دانلود ترجمه مقاله ژل الکتروفورز در پروتئومیکس – مجله الزویر

elsevier

 

 عنوان فارسی مقاله: ژل الکتروفورز دو بعدی در پروتئومیکس، گذشته، حال و آینده
 عنوان انگلیسی مقاله: Two-dimensional gel electrophoresis in proteomics: Past, present and future
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید
خرید ترجمه آماده: downloadbutton

 

سال انتشار  ۲۰۱۰
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۴ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۸صفحه
مجله  پروتئومیکس
دانشگاه  دانشکده بیوشیمی و بیوفیزیک فرانسه
کلمات کلیدی  –
نشریه الزویر Untitled

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱- نقشه های mute star به پروتئین buzz: الکتروفورز دو-بعدی و پیدایش پروتئومیکس
۲- برداشتن پروتئومیکس
۳- رسیدن به محدوده های الکتروفورز دو بعدی و ایجاد روشهای دیگر
۴- استفاده از قدرت ژل های دو بعدی در تحقیقات پروتئومیکس مدرن
۴٫۱ قدرت و اطمینان تکنیکی
۴٫۲ همسانی و اطمینان آماری
۴٫۳ استفاده مناسب از ژل های دو بعدی در تحقیقات پروتئومیکس کلاسیک
۴٫۴ وجه مشترک با روشهای زیستی-شیمیایی دیگر
۴٫۵ تحلیل بدون پادتن PTM
۴٫۶ تحلیل پروتئین های کامل
۵- نتیجه گیری ها. چه آینده ای در انتظار ژل های دو بعدی در پروتئومیکس است؟

 


 

بخشی از ترجمه:

 

چکیده

الکتروفورز ژل دو بر به پیدایش پروتئومیکس شده اند هم مورد بررسی قرار گرفته اند و در آخر هم توصیفی از محدودیتعدی وسیله ای در آغاز و توسعه پروتئومیکس (پروتئومیکس یعنی دانش بررسی ساختار و عملکرد پروتئین ‌ها در مقیاس بزرگ) می باشد، اگرچه دیگر ابزار انحصاری جداسازی مورد استفاده در زمینه پروتئومیکس نیست. در این بررسی، منظر تاریخی ایجاد شده است که از روزهایی آغاز می گردد که ژل های دو-بعدی بکار برده می شدند و واژه پروتئومیکس حتی وجود هم نداشت. پدیده هایی که منج های ژل های دو-بعدی در پروتئومیکس خواهیم داشت. البته، بر روی مزیت های برآورد شده ژل های دو بعدی هم تاکید شده است که منجر به توصیفی از این مسئله می گردد که چگونه و چه موقع از ژل های دو بعدی برای همیشه در راهکار پروتئومیکس استفاده کنیم. پشتیبانی از این مزیت ها، و کاربردهای احتمالی آینده این تکنیک در پروتئومیکس هم ذکر خواهد شد.

۵- نتیجه گیری ها. چه آینده ای در انتظار ژل های دو بعدی در پروتئومیکس است؟
از همه موارد بالا، بهتر است که تلاش کنیم تا کاربردهای آتی الکتروفورز دو بعدی را پیش بینی کنیم، اگرچه این پیش بینی همیشه مشکل است و با ریسک همراه است. البته می توان این را مورد تحلیل قرار داد که در منظر پروتئومیکس کنونی، الکتروفورز دو بعدی و بازگشت اصلی  سه مزیت اصلی دارد. دو بازگشت اصلی در تحلیل پروتئین های آب گریز، خیلی کم موثر هستند. سه مزیت اصلی آن قدرت آن، همسانی آن، و توانایی بی نظیر آن برای تحلیل پروتئین های کامل در تفکیک بالا می باشد. در هنگام ترکیب همه این ویژگی ها، معلوم می گردد که ژل های دو بعدی مزیت های تکنیکی خود را ارائه می دهند وقتی که نمونه ها با دامنه محدودی از ظاهر سازی پروتئین مورد استفاده قرار می گیرد، تا فراتر از   کلاسیک رود مگر اینکه طبقه پوتئین ها در محتوی زیست شناسی مد نظر باشد.
البته، یکی از حیطه های کلیدی که ژل های دو بعدی در آینده باید در آن بکار برده شوند، مطالعه دیدگاه های اصلاحاتی می باشد، یا بعبارت دیگر اینکه چطور اصلاحات پروتئین با هم ترکیب می گردند تا فعالیت پروتئین را در سلول ها تنظیم کنند. بنابراین، همانطور که قبلا بیان کردیم، وقتی که ما باید به جزئیات عملکردهای پروتئین بپردازیم، می توان پیش بینی کرد که ژل های دو بعدی بار دیگر قدرت خود را در این زمینه نشان می دهند.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

two-dimensional electrophoresis and the birthof proteomicsSDS electrophoresis in its modern form was introduced in theearly 70s [1] and soon became very widely used by proteinbiochemists. However, analysis of complex cellular extracts bythis method made obvious the fact that the resolution was farfrom being sufficient to separate the many protein componentsof such extracts. To increase the resolution to asufficient extent, it was necessary to couple two independentseparations. At that time (and this is still the case) it wasobvious that the separation best able to complement SDSelectrophoresis was isoelectric focusing, and this was thecoupling that researchers in protein separation tried toachieve. One of the first reports of successful two-dimensionalelectrophoresis coupling denaturing IEF to SDS PAGE waspublished in 1974 [2] but went relatively unnoticed by thecommunity, probably because of two features. The first onewas the inclusion of the sample within the IEF tube gel, whichis a quite efficient but slightly cumbersome process. Thesecond was the detection method chosen, i.e. the classicalCoomassie blue staining in alcohol–acid mixtures. The poorsensitivity of the method led to nice but rather “empty” ۲Dimages, and therefore not that impressive. The situationchanged dramatically the year after, with the seminal paper of O’Farrell [3]. This paper coupled better technical choices(loading of samples on top of IEF gels), a very detaileddescription of the protocol, and detection by autoradiography,showing at once hundreds of protein spots on a single gel.Many researchers got very impressed by the results andunderlying power of the method, so that 2D electrophoresisspread quite widely and quickly around the world. This isclearly shown by the citation index of the paper, gatheringmore than 1500 citations from 1976 to 1980. As soon as thattime (late 70s very early 80s), the first applications of what wasto become proteomics took off, with applications to cellbiology [4,5] and clinical biology [6], with the first ancestor ofthe human proteome project [7].However, it must absolutely be stressed that proteinidentification at that time was quite an ordeal. The mainmethods were comigration with purified proteins [8] andblotting with antibodies [9,10]. Thus, it was possible to saywhere was protein X (purified or with an available antibody)on the gels, but it was very difficult to know who was spot Y.For example, it took several years to know that cyclin/PCNA,identified as a cell cycle dependent protein [11] was indeed asubunit of DNA polymerase delta [12].In the absence of readily-available protein identificationtools, lot of attention was brought to the use of quantitativeprotein patterns as identifiers of cellular states via correlationanalyses. It is often forgotten that statistical analysis inproteomics did not start a few years ago by getting inspiredfrom transcriptomics, but long before the word proteomics wasevencoined, andin fact some 20–۲۵ years ago. Indeed, computeranalysis included both gel image analysis [13–۱۶], but alsostrong data analysis with multivariate methods [17–۲۲].

 


 عنوان فارسی مقاله: ژل الکتروفورز دو بعدی در پروتئومیکس، گذشته، حال و آینده
 عنوان انگلیسی مقاله: Two-dimensional gel electrophoresis in proteomics: Past, present and future
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید
خرید ترجمه آماده: downloadbutton

 

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *