دانلود ترجمه مقاله کاربرد کلیدهای فشار قوی هوشمند جدید در شبکه توری هوشمند – مجله IEEE

ieee2

 

 عنوان فارسی مقاله: کاربرد کلیدهای فشار قوی هوشمند جدید در شبکه توری هوشمند
 عنوان انگلیسی مقاله: A Novel Smart High Voltage Circuit Breaker for Smart Grid Applications
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید
خرید ترجمه آماده: downloadbutton

 

سال انتشار ۲۰۱۱
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۲۶ صفحه
مجله  –
دانشگاه  دانشکده مهندسی برق دانشگاه چین
کلمات کلیدی  –
نشریه IEEE ieee2

 

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
مقدمه
اصول عملکرد هوشمند کلیدهای فشار قوی گاز SF6  
تغییر مشخصه های متحرک کلیدهای فشار قوی تیپ پوفر  از طریق والو یا سوپاپ تنظیم
آنالیز طول عمر و فرسودگی
تاثیر سرعت کنتاکت بر فرسودگی الکتریکی
تاثیر سرعت کنتاکت بر فرسودگی الکتریکی
بدون عملیات هوشمند
افزایش طول عمر مکانیکی با کنترل سرعت
آنالیز فرسودگی الکتریکی فقط با کنترل سرعت
آنالیز فرسودگی الکتریکی با انتخاب فاز
تخمین و برآورد طول عمر باقیمانده
نتیجه گیری


بخشی از ترجمه:

 

 ۱) مدول سوئیچینگ هوشمند قطعه اصلی یا هسته ICU می باشد که در واقع یک سیستم کنترلگر میکروپردازنده می باشد.
کنترلگر میکروپردازنده چهار کار اساسی انجام می دهد. وظیفه اول آن، دریافت دامنه جریان واقعی و زاویه فاز از رله های حفاظتی (رهاساز) می باشد که قبل از تصمیم گیری در مورد باز و بسته شدن (قطع و عدم قطع جریان) ارسال می گردند، به گونه ای که وسیله تنظیم کننده زمان کافی برای تغییر پارامترهایش را در اختیار دارد. آن همچنین وظیفه ارسال سیگنال وضعیت کلید به رله و مرکز کنترل را نیز برعهده دارد. وظیفه دوم آن اجرای یک عملیات آن لاین می باشد که مد عملیاتی و اعداد و ارقام مشخصه وابسته برای مدول تنظیم کننده پارامتر را بر اساس داده های دامنه جریان رله و آستانه های از پیش طراحی شده ، انتخاب می کند. در عمل، راجع به آستانه مورد نظر تصمیم گیری شده و اعداد و ارقام تنظیمی از مدهای مشخصه از پیش محاسبه شده ای به دست می آیند که بر اساس داده های میدانی به صورت آفلاین طراحی شده اند. وظیفه سوم آن، دریافت اطلاعات وضعیت مکانیسم و شمارش و تطبیق هر عملیات از لحاظ آماره های کلی به منظور حفظ و نگهداری می باشد. و وظیفه آخر،ارسال سیگنال باز و بسته به کویل کنترل کلید جهت راه اندازی عملیات در فاز مناسب می باشد که می تواند دامنه و مدت قوس را بعد از دریافت سیگنال باز و بسته نهایی از رله ، کاهش دهد.


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

INTRODUCTION

CIRCUIT breakers have been playing a critical electricalapparatus role to control and protect power equipmentsincluding power transmission lines for high-voltage power systemsduring faults. It has become even more essential for smartgrid applications even during normal operations: the smart gridneeds to break or make rated current more frequently besidesthe function of fault protection. For examples, optimal transmissionswitching is able to cut the generation costs greatly basedon optimal power flow analysis [1]. It is also shown that branchand bus coupler switching [2] is a powerful control option tofind optimum robust network topologies. In addition, [3] showsthat network reconfiguration can alleviate or remove the potentialoverload of a monitored line. In addition to transmissionswitching, researches on the important role of interruptible loads[4], [5] in deregulated electricity markets to ensure both powersystem security and optimum electricity prices also have been demonstrated; hence, circuit breakers will be required to performmore normal operations (i.e., load shedding) under ratedcurrent in the distribution network of future smart grid. To meetthe demands for these smart grid applications, it is pertinent todevelop new technology to lengthen life cycles (the number ofoperations) of high-voltage breakers for transmission systemsfor more reliable operations.Ever since SF gas was discovered in the 1900s, the developmentof high-voltage circuit breakers has made considerableprogress. Nowadays, SF gas circuit breakers (GCBs) have becomethe mainstream of the high-voltage market, and have beenwidely used in all applications involving power system voltagesin the range of 72.5 kV to 800 kV [6]. Although SF hasgreenhouse effect, it is exclusively used as an insulation andquenching medium for high-voltage circuit breakers becauseof its high insulation strength and high interruption capabilityof fault current at present; while alternative medium, such asvacuum, limits its use only to voltages up to 100 kV [7]. Ourobjective here is to enhance breaker reliability by lengtheningits lifetime in such a way that the breaker will need less maintenanceand serve longer time in power systems. The implicationis that less SF need to be produced and used for GCBs, whichwill induce considerable environmental benefits. Historically, the development of high-voltage SF GCB hasexperienced three periods, namely, the two-pressure [8] stage,the puffer type stage, and the hybrid type circuit breaker stage.A hybrid type GCB has the mixed structure of self-blast thermalexpansion type and puffer type GCB.A novel GCB named intelligentcircuit breaker is proposed in this paper. Conventionally,circuit breaker is considered unintelligent on its own. Formerresearches of circuit breakers focused mainly on monitoring theSF gas parameters [9], the control circuit status [10] of GCB,etc. Traditional GCB receives an open-or-close signal from relays,and then operates simply according to its factory setting,which cannot be modified or adjusted for different situations. Toincrease life cycles, we propose to develop intelligent controlson the operating mechanism to improve the basic interruptingcharacteristic of GCBs to meet the demands of smart grid applicationsfor GCBs’ critical role for frequent rated current operations.The proposed intelligent operation of high-voltage gascircuit breakers take advantage of the advancement of digitalcircuits and flexible hydraulic valve regulators to lengthen theoperation life cycles of breakers with relatively low extra cost.Our data and analysis confirm the effectiveness of our approach:the life cycles of both faulted and normal operations can be increasedsubstantially since our intelligent control unit will reduceboth electrical and mechanical wears substantially.


 

 

 عنوان فارسی مقاله: کاربرد کلیدهای فشار قوی هوشمند جدید در گرید هوشمند
 عنوان انگلیسی مقاله: A Novel Smart High Voltage Circuit Breaker for Smart Grid Applications
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید
خرید ترجمه آماده: downloadbutton

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *