دانلود ترجمه مقالات Academic Journals - ترجمه فا

دانلود ترجمه مقاله تاثیر روش خاکورزی بر روی شدت افت Fusarium و بازدهی سویا ( Academic Journals ۲۰۱۶) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

دانلود ترجمه مقاله تاثیر روش خاکورزی بر روی شدت افت Fusarium و بازدهی سویا ( Academic Journals ۲۰۱۶) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

    این مقاله انگلیسی ISI در نشریه Academic Journals در ۶ صفحه در سال ۲۰۱۶ منتشر شده و ترجمه آن ۱۱ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تاثیر روش […]

دانلود ترجمه مقاله مبانی کشت سلول های حیوانی اساسی برای علم مدرن (Academic Journals ۲۰۱۶) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

دانلود ترجمه مقاله مبانی کشت سلول های حیوانی اساسی برای علم مدرن (Academic Journals ۲۰۱۶) (ترجمه ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️)

    این مقاله انگلیسی ISI در نشریه Academic Journals در ۱۱ صفحه در سال ۲۰۱۶ منتشر شده و ترجمه آن ۲۰ صفحه میباشد. کیفیت ترجمه این مقاله ویژه – طلایی ⭐️⭐️⭐️ بوده و به صورت کامل ترجمه شده است.   دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مبانی کشت […]

دانلود ترجمه مقاله برآورد خدمات توسعه کشاورزی برون سپاری شده – Academic Journals 2015

دانلود ترجمه مقاله برآورد خدمات توسعه کشاورزی برون سپاری شده – Academic Journals 2015

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: برآورد خدمات توسعه کشاورزی برون سپاری شده در ناحیه Mutasa زیمبابوه عنوان انگلیسی مقاله: Assessment of an outsourced agricultural extension service in the Mutasa district of Zimbabwe برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. […]

دانلود ترجمه مقاله پپتید های ضد میکروبی طبیعی علیه باسیل کخ – ۲۰۱۵ Academic Journals

دانلود ترجمه مقاله پپتید های ضد میکروبی طبیعی علیه باسیل کخ – ۲۰۱۵ Academic Journals

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پپتید های ضد میکروبی طبیعی علیه باسیل کخ عنوان انگلیسی مقاله: Natural antimicrobial peptides against Mycobacterium tuberculosis برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، […]

دانلود ترجمه مقاله اثرات درمان کوتاه مدت ایجاد شده با دستگاه بلوک دوقلو – ۲۰۱۵ Academic Journals

دانلود ترجمه مقاله اثرات درمان کوتاه مدت ایجاد شده با دستگاه بلوک دوقلو – ۲۰۱۵ Academic Journals

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی سیستماتیک و متا آنالیز اثرات درمان کوتاه مدت ایجاد شده توسط دستگاه بلوک دوقلو عنوان انگلیسی مقاله: Short-term treatment effects produced by the Twin-block appliance: a systematic review and meta-analysis برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان […]

دانلود ترجمه مقاله بررسی لغو استنکاف از رای داوری – Academic Journals 2014

دانلود ترجمه مقاله بررسی لغو استنکاف از رای داوری – Academic Journals 2014

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی لغو استنکاف از رای داوری عنوان انگلیسی مقاله: Should the Setting Aside of the Arbitral Award be Abolished? برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با […]

دانلود ترجمه مقاله نقش کلیدی کینازهای غشایی موضعی در ادراک گیاه – ژورنال Academic Journals 2013

دانلود ترجمه مقاله نقش کلیدی کینازهای غشایی موضعی در ادراک گیاه – ژورنال Academic Journals 2013

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: حس کردن محیط: نقش کلیدی کینازهای غشایی موضعی در ادراک گیاه و پاسخ به استرس غیرزیستی عنوان انگلیسی مقاله: Sensing the environment: key roles of membrane-localized kinases in plant perception and response to abiotic stress برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت […]

دانلود ترجمه مقاله پارارزیتیسم مراقبت والدینی – ۲۰۱۱ Academic Journals

دانلود ترجمه مقاله پارارزیتیسم مراقبت والدینی – ۲۰۱۱ Academic Journals

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پارارزیتیسم مراقبت والدینی: چگونگی پذیرش فرزندان غیر مرتبط توسط والدین خوانده عنوان انگلیسی مقاله: Parental-care parasitism: how do unrelated offspring attain acceptance by foster parents? برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید […]

دانلود ترجمه مقاله نانوموتور DNA با انتقال کنفورماسیونی دوتایی – چهارتایی – ژورنال Academic Journals 2003

دانلود ترجمه مقاله نانوموتور DNA با انتقال کنفورماسیونی دوتایی – چهارتایی – ژورنال Academic Journals 2003

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: نانوموتور دی ان ای با استفاده از انتقال کنفورماسیونی دوتایی – چهارتایی عنوان انگلیسی مقاله: DNA nanomotor using duplex-quadruplex conformational transition برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی […]

دانلود ترجمه مقاله دگرگونی نوکلئوتیدها در منطقه ATHK1 آرابیدوپسیس تالیانا – Academic Journals

دانلود ترجمه مقاله دگرگونی نوکلئوتیدها در منطقه ATHK1 آرابیدوپسیس تالیانا – Academic Journals

    دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: دگرگونی نوکلئوتیدها در منطقه ATHK1 آرابیدوپسیس تالیانا و ارتباط آن با تحمل خشکی عنوان انگلیسی مقاله: Nucleotide variation in ATHK1 region of Arabidopsis thaliana and its association study with drought tolerance برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی […]

خرید مقالات ترجمه شده مجله Academic Journals