 مواد بهینه ساز مستعد کلنی سازی میکروارگانیسم ها هستند. ازاینرو، پیشگیری از تشکیل بیوفیلم برای بهداشت دهان و دندان مهم است. اما روشهای تمیزکاری مکانیکی و شیمیایی ممکن است باعث مشکلات بالینی مانند بدشکلی یا تجزیه سطحی مواد بهینه ساز گردد. هدف این مطالعه ارزیابی اثرات ضدقارچی مواد پوشش سطحی با فتوکاتالیز TiO2 می باشد. اثرات ضدقارچی فتوکاتالیز روی بیوفیلم های C. albicans و اثرات تجزیه نوری پروتئین جذب شده با روشهای اندازه گیری کلریمتری اندازه گیری گردید. عکسبرداری میکروسکوپ الکترونی برای بررسی تغییرات مورفولوژیکی C. albicans بکار گرفته شد. ویسکوزیته مواد پوشش سطحی با ترکیب با مواد TiO2 افزایش یافت. اما هر دو مواد پوشش سطحی با TiO2 برای کاربرد با مسواک قابل قبول بود. اثرات ضدقارچی و تجزیه کننده پروتئین با غلظت TiO2 در مواد پوشش سطحی افزایش یافت. این اثرات نیز با زمان تابش افزایش یافت. بعد از تابش ۹۰ دقیقه ای، قابلیت زیست C. albicans به ۱۶٫۲±۳٫۳% کاهش یافت. مشاهده با میکروسکوپ الکترونی نشان داد که C. albicans روی سطوح پوشش داده شده حتی پس از ۹۰ دقیقه تابش باقی می مانند. این نتایج حاکی از آن است که مواد پوشش سطحی با فتوکاتالیز TiO2 می تواند برای نگهداری مواد بهینه ساز زمانی که پروتز در طول خواب برداشته می شود، موثر باشد.
 
۱- مقدمه
مواد بهینه ساز که سلامتی بافتهای آسیب دیده متحمل پروتز را بهبود می دهند نسبت به کلنی سازی با میکروارگانیسم ها در مقایسه با رزین های پایه مصنوعی مستعدتر می باشند. بیشتر میکروارگانیسم های کلنی شده روی سطح به شکل جوامع میکروبی با ساختار پیچیده (بیوفیلم) یافت می شوند و ممکن است بافت زیرین را تحریک سازند. از اینرو، حفظ مواد بهینه ساز و پیشگیری از تشکیل بیوفیلم برای بهداشت دهان مهم است. اما روشهای مکانیکی و شیمیایی تمیزکاری ممکن است باعث مشکلات بالینی مانند بدشکلی تجزیه سطحی نرم کننده های بافتی گردد.
چندین مطالعه تلاش داشته تا مواد ضدباکتریایی را با مواد بهینه ساز برای کنترل پلاک و درمان استوماتهای مصنوعی ترکیب سازد. اما رفتار پاکیزه سازی مواد ضدباکتریایی کاملا روشن نشده است و رویه های بزاقی می تواند مانع از تماس مواد ضدباکتریایی با میکروبها گردد.
یک فتوکاتالیز TiO2 که تولید رادیکالهای آزاد روی سطوح آن با فعالسازی کافی نور می نماید، در مصارفی به عنوان اجزای خودتمیز سازی، ضدباکتریایی و تصفیه فاضلاب به کار گرفته شده است. بعلاوه، یک فتوکاتالیز TiO2 از لحاظ شیمیایی و فیزیکی به قدر کافی با ثبات و ایمن است که به عنوان یک ماده افزودنی برای خوراکی ها و مواد آرایشی بکار رود. این مزیت ها توجه خیلی زیادی را اخیرا به حوزه مواد دندانپزشکی جلب نموده و برخی مطلاعات در رابطه با اثر ضدقارچی صورت پذیرفته است. اما اثرات ضدقارچی روی بیوفیلم هایی که مقاومت خیلی قوی تری را به مواد ضدباکتریایی نسبت به شکل پلانکتونی نشان می دهد تا کنون در مطالعات قبلی گزارش نگردیده است.
ما یک فتوکاتالیزTiO2 را با یک ماده پوشش سطحی برای یک ماده بهینه ساز ترکیب ساختیم چون درمعرض قرارگیری مقدار زیادی ذرات TiO2 روی سطح ماده بهینه ساز مهم است. بعلاوه، مواد پوشش سطحی یک روش موثر برای کاهش تجمع پلاک مواد بهینه ساز است. هدف این مطالعه تحقیق روی اثرات ضدقارچی مواد پوشش سطحی با یک فتوکاتالیز TiO2 روی بیوفیلم ها می باشد. در کلنی سازی موفقیت آمیز و ایجاد پاتوژنز، چسبندگی C. albicans به پلیمرهایی مانند مواد پوشش سطحی نرم اولین قدم ضروری و لازم است که بعد از آن رشد سلولهای چسبنده یا چسبندگی همزمان سلولهای شناور به سلولهای چسبنده صورت می گیرد. بنابراین ما زیست پذیری C. albicans رشد یافته بیوفیلم را بررسی کردیم و C. albicans را روی سطوح پوشش داده شده تابش دیده با میکروسکوپ الکترونی (SEM) مشاهده کردیم. وانگهی، ما تجزیه پروتئین جذب شده را مورد تحقیق قرار دادیم که تجمع میکروارگانیسم ها را تحریک می کند.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Tissue conditioners are susceptible to colonization by microorganisms. Therefore, the prevention of biofilm formation are important for oral hygiene. However, mechanical and chemical cleaning methods may cause clinical problems such as deformation or surface degradation of tissue conditioners. The objective of this study is to evaluate the antifungal effects of coating agents with a TiO2 photocatalyst. Photocatalytic antifungal effects on C. albicans biofilms and photodegradation effects of adsorbed protein were measured by colorimetric assays. Scanning electron microscopy was used to examine morphological changes in C. albicans. Viscosities of coating agents increased with incorporation of TiO2. However, both of coating agents with TiO2 were acceptable to the application by brush. The antifungal and protein degradation effects increased with the concentration of TiO2 in the coating agents. These effects also increased with radiation time. After 90 min radiation, the viability of C.albicans was reduced to 16.2±۳٫۳ %. Scanning electron microscopy observation showed C. albicans remained on the coated surfaces even after 90 min radiation. These results suggest that coating agents with TiO2 photocatalyst can be effective for the maintenance of tissue conditioners when dentures are removed; during sleep.

۱ Introduction

Tissue conditioners that improve the health of abused denture-bearing tissues are more susceptible to colonization by microorganisms than denture base resins1 . Most microorganisms colonizing on the surface are found as complex-structured microbial communities (biofilms) and may irritate the underlying tissue2-4. Therefore, maintenance of tissue conditioners and the prevention of biofilm formation are important for oral hygiene. However, mechanical and chemical cleaning methods may cause clinical problems such as deformation or surface degradation of tissue conditioners5,6.

Several studies have attempted to incorporate antibacterial agents into tissue conditioners for plaque control and treatment of denture stomatitis. However, the elution behavior of antibacterial agents has not been completely clarified and the salivary pellicles may inhibit the antibacterial agents from contacting with microbes7-10.

A TiO2 photocatalyst, which produces free radicals on its surfaces by adequate light activation, has come to utilization such as self-cleaning11, antibacterial12, and waste water purification13 component. Additionally, a TiO2 photocatalyst is chemically and physically stable and safe enough to be used as an additive for foods and cosmetics. These advantages have drawn much attention recently in the field of dental materials and some studies have been performed concerning the antifungal effect14-16. However, antifungal effects on biofilms that show much stronger resistance to antibacterial agents than the planktonic form17-20 have not yet been reported in the previous studies.

We incorporated a TiO2 photocatalyst into a coating agent for a tissue conditioner because it is important to expose a great number of TiO2 particles on the surface of the tissue conditioner. In addition, coating agents are an effective method to reduce plaque accumulation of tissue conditioners21,22. The purpose of this study was to investigate the antifungal effects of coating agents with a TiO2 photocatalyst on biofilms. In the successful colonization and development of pathogenesis, the adherence of C. albicans to polymers such as soft lining materials is essential and necessary first step, followed by the growth of adherent cells or the co-adhesion of floating cells to adherent ones23,24. Therefore we examined the viability of biofilm-grown C. albicans and observed C. albicans on the radiated coating surfaces by scanning electron microscopy (SEM). Moreover, we investigated the degradation of adsorbed protein that promotes microorganism accumulation25.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا