دانلود ترجمه مقالات Ncbi - صفحه 12 از 12 - ترجمه فا

دانلود ترجمه مقاله مقاومت به چند دارو در نژاد باکتری Escherichia Coli اسهال زای ایزوله شده – نشریه NCBI

دانلود ترجمه مقاله مقاومت به چند دارو در نژاد باکتری Escherichia Coli اسهال زای ایزوله شده – نشریه NCBI

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اپیدمی شناسی مولکولی ژن های ESBLs و مقاومت چند دارویی در نژادهای باکتری Escherichia Coli اسهال زای ایزوله شده از بزرگسالان در ایران عنوان انگلیسی مقاله: Molecular Epidemiology of ESBLs Genes and Multi-Drug Resistance in Diarrheagenic Escherichia Coli Strains Isolated from Adults […]

دانلود ترجمه مقاله حقیقت کشف واکسن بر ضد عفونت هلیکوباکتر پیلوری – نشریه NCBI

دانلود ترجمه مقاله حقیقت کشف واکسن بر ضد عفونت هلیکوباکتر پیلوری – نشریه NCBI

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: واکسن برعلیه هلیکوباکتر پیلوری: حقیقت یا افسانه؟ عنوان انگلیسی مقاله: Vaccine against Helicobacter pylori: fact or fiction? برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، […]

دانلود ترجمه مقاله ارتباط بین فشار اکسیداتیو و زوال برگ در طول رشد گیاه – نشریه NCBI

دانلود ترجمه مقاله ارتباط بین فشار اکسیداتیو و زوال برگ در طول رشد گیاه – نشریه NCBI

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ارتباط بین تنش اکسایشی و پیری برگ در طی نمو و رشد گیاه عنوان انگلیسی مقاله: The correlation between oxidative stress and leaf senescence during plant development برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای […]

دانلود ترجمه مقاله اپیدمیولوژی بیماریزایی و معاینه بالینی درماتیت هرپتی فرم – نشریه NCBI

دانلود ترجمه مقاله اپیدمیولوژی بیماریزایی و معاینه بالینی درماتیت هرپتی فرم – نشریه NCBI

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: درماتیت هرپتی فرم قسمت ۱: اپیدمیولوژی، پاتوژنسیس و معاینه بالینی عنوان انگلیسی مقاله: Dermatitis herpetiformis Part I. Epidemiology, pathogenesis, and clinical presentation برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه […]

دانلود ترجمه مقاله تشخیص مدیریت و پیش آگهی از بیماری درماتیت هرپتی فرم – نشریه NCBI

دانلود ترجمه مقاله تشخیص مدیریت و پیش آگهی از بیماری درماتیت هرپتی فرم – نشریه NCBI

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: درماتیت هرپتی فرم قسمت ۲ : تشخیص، مدیریت، پیش شناخت عنوان انگلیسی مقاله: Dermatitis herpetiformis Part II. Diagnosis, management, and prognosis برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی […]

دانلود ترجمه مقاله بیان بیش از حد و زود گذر پروتئین مرتبط با رتینوبلاستوما جهت القای تمایز در ساقه – نشریه NCBI

دانلود ترجمه مقاله بیان بیش از حد و زود گذر پروتئین مرتبط با رتینوبلاستوما جهت القای تمایز در ساقه – نشریه NCBI

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: القای تفکیک در مریستم رأسی شاخه از طریق بیان بیش از حد و ناپایدار پروتئین مرتبط با رتینوبلاستوما عنوان انگلیسی مقاله: Induction of Differentiation in the Shoot Apical Meristem by Transient Overexpression of a Retinoblastoma-Related Protein برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با […]

دانلود ترجمه مقاله تجزیه مولکولی مریستم انتهایی ساقه نخود – نشریه NCBI

دانلود ترجمه مقاله تجزیه مولکولی مریستم انتهایی ساقه نخود – نشریه NCBI

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تشریح مولکولی مریستم رأسی شاخۀ نخود عنوان انگلیسی مقاله: Molecular dissection of the pea shoot apical meristem برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، […]

دانلود ترجمه مقاله شناسایی اختلالات شفت مو با شیوه الگوریتمی عملی – نشریه NCBI

دانلود ترجمه مقاله شناسایی اختلالات شفت مو با شیوه الگوریتمی عملی – نشریه NCBI

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: روش الگوریتمی عملی جهت تشخیص اختلالات شفت مو عنوان انگلیسی مقاله: A practical, algorithmic approach to diagnosing hair shaft disorders برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده […]

دانلود ترجمه مقاله ارتباط بین بیماری های دندانی و اطراف دندان و بیماری سلول داسی شکل – نشریه NCBI

دانلود ترجمه مقاله ارتباط بین بیماری های دندانی و اطراف دندان و بیماری سلول داسی شکل – نشریه NCBI

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: رابطه بین بیماری های دندان و پریودنتال و بیماری سلول داسی شکل: مطالعه کنترل- در مقیاس پایلوت عنوان انگلیسی مقاله: The association between dental and periodontal diseases and sickle cell disease. A pilot case-control study برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت […]

دانلود ترجمه مقاله تغییر در مهارت عملکرد حرکتی در کودکان و نوجوانان با تمرین استقامت – نشریه NCBI

دانلود ترجمه مقاله تغییر در مهارت عملکرد حرکتی در کودکان و نوجوانان با تمرین استقامت – نشریه NCBI

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اثرات تمرین استقامت بر مهارت های عملکرد حرکتی در کودکان و نوجوانان: یک فرا تحلیل عنوان انگلیسی مقاله: Effects of Strength Training on Motor Performance Skills in Children and Adolescents: A Meta-Analysis برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی […]

خرید مقالات ترجمه شده مجله Ncbi