دانلود ترجمه مقالات PLOS - صفحه 2 از 2 - ترجمه فا

دانلود ترجمه مقاله تشخیص آلل های HLA  اجدادی تائیدی جمعیت ژاپنی – نشریه PLOS

دانلود ترجمه مقاله تشخیص آلل های HLA اجدادی تائیدی جمعیت ژاپنی – نشریه PLOS

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شناسایی آلل های HLA ریشه ای تائیدی بر فرضیه منشا ترکیبی جمعیت ژاپنی عنوان انگلیسی مقاله: Detection of Ancestry Informative HLA Alleles Confirms the Admixed Origins of Japanese Population برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله […]

دانلود ترجمه مقاله رسپتور آدنوزین A2b در هوموستازو درمان چاقی – نشریه PLOS

دانلود ترجمه مقاله رسپتور آدنوزین A2b در هوموستازو درمان چاقی – نشریه PLOS

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: نقش رسپتور آدنوزین A2b در هوموستاز و پیش گیری یا درمان چاقی عنوان انگلیسی مقاله: The A2b Adenosine Receptor Modulates Glucose Homeostasis and Obesity برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و […]

دانلود ترجمه مقاله HIV Tat و کنترل کشیدگی رونویسی الگویی در زیست ‌شناسی یوکاریوتی – نشریه PLOS

دانلود ترجمه مقاله HIV Tat و کنترل کشیدگی رونویسی الگویی در زیست ‌شناسی یوکاریوتی – نشریه PLOS

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: الگویی (چهارچوبی) جدید در زیست ‌شناسی یوکاریوتی : HIV Tat و کنترل کشیدگی رونویسی عنوان انگلیسی مقاله: A New Paradigm in Eukaryotic Biology: HIV Tat and the Control of Transcriptional Elongation برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان […]

دانلود ترجمه مقاله بررسی فعل و انفعال گونه ها و جنبش دشمنان طبیعی – نشریه PLOS

دانلود ترجمه مقاله بررسی فعل و انفعال گونه ها و جنبش دشمنان طبیعی – نشریه PLOS

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: چشم اندازهای مناظر کشاورزی : تعاملات گونه ها و حرکت دشمنان طبیعی عنوان انگلیسی مقاله: Edges in Agricultural Landscapes: Species Interactions and Movement of Natural Enemies برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای […]

خرید مقالات ترجمه شده مجله PLOS