ترجمه مقالات درباره اشتراک زمانی

دانلود رایگان مقالات انگلیسی در مورد اشتراک زمانی (Time Share) با ترجمه فارسی
اشتراک زمانی: در رایانش، به معنی اشتراک گذاشتن منابع مختلف رایانه میان چند کاربر با بهره گرفتن از شگردهای چندبرنامه‌ای و چندوظیفه‌ای است. اشتراک زمانی در دهه ۱۹۶۰ معرفی شد و در دهه ۱۹۷۰ به عنوان مدل برجسته رایانش پدیدار شد و نشان دهنده یک پیشرفت عمده فناوری در تاریخ رایانش است.

دکمه بازگشت به بالا