دانلود ترجمه مقاله تاثیر ذرات نانو الاستومری بر ویژگی‌ و رفتار کریستالی شدن پلی پروپیلن – مجله الزویر

elsevier

 

 عنوان فارسی مقاله: تأثیر ذرات نانو الاستومری بر روی ویژگی‌های مکانیکی و رفتار کریستالی شدن پلی پروپیلن
 عنوان انگلیسی مقاله: The effect of elastomeric nano-particles on the mechanical properties and crystallization behavior of polypropylene
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید
خرید ترجمه آماده: downloadbutton

 

سال انتشار  ۲۰۰۲
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۶ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۱۵ صفحه
مجله  مجله پلیمر
دانشگاه  چین
کلمات کلیدی  –
نشریه الزویر Untitled

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
مقدمه
۲  قسمت آزمایشگاهی
۲ ۱ آماده سازی مواد و نمونه‌های آزمایش
۲ ۲ اندازه‌گیری آزمایشگاهی
۲ ۲ ۱ مشاهده ذرات، کریستال، و بافت
۲ ۲ ۲ ویژگی‌های مکانیکی
۲ ۲ ۳ سینتیک کریستاله شدن
نتایج و بحث‌ها
۳ ۱ عملکردهای مکانیکی مخلوط‌های PP با ذرات نانو الاستومری
۳ ۲ رفتارهای کریستالی دینامیک
۳ ۳ سینتیک کریستاله شدن هم دما و مرفولوژی قطعات کروی
۴  نتایج
قدردانی و تشکر

 


 

بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

ماده پلی پروپیلن ایزوتکتیک  یک پلیمر نیمه شفاف با ویژگی‌های مطلوب، سختی و چقری خوب، علی‌الخصوص طول ضربه شکاف ، می‌باشد، در هر حال، این ویژگی‌های مطلوب عموماً برای کاربردهای مهندسی پلاستیک کافی نمی‌باشند. روش‌های مختلفی برای افزایش سختی و چقری ماده PP مورد مطالعه قرار گرفته است، ولی در بین این روش‌ها مخلوط کردن سودمندترین و راحت‌ترین راه می‌باشد که می‌تواند به دسته های سختی و چقری غیر الاستومری [۱, ۲] و سختی و چقری الاستومری [۳,۴]، یا ترکیبی از هر دو روش [۵-۷] تقسیم بندی شوند. اخیراً روش سختی و چقری ذرات سفت و محکم نانو نیز مطرح شده است [۸, ۹]. سخت کردن و چقری کردن ماده PP به وسیله برخی از لاستیک‌ها که مرسوم و رایج می‌باشند، از قبیل لاستیک اتیلن-پروپیلن (EPR)، مونومر دین اتیلن-پروپیلن (EPDM)، و لاستیک‌های استایرن-بوتادین (SBR)، می‌تواند منجر به سختی و چقری بالایی شود، ولی در عین حال موجب کاهش سفتی و محکمی می‌شوند. در حالی که سخت کردن و چقری کردن ماده PP با استفاده از ذرات سفت و محکم، معمولا نمی‌تواند به اندازه زیادی سفتی و محکمی را بهبود بخشد، ولی طول کشش و سفتی و محکمی را افزایش می‌دهد. سخت است که یک مخلوط PP با یک توازن خوب از سختی و چقری و سفتی و محکمی پیدا کنیم.
اخیراً، یک نوع جدیدی از لاستیک‌های نانو-ذره با اتصال عرضی  بالا، UFRP  ، با لاتکس لاستیکی غیرتشعشعی و خشک کردن افشانه ای توسعه داده شده است [۱۰]. اندازه ذرات UFRP قابل تنظیم می‌باشد و این اندازه بین ۳۰ تا ۲۰۰۰ نانومتر با کنترل کردن شرایط فرایند پلیمریزاسیون لاتکس لاستیکی انجام پذیر می‌باشد. زمانی که اندازه ذرات کمتر از ۱۰۰ نانومتر باشد، ماده UFRP می‌تواند به عنوان یک ماده ENP در نظر گرفته شود. فهمیده شده است که ماده UFPR در بسیاری از لاستیک‌ها می‌تواند به عنوان یک تغییردهنده سختی و چقری مورد استفاده قرار گیرد [۱۱, ۱۲]. در این تحقیق، ماده SB-ENP برای افزایش سختی و چقری ماده PP مورد استفاده قرار می‌گیرد. یک ترکیب خوب از سختی و چقری و سفتی و محکمی با مخلوط کردن ماده‌ی PP با ماده ی ENP به دست می‌آید. براساس تئوری و نظریه سخت کردن و چقری کردن [۱۳, ۱۴]، فرمول زیر برقرار می‌باشد:

در رابطه بالا، dc قطر بحرانی ذره لاستیکی، Φ کسر حجمی لاستیک، k فاکتور هندسی مشخص کننده بسته فضایی ذرات، τc فاصله درونی رودررو بحرانی یا ضخامت بحرانی پیوندهای ماتریسی می‌باشند. اگر اندازه ذرات لاستیکی و اندازه کافی کوچک باشد، گذر شکنندگی-سختی و چقری در کسرهای حجمی خیلی پایین لاستیک اتفاق می‌افتد. بنابراین، سفتی و محکمی با وارد کردن لاستیک به درون ماده PP می‌تواند به اندازه زیادی کاهش پیدا کند. درهرحال، این تئوری نشان می‌دهد که با اضافه کردن ذرات لاستیکی که کوچک‌تر از ۱۰۰ نانومتر می‌باشند، سختی و چقری مواد PP تغییر نمی‌کند.

۴٫ نتایج:
به‌طور خلاصه، ما یک روش جدیدی از ذرات نانوی لاستیکی الاستومری، ENP، را گزارش کرده‌ایم، که می‌تواند به اندازة زیادی ماده PP را سخت و چقری کند و این به دلیل اندازه کوچک ذرات و توزیع یکنواخت می‌باشد. مخلوط کردن مادة PP با کسرهای حجمی کوچک از ماده ENP می‌تواند منجر به بهبود های قابل توجهی در سختی و چقری و همچنین سفتی و محکمی شود. علاوه بر این، این ذرات نانو همچنین می‌توانند به‌عنوان عوامل هسته زایی مورد استفاده قرار بگیرند تