دانلود ترجمه مقاله روابط بین شاخص سایت، کیفیت سایت و عناصر مغذی برگ

Translation3

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

عنوان فارسی مقاله: شاخص سایت، کیفیت سایت، عناصر مغذی برگی صنوبر لرزان: روابط و پیش بینی ها
عنوان انگلیسی مقاله: Site index, site quality, and foliar nutrients of trembling aspen: relationships and predictions
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.برای خرید ترجمه آماده ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله  ۱۹۹۸
تعداد صفحات مقاله انگلیسی ۱۳ صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی منابع طبیعی، کشاورزی و زیست شناسی
گرایش های مرتبط با این مقاله  جنگل شناسی و اکولوژی جنگل، مهندسی جنگل، سیاست جنگل و اقتصاد جنگل، مرتع و آبخیزداری، خاکشناسی، جنگلداری و علوم گیاهی
مجله مربوطه  مجله کانادایی تحقیقات جنگل (Canadian Journal of Forest Research)
دانشگاه تهیه کننده  دانشگاه بریتیش کلمبیا، ونکوور، کانادا
نشریه  nrcresearchpress

 

 

مشخصات و وضعیت ترجمه مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه مقاله ۲۸ صفحه با فرمت ورد، به صورت تایپ شده و با فونت ۱۴ – B Nazanin
ترجمه اشکال ترجمه توضیحات زیر اشکال انجام شده و اشکال و نمودارها به صورت عکس در فایل ترجمه درج شده است.

 

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
مقدمه
مواد و روش ها
منطقه ی مورد مطالعه و پایه ها
اندازه گیری کیفیت سایت و عناصر مغذی برگی
آنالیز ساقه و تعیین شاخص سایت
انالیز داده ها
نتایج
مقایسات مدل
بحث
روابط بین شاخص سایت،کیفیت سایت و عناصر مغذی برگی
مقایسات مدل و اهمیت ان

 


بخشی از ترجمه:

 

