دانلود ترجمه مقاله مدیریت منابع انسانی با کنترل مرکزی دینامیک و استقلال تابعه – مجله SAGE

 

 عنوان فارسی مقاله: پویایی کنترل مرکزی و خودمختاری تابعه در مدیریت منابع انسانی: مدارک و شواهد مطالعه موردی از شرکتهای چند ملیتی آمریکایی در انگلستان
 عنوان انگلیسی مقاله: The Dynamics of Central Control and Subsidiary Autonomy in the Management of Human Resources: Case-Study Evidence from US MNCs in the UK
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید

 

سال انتشار ۲۰۰۸
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۳۰ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۳۲ صفحه
مجله  –
دانشگاه  لندن
کلمات کلیدی  شرکت های چند ملیتی آمریکایی، مدیریت منابع انسانی، تمرکزگرایی، خودمختاری تابعه، قدرت
نشریه SAGE SAGE

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
ادبیات مربوط به تمرکزگرایی و تمرکززدایی در MNC
تمرکزگرایی و اهمیت کشور مبدا
تمرکزگرایی، اثر کشور مبدا و ادبیات گسترده تر تمرکزگرایی- خودمختاری
مطالعه
دینامیک تمرکزگرایی- تمرکززدایی در US MNCs در بریتانیا: مدارک تجربی
نوسان بین تمرکزگرایی و خودمختاری تابعه
مذاکره در مورد تعادل بین تمرکزگرایی- خودمختاری
بحث و نتیجه گیری

 


 

بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

مقاله حاضر از مدارک و شواهد مطالعه موردی در مورد مدیریت روابط اشتغال زایی در شرکت های چندملیتی آمریکایی (MNC) برای بررسی سئوال مطرح شده در ادبیات در مورد شرکت های چند ملیتی استفاده می کند: تعادل بین سیاست گذاری متمرکز و خودمختاری تابعه. آن با دو رشته روبرو می شود. اول اینکه، تحقیقاتی را خطاب قرار می دهد که اختلافات بین MNC هایی با خواستگاههای ملی متفاوت را بررسی کرده اند. شرکت های آمریکایی در زمینه مدیریت منابع انسانی و سیاست های روابط اشتغال زایی، متمرکزتر، استانداردتر و رسمی تر می باشند. اگرچه یافته های تحقیق حاضر با سایر مطالعات انجام شده همخوانی دارد، اما سعی می کند پا فراتر نهاده و بین الگوهای مشاهده شده با خصوصیات متمایز سیستم تجارت آمریکایی ارتباط برقرار کند که MNC در آن جای دارد.
ثانیاً، به کشف مبانی یافته های بدست آمده برای بعضی از قضایای اصلی ادبیات آشنا در مورد درجه کنترل مرکزی بر عملیات های تابعه می پردازد. این یکی از سئوالات کلیدی کار شرکت چند ملیتی می باشد که زمینه بحث های گسترده در مورد نیاز به برقراری تعادل بین تلفیق و یکپارچگی کلی و پاسخگویی محلی و همچنین قضایای مربوطه در مورد MNC فدرال یا heterarchic می باشد که قابلیت های استراتژیکی و منابع قدرت در میان واحدهای عملیاتی بین المللی به طور گسترده توزیع و منتشر گردیده است. مسئله ذکر شده مبنایی برای سئوال کنترل مدیریت در MNC نیز محسوب می گردد. به طور مثال، میزان جانشینی فرایندهای تصمیم گیری سلسله مراتبی متمرکز از طریق اجتماعی شدن کارمندان و ورود آنها به فرهنگ شرکتی بین المللی. در این راستا این گونه استدلال می شود که دو مشخصه تعادل تمرکزگرایی- تمرکززدایی در ادبیات MNC در دست کشف می باشند.
مورد اول به نوسان بین مدهای متمرکز و غیر متمرکز عملیات و کار اشاره می کند که بازتابی از سازگاریهای مدیریتی مشروط کوتاه مدت با محیط می باشد. مورد دوم مذاکره در مورد تعادل بین تمرکزگرایی و تمرکززدایی از طریق فرایندهای سیاسی خرد می باشد که حاصل ویژگیهای ساختاری عملیات و محیطش می باشند، اما توسط آنها تعیین نمی شوند. بخش بعدی به تفصیل ادبیات مربوط به تمرکزگرایی- تمرکززدایی در کل و مخصوصاً در ارتباط با MNC با خواستگاه ملی متفاوت را بررسی می نماید. بخش سوم در مورد روش مطالعه حاضر توضیح می دهد. در ادامه یافته های حاصل از مطالعه US MNC مطرح شده است. بالاخره، نتیجه گیری شماری از مبانی مطالعه برای ادبیات موجود را مطرح کرده و اجمالاً راجع به جزئیات فرایندهای سیاسی خرد در ارتباط با تمرکزگرایی- تمرکززدایی بحث می کند.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

This article uses case-study evidence on the management of employmentrelations in US multinational companies (MNCs) to consider a staple questionof the literature on multinationals: the balance between centralized policymakingand subsidiary autonomy. It confronts two strands of debate. First, itaddresses the body of research that has examined differences between MNCsof different national origins. US companies have been found to be morecentralized, standardized, and formalized in their management of humanresources and other employment-relations policies. While the findings of thepresent research are broadly in line with those of other studies, it tries to gobeyond the existing literature to link observed patterns to distinctive featuresof the American business system in which these MNCs are ‘embedded’.

Second, it explores the implications of its findings for some of the dominantthemes of the familiar literature on the degree of central control over subsidiaryoperations. This is one of the key questions of multinational operation; it underlies much of the extensive debate on the need to balance globalintegration and local responsiveness, as well as associated themes of the riseof ‘federal’ or ‘heterarchic’ MNCs in which strategic capabilities and powerresources are widely disseminated among international operating units. Theissue is also fundamental to the question of management control in MNCs;for example, the extent to which centralized hierarchical decision-makingprocesses can substituted by ‘socialization’ of employees into an internationalcorporate culture. It will be argued that two features of the balance ofcentralization–decentralization are under-explored in the MNC literature.The first is the oscillation between centralized and decentralized modes ofoperation, reflecting short-term contingent managerial adaptations to theenvironment. The second is the related negotiation of the balance betweencentralization and decentralization through micro-political processes shapedby, but not determined by structural features of the corporation and itsenvironment.

The following section addresses in more detail the literature oncentralization-decentralization in general, and more specifically in relation toMNCs of different national origin. The third section explains the methodologyof the present study. Thereafter, the findings from a study of US MNCs arepresented. Lastly, the conclusion draws out some implications of the studyfor the existing literature and briefly discusses possible elaborations of themicro-political processes associated with centralization–decentralization.

 


 عنوان فارسی مقاله: پویایی کنترل مرکزی و خودمختاری تابعه در مدیریت منابع انسانی: مدارک و شواهد مطالعه موردی از شرکتهای چند ملیتی آمریکایی در انگلستان
 عنوان انگلیسی مقاله: The Dynamics of Central Control and Subsidiary Autonomy in the Management of Human Resources: Case-Study Evidence from US MNCs in the UK

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

 

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا