دانلود ترجمه مقالات الزویر Elsevier - صفحه 404 از 406 - ترجمه فا

دانلود ترجمه مقاله بررسی مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت ها – مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت ها – مجله الزویر

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدیریت روابط با مشتری در سازمان ها عنوان انگلیسی مقاله: Customer Relationships Management in Organizations برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان […]

دانلود ترجمه مقاله بررسی اثرات ارتباطات از راه دور بر بهره وری – مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی اثرات ارتباطات از راه دور بر بهره وری – مجله الزویر

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تأثیرات ارتباطات از راه دور بر بهره وری: یک بررسی تجربی، نقش وظایف یکنواخت و خلاقانه عنوان انگلیسی مقاله: The effects of telecommuting on productivity: An experimental examination. The role of dull and creative tasks برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت […]

دانلود ترجمه مقاله بازاریابی مستقیم با استفاده از نقشه راهبردی بازاریابی نوین – مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بازاریابی مستقیم با استفاده از نقشه راهبردی بازاریابی نوین – مجله الزویر

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک نقشه استراتژی بازاریابی جدید برای بازاریابی مستقیم عنوان انگلیسی مقاله: A new marketing strategy map for direct marketing برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با […]

دانلود ترجمه مقاله بررسی مفهوم ریسک و گزینه ها در تصمیمات مخاطره آمیز کارآفرینانه – مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی مفهوم ریسک و گزینه ها در تصمیمات مخاطره آمیز کارآفرینانه – مجله الزویر

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله:  ریسک‌های تشخیص داده شده و انتخاب‌ها در تصمیم‌های کارآفرینانه بنگاه های جدید عنوان انگلیسی مقاله: Perceived risks and choices in entrepreneurs’ new venture decisions برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و […]

دانلود ترجمه مقاله بررسی ظرفیت برشی بتن آرمه با سطح مقطع مختلف – مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله بررسی ظرفیت برشی بتن آرمه با سطح مقطع مختلف – مجله الزویر

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ظرفیت برشی تیر بتن مسلح با سطح مقطع های متفاوت و آرماتور جانبی در حداقل نسبت عنوان انگلیسی مقاله: Shear Capacity of Reinforced Concrete Beam with Different Cross Section Types of Lateral Reinforcement on Minimum Ratio برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با […]

دانلود ترجمه مقاله تایید اثربخشی توسعه تجهیزات ورزشی با الگوی توسعه یکپارچه محصولات – مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تایید اثربخشی توسعه تجهیزات ورزشی با الگوی توسعه یکپارچه محصولات – مجله الزویر

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تائید اثربخشی الگوی توسعه محصول یکپارچه برای توسعه تجهیزات ورزشی – یک مطالعه موردی عنوان انگلیسی مقاله: Verification of the effectiveness of the Integrated Product Development paradigm for the development of sports equipment – A case study برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با […]

دانلود ترجمه مقاله شواهدی از تاثیرات واقعی عوامل بازدارنده در بحران مالی – مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله شواهدی از تاثیرات واقعی عوامل بازدارنده در بحران مالی – مجله الزویر

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اثرات واقعی عوامل بازدارنده مالی : شواهدی از یک بحران مالی عنوان انگلیسی مقاله:  The real effects of financial constraints :Evidence from a financial crisis برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید […]

دانلود ترجمه مقاله فواید نقشه برداری ژنوم و مطالعات تغییر پذیری بر توسعه نشانگر DArT در زیتون – مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله فواید نقشه برداری ژنوم و مطالعات تغییر پذیری بر توسعه نشانگر DArT در زیتون – مجله الزویر

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: توسعه نشانه های DART در زیتون و فواید آن در مطالعات متنوع و مسیر دهی ژنتیکی عنوان انگلیسی مقاله: Development of DArT markers in olive (Olea europaea L.) and usefulness in variability studies and genome mapping برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت […]

دانلود ترجمه مقاله تعیین بودجه پروژه های ساخت و ساز با روش های شبیه سازی و AHP – مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله تعیین بودجه پروژه های ساخت و ساز با روش های شبیه سازی و AHP – مجله الزویر

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله:  روش تعیین بودجه مبتنی بر AHP و شبیه سازی برای پروژه های ساخت و ساز عمومی عنوان انگلیسی مقاله: AHP- and simulation-based budget determination procedure for public building construction projects برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی […]

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین نوآوری، ظرفیت جذب و عملکرد مالی سازمان – مجله الزویر

دانلود ترجمه مقاله رابطه بین نوآوری، ظرفیت جذب و عملکرد مالی سازمان – مجله الزویر

  دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ظرفیت جذب، نوآوری و عملکرد مالی عنوان انگلیسی مقاله: Absorptive capacity, innovation, and financial performance برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید. برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان […]

خرید مقالات ترجمه شده مجله الزویر Elsevier