در منطقه ی شمالی بریتیش کلمبیا شاخص سایت صنوبر لرزان اختلاف معنی داری را با شاخص های غیر مستقیم اقلیم منطقه نظیر عرض جغرافیایی و ارتفاع داشت. با تغییر در جهت شیب شاخص سایت نیز در جهت های گرم تر نسبت به جهت های سرد تر بیشتر بود.موقعیت دامنه یا شیب یک عامل مهم تعیین کننده در شاخص سایت صنوبر لرزان بود .شاخص سایت با رطوبت قابل دسترس خاک و شرایط عناصر مغذیمتغیر بود.همچنین این شاخص با چندین خصوصیات شیمیایی و فیزیکی خاک و نیز عناصر مغذی برگی همبستگی داشت. نیتروژن مهم ترین عنصر مغذی برای رشد ارتفاعی صنوبر لرزان بود زیرا شاخص سایت ارتباط زیادی با غلظت نیتروژن کل در کف جنگل،خاک معدنی و شاخ و برگ دارد.سایت هایی با تولید بیشتر دارای پوشش کف جنگلی ضخیم تر و پوشش خاک جنگلی با اسیدیته ی کمتر و خاک بیشتر بودند. شاخص سایت همچنین ارتباط زیادی با عناصر مغذی اندازه گیری شده ی دیگر در کف جنگل،خاک معدنی و شاخ و برگ داشت.
رگرسیون چند گانه ی ایجاد شده سطوح مختلف تغییرات سایت و دقت پیش بینی را بسته به متغیر های مورد استفاده به عنوان پیش بینی کننده توجیه کردند. توجیه تغییرات شاخص سایت توسط مدل به ترتیب نزولی از مدل خاک،مدل اقلیم،مدل کف جنگل ،مدل عناصر مغذی برگی،مدل اداتوپ مدل توپوگرافیکی تا مدل خاک معدنی متغیر بود.با افزایش متغیر های اقلیمی به شاخص های اندازه گیری کیفیت سایت و عناصر مغذی برگی همه ی مدل ها به طور معنا داری توانستند تغییرات شاخص سایت را توجیه کنند. در پیش بینی شاخص سایت همه ی مدل ها بدون اریب بودند با این حال سطوح دقت به ترتیب از مدل اداتوپ مدل خاک،مدل اقلیم،مدل کف جنگل ،مدل عناصر مغذی برگی، مدل خاک معدنیتا مدل توپوگرافی کاهش پیدا کرد.با افزایش متغیر های اقلیمی با شاخص های اندازه گیری کیفیت سایت و یا عناصر مغذی برگی تنها مدل توپوگرافی دقت پیش بینی بالایی داشت.مدل های عناصر مغذی خاک و برگی می تواند اطلاعات مناسبی در خصوص فرایند های اکوسیستم در اختیار بگذارد با این حال مدل هایی که از متغیر های اقلیمی و خواص توپوگرافی و اداتوپ به عنوان متغیر های پیش بینی استفاده می کنند بهترین مدل ها در پیش بینی شاخص سایت صنوبر لرزان می باشد.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Forest productivity is determined by solar radiation, temperature, water, nutrients, soil aeration, and biotic interactions — the factors directly affecting growth of vascular plants (Spurr and Barnes 1980). For various forest ecosystems, identifying environmental attributes of forest productivity and developing models for predicting forest productivity continue to be a major impetus (Fralish 1994; Raich et al. 1997; Reich et al. 1997). Site index, the top height of dominant and codominant trees at a reference age, has been widely used to measure potential forest productivity for a given species under the condition that height growth is not affected by nonsite factors, such as suppression and damage due to diseases or insects (Spurr and Barnes 1980; Nigh 1996, 1997; Chen et al. 1998a). Accurate predictions of site index for timber species are essential in forest management, especially in site- and species-specific decision making (SPWG 1997). Empirical species-specific models provide simple and efficient tools for estimating site index using height growth models for mature stands or using growth intercept models for young stands with free-growing trees (Nigh 1996; Chen et al. 1998a). These models, however, are not applicable where crop stands or free-growing trees are absent (Monserud et al. 1990; Wang 1995; Chen et al. 1998a). An alternative method for predicting site index is based on relationships between site index and environmental variables or foliar nutrients (Fralish 1994; Wang 1995). As most direct environmental factors vary greatly in time, indirect measures of environmental variables have been widely applied to examine the relationships between site index and site quality, which is defined as the sum of all environmental factors affecting the biotic community of an ecosystem (Daniel et al. 1979; Spurr and Barnes 1980). To predict site index, for instance, longitude, latitude, and elevation have been used as indirect measures of regional climate (Monserud et al. 1990; Klinka et al. 1996), slope position, slope gradient, and aspect have been used as measures of local climates and available soil moisture and nutrients (Fralish and Loucks 1975; Fralish 1994; Wang 1995), and units of various vegetation, soil, or ecological classifications have been used as measures of overall site quality (Kabzems and Klinka 1987; Klinka and Carter 1990; Vanclay 1992; Klinka et al. 1994; Wang and Klinka 1996; Kayahara et al. 1997; Chen et al. 1998b). Direct measures of forest floor and mineral soil physical and chemical properties (Fralish and Loucks 1975; Brown and Loewenstein 1978; Monserud et al. 1990; Edmonds and Chappell 1994; Klinka et al. 1994; Kayahara et al. 1995; Wang 1995) or foliar nutrients (Radwan and Harrington 1986; Kayahara et al. 1995; Wang 1995) have also been related to site index to elucidate the relationships between soil and foliar nutrients and site productivity. However, these predictive models have rarely been validated, and it remains uncertain how different measures of site quality account for variation of site index and how effective in prediction the models are. Trembling aspen (Populus tremuloides Michx.), the most widely distributed tree species in North America (Perala 1990), occurs in all interior forested biogeoclimatic zones of British Columbia, especially in the Boreal White and Black Spruce (BWBS) zone (Meidinger and Pojar 1991). Managing this species for sustainable production requires a good understanding of its productivity attributes and an accurate prediction of its productivity. In this study, we addressed the following questions. (i) How is trembling aspen site index related to different measures of site quality and foliar nutrients? (ii) Do the predictive models based on different measures of site quality or foliar nutrients as predictors differ in their ability to explain the variation of site index? (iii) Do the models differ in their ability to predict site index? Study area and stands A total of 60 stands were located in the Moist and Warm Boreal White and Black Spruce (BWBSmw) subzone near Dawson Creek, Fort St. John, and Fort Nelson, British Columbia, in the early summer of 1995 (Table 1). This subzone represents the core of the natural distribution of trembling aspen in British Columbia (Meidinger and Pojar 1991). Data (means for a period of 30 years, 1951–۱۹۸۰) from the four closest climatic stations (Dawson Creek, Dawson Creek A, Fort St. John, and Fort Nelson) indicate that the mean annual precipitation ranges from 445 to 504 mm, mean annual temperature is –۱٫۴ to 1.3°C, mean temperature of the warmest month ranges from 14.9 to 16.6°C, and mean frost free period ranges from 78 to 115 days (Environment Canada 1982). The soils in the study area are primarily fine-textured Gray Luvisols with some Brunisols, Gleysols, and Regosols (Green and Lord 1978). Lamimoder and Mormoders are the most common humus forms in the trembling aspen ecosystems (Fons et al. 1998).


 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

عنوان فارسی مقاله: شاخص سایت، کیفیت سایت، عناصر مغذی برگی صنوبر لرزان: روابط و پیش بینی ها
عنوان انگلیسی مقاله: Site index, site quality, and foliar nutrients of trembling aspen: relationships and predictions
برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.برای خرید ترجمه آماده ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *