دانلود ترجمه مقاله بررسی نظریه سرمایه انسانی درباره تاثیر توسعه منابع انسانی – مجله تیلور فرانسیس

taylorfrancis2

 

 عنوان فارسی مقاله: نظریه سرمایه انسانی: پیامدهای توسعه منابع انسانی
 عنوان انگلیسی مقاله: Human capital theory: implications for human resource development
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید
خرید ترجمه آماده: downloadbutton

 

سال انتشار  ۲۰۱۰
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۸ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۸ صفحه
مجله  توسعه منابع انسانی
دانشگاه  آرکانزاس
کلمات کلیدی  سرمایه انسانی، منابع انسانی، توسعه منابع انسانی، سرمایه فکری، توسعه بین المللی.
نشریه تیلور و فرانسیس  taylor and francis

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
مقدمه
کشف روابط بین سرمایه انسانی و مدیریت منابع انسانی
نتیجه گیری

 


 

بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

توسعه منابع انسانی (HRD) به عنوان یک رشته در حال ظهور ، از رشته های دیگر نظیر نظریه سیستم ها، نظریه روانشناسی و نظریه اقتصادی قرض گرفته شده است. هرچند اغلب به آن به عنوان رشته فرضیات و نظریات نگاه شده است، اما اقتصاد نقش مهمی در توسعه و کاربرد HRD ایفا کرده است. در این مقاله، ما به دنبال کشف نظریه سرمایه انسانی و پیامدهای آن برای تحقیق و عمل HRD هستیم. در اینجا راجع به مبدا اصطلاح مهم سرمایه انسانی و تعاریفش توضیح می دهیم. در ادامه روابط بین سرمایه انسانی و HRD کشف می گردد.
سرمایه انسانی: خواستگاهها (مبدا) و ارتباط با سرمایه گذاری
در دهه ۱۹۵۰، عوامل اصلی تولید از سرمایه فیزیکی، کار، زمین و مدیریت تشکیل می شدند. اما در اوایل دهه ۱۹۶۰، مطالعات حسابداری رشد اقتصادی در زمینه توضیح راجع به رشد اقتصاد ایالات متحده از لحاظ این چهار فاکتور سنتی تولید به مشکل برخورد. شکاف موسوم به عامل باقیمانده به عنوان سرمایه انسانی شناسایی گردید. بنابراین سرمایه در ادبیات اقتصادی قرن ۲۱ چند ملیتی گردید و اصطلاحاتی نظیر سرمایه مالی، سرمایه سازمانی، سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی، سرمایه مشتری، سرمایه اجتماعی، سرمایه نوآوری، و سرمایه فرایند را دربرگرفت.

 نتیجه گیری
هدف مقاله حاضر تعریف نظریه سرمایه انسانی و نشان دادن ارتباطش با HRD بود. در اینجا مبدا اصطلاح مهم سرمایه ارائه و مدارکی از سوی محققین برجسته در این رشته پیرامون تصور سرمایه انسانی و چگونگی نگاه کردن به سرمایه در بخش آموزش و پرورش به عنوان شکلی از سرمایه موردنیاز برای توسعه افراد، سازمان ها و جوامع فراهم و در مورد روابط نزدیک بین نظریه سرمایه انسانی و HRD توضیح داده شد. در خاتمه، از محققین و دست اندرکاران HRD می خواهیم تحقیقی را دنبال کنند که در مورد ارتباط بین سرمایه انسانی، HRD و عملکردسازمانی توضیح می دهد. عقیده و باور ما آن است که چنین تحقیقی می تواند HRD را از نظر توسعه سرمایه انسانی در زمینه و محیط اقتصاد دانش قرار دهد.


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

Human Resource Development (HRD) as an emerging field has borrowed fromother disciplines such as systems theory, psychological theory and economic theory(Swanson 1999). Although often thought of as a discipline of assumptions andtheories, economics has played a major role in the development and application ofHRD. In this article, we seek to explore Human Capital Theory and its implicationsfor HRD research and practice. We explain the origin of the important term ‘humancapital’ and its definitions. This is followed by an exploration of the links betweenhuman capital and HRD.Human capital: its origins and links to investmentIn the 1950s, the main factors of production consisted of physical capital, labor, landand management (Mincer 1962; Becker 1993). However, in the early 1960s,economic growth accounting studies had difficulty explaining the growth of theUnited States economy in terms of these four traditional factors of production(Denison 1962; Krueger 1968; Schultz 1961). The gap, known as the ‘residualfactor’, was identified as ‘human capital’ (Schultz 1961). Thus, ‘capital’ became multidimensional in the economic literature of the twenty-first century and has beenextended to include such terms as ‘financial capital, organizational capital, intellectualcapital, human capital, structural capital, relational capital, customer capital, socialcapital, innovation capital, and process capital’ (Edvinsson and Malone 1997: 52).The fundamental principle underpinning Human Capital Theory is the belief thatpeoples’ learning capacities are of comparable value to other resources involved in the production of goods and services (Lucas 1988, 1990). When the resource iseffectively utilized, the results are profitable for the individual, organization andsociety at large (Schultz 1961). Becker (1993: 15 – ۱۶), noted: ‘I am going to talkabout a different kind of capital. Schooling, a computer training course, expenditureson medical care, lectures on the virtues of punctuality and honesty are capital too, inthe sense that they improve health, raise earnings, or add to a person’s appreciation ofliterature over much of his or her lifetime.’Human Capital Theory therefore seeks to explain the gains of education andtraining as a form of investment in human resources (Aliaga 2001), and the mainproposition is that people are considered a form of capital for development (Aliaga2001; Becker 1993, Benhabib and Spiegel 1994; Engelbrecht 2003; Hendricks 2002).From this perspective, education and schooling are seen as deliberate investments thatprepare the labor force and increase productivity of individuals and organizations, aswell as encouraging growth and development at the international level.With its emphasis on viewing people as capital, Human Capital Theory, like thefield of human resource development, faced criticisms in its early development. Asobserved: ‘It may seem odd now, but I hesitated a while before deciding to call mybook Human Capital . . . the concept of human capital remains suspect withinacademic circles that organize their thinking about social problems around a belief inthe exploitation of labor by capital’ (Becker 1993: 16).

 


 عنوان فارسی مقاله: نظریه سرمایه انسانی: پیامدهای توسعه منابع انسانی
 عنوان انگلیسی مقاله: Human capital theory: implications for human resource development
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید
خرید ترجمه آماده: downloadbutton

 

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *