ترجمه مقالات درباره اپرون

دانلود رایگان مقالات انگلیسی در مورد اپرون (Operons) با ترحمه فارسی
تعریف اپرون: در ژنتیک، اپرون واحد عملکرد دی‌ان‌ای ژنومی است که شامل مجموعه‌ای از ژن‌های تحت کنترل یک سیگنال برانگیزنده یا پروموتر است. از هر یک اپرون یک آران‌ای پیام‌رسان ( mRNA) رونویسی میشود. لبته اپرون در یوکاریوتها ، پروکاریوتها و ویروسها وجود دارد. یک اپرون از چهار بخش اصلی تشکیل شده است: 1. برانگیزنده یا پروموتر، 2. تنظیم‌کنننده، 3. اپراتور، 4. ژنهای ساختاری. بسیاری اوقات در انتهای یک اپرون یک بخش انتهایی (ترمیناتور) نیز وجود دارد. اپرون لک یکی از معروفترین اپرون ها است.
رشته های مرتبط: زیست شناسی
در زیر لیست مقالات ترجمه شده با موضوع اپرون توسط سایت ترجمه فا تهیه شده که میتوانید مقاله انگلیسی را به صورت رایگان دانلود کرده و سپس ترجمه فارسی آن را که توسط مترجمین مجرب ترجمه شده، خریداری نمایید.