دانلود رایگان ترجمه مقاله انتخاب محل احداث کارخانه تصفیه آب شور

دانلود رایگان مقاله انگلیسی انتخاب مکان احداث کارخانه تصفیه آب شور به همراه ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله: انتخاب سایت یا محل احداث کارخانه تصفیه آب شور
عنوان انگلیسی مقاله: site selection of desalination plant
رشته های مرتبط: مهندسی عمران، آب و فاضلاب
فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند
کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب میباشد 
توضیحات ترجمه صفحات پایانی موجود نیست
مجله دانشنامه نمک زدایی و منابع آب Encyclopedia of Desalination and Water Resources – DESWARE
کد محصول F119

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله
جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات عمران

 

بخشی از ترجمه فارسی:

خلاصه
شناسایی و انتخاب مناسب ترین محل برای احداث یک کارخانه ی تصفیه ی اب شور برای موفقیت پروژه بسیار مهم است. عوامل مربوط به محل به نوبه ی خود بر طراحی ساخت و اغاز به کار کارخانه ی تصفیه ی اب شور به طرق مختلف تاثیر می گذارد . این بخش به بررسی روش های انتخاب محل و رویکرد های سیستماتیک موجود می پردازد. انواع مختلف کارخانه های تصفیه ی اب شور ،معیار های مورد استفاده در انتخاب محل و فلوچارت وظایف ارائه شده است.درجه بندی یا رتبه بندی اقتصادی مهندسی و زیست محیطی نیز تحت پوشش واقع شده است.نیاز های مطالعاتی محل ،رتبه بندی درجه بندی سایت های کاندید نیز بحث گردیده است. نمونه ای از فرایند کل ارائه شده در انتخاب محل با بهترین مزیت های حاصله برای پروژه نیز به سمع و نظر شما رسانده می شود.
۱٫مقدمه
انتخاب محل برای احداث کارخانه ی تصفیه ی اب شور یکی از مهم ترین تصمیم گیری ها در طراحی یک پروژه ی تصفیه ی اب شور است . این تصمیم گیری به نوبه ی خود هم بر هزینه ی روژه و هم بر برنامه ی زمانی پروژه تاثیر می گذارد.افزایش روز افزون نگرانی دولت ها (برای رفع تقاضا های متعدد همراه با کمبود بوجه)سازمان های استیجاری و نیز مسائل عمومی در خصوص پذیرش محل پروژه برای احداث و نیز فناوری های مربوطه در سرتاسر جهان دیده می شود. چالش انتخاب محل بر همه ی ابعاد صنایع تاثیر می گذارد و کارخانه های تصفیه ی اب شور تنها یک استثنا نیست.

رویکرد فعلی برای انتخاب محل احداث کارخانه ی تصفیه ی اب شور بایستی چندین فاکتور غیر فنی را علاوه بر فاکتور های مهندسی و اقتصادی در نظر بگیرند .به تازگی فرض شده است که تصمیمات محل یابی و شناسایی محل مبتنی بر تصمیمات فنی صرف نظر از میزان اهمیت ان برای دولت ها اژانس های محیط زیست،موسسات اعتبار دهنده و عموم مردم قابل پذیرش می باشد. بدیهی است که یک رویکرد سیستماتیک برای اتخاذ تصمیمات انتخاب محل که به طور مناسب مستند و ارائه می شود برای اجتناب از هر گونه ایجاد موانع و مشکل در توسعه ی پروژه لازم به نظر می رسد.
برای انتخاب محل فرض می شود که یک مطالعه ی مقدماتی انجام شده است. این کار به شکل یک طرح اصلی برای کل شهر و یا ارزیابی گزینه های مهندسی احداث کارخانه های اب شور برای یک منطقه یا شهرستان می باد. این طرح ها یا مطالعات همگی چندین پارامتر اصلی را شناسایی می کند:
• نوع فرایند تصفیه ی اب شور یا شیرین سازی اب(فلش چند مرحله ای ،تقطیر چند اثره،اسمزیز معکوس).
• نیاز دو گانه به انرژی و تصفیه ی اب شور(مثلا ایا کارخانه ی تامین برق در کنار کارخانه ی تصفیه ی اب شور واقع شده است).
• ظرفیت تولید کارخانه ی تصفیه ی اب شور و کارخانه ی تولید برق
• نوع اترژی مورد نیاز(بخار ،الکتریسیته،سوخت و غیره).
۲٫عناصر اساسی انتخاب محل
هر انتخاب محل صنعتی دارای ۴ عنصر است:

۱)جمع اوری اطلاعات
۲)تجزیه تحلیل
۳)تهیه ی گزارش
۴)تصمیم گیری
انتخاب محل را نمی توان به طور کامل از ملاحظات احداث و طراحی و نوع کارخانه ی تصفیه ی اب شور جدا دانست. انواع مختلف کارخانه هامی توانند دارای اثرات زیست محیطی و اقتصادی مختلفی باشند.یک مکان مناسب برای یک نوع کارخانه ممکن است برای احداث کارخانه ی دیگر نامناسب باشد بنابراین جمع اوری اطلاعات بایستی شامل نوع فرایند و نوع کارخانه ی مورد نظر و سیستم عملیات و هزینه ی مربوطه برای موارد ذیل باشد.
۱)ملزومات برداشت اب دریا و تخلیه ی ان
۲)ملزومات انرژی برای به راه اندازی کارخانه
۳)میانگین تحویل کارامد محصول به کاربر
۴)دفن ایمن پسماند ها و محصولات جانبی
۵)قابلیت دسترسی به زمین
۶)توپوگرافی
۷)اثرات زیست محیطی
روش های انتخاب مکان را می توان به دو مقوله ی عظیم طبقه بندی کرد: ارزیابی تفضیلی و طبقه بندی و رتبه بندی.
در روش ارزیابی تفضیلی ،همه ی جایگزین های کارخانه و محل با استاندارد تثبیت شده و یا یک بسته ی طراحی مقایسه می شوند. این خود شامل فهرستی از کیفیت های مطلوب و مورد نیاز بوده و یک کارخانه ی موجود می تواند دارای اثرات و هزینه های قابل قبول باشد. در مراحل اولیه ی مطالعه ی انتخاب محل ،یک تیم مطالعه ی چند رشته ای یک سری استاندارد های حداقل را بر اساس معیار های قابل قبول ایجاد می کنند که برای حذف مناطق با پذیرش کمتر استفاده می شود و از این رو معمولا مناطق و یا محل های کاندید با هم مقایسه می شود.
در روش طبقه بندی و رتبه بندی،هزینه ها و اثرات به طور کلی به صورت رقومی یا عددی برای هر یک از گزینه های کارخانه و یا محل به فرمت استاندارد و مشترک خلاصه سازی می شوند. هدف اصلی مقایسه ی مساوی و برابر این گزینه ها و نیز رتبه بندی ان ها برای مقایسه است.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Summary

The identification and selection of the most su itable site for a plan t is important to the success of the project. Site-re lated factors impact the desi gn, construction, and operation of a desalination plant in many ways. This section addresses site selection methodologies and the systematic approaches which exist. Various types of desalination plants, the criteria to be used in site se lection and a flow chart of tasks are given. Engineering, economic and environmental ratin gs are covered. Site investigations needs and the rating and ranking of candidate sites are discussed. An example of the entire process is presented resulting in the site sele ction with the best overall benefit to the project.

۱٫ Introduction

Site selection for a desalination plant can be one of the most important decisions in planning a desalination proj ect. The decision affects both the project cost and potentially the project schedule. The increa sing concern of governments (to meet their multiple demands within limited budgets), le nding institutions, and the general public with locating acceptable sites for industrial pl ants and facilities is a worldwide trend. The siting challenge affects all industries: desalinati on plants are no exception. The current approach to site se lection of any desalination facility must take into account a multitude of non-technical factors in additi on to engineering/economic factors. It can no longer be assumed that siting decisions based primarily on technical decisions, regardless of how important, will always be acceptable to governments, regulatory agencies, financing institutions, or the public. It appears that a systematic approach to making siting decisions, properly documented a nd presented, is what may be needed to avoid some of the potential road bloc ks to the development of a project. For the site selection, it is assumed that a preliminary study has been completed. This can be in the form of a mast er plan for an entire county or an engineering evaluation of the desalination options for a given city or region. These plans or studies will have identified or at least narrowed the choices of such major parameters as: • Type of desalination process (e.g. multi-stag e flash, multi-effect distillation, reverse osmosis). • Dual purpose desalination/power requirement (will a power plant be co-located with the desalination facility). • Production capacity of the desalination plant and power plan t, if required. • Type of energy required (steam , electricity, fuel, etc.). 2. Basic Elements of Site Selection Every industrial site sele ction has four elements: (a) Information gathering (b) Analysis (c) Reporting (d) Decision making.

 

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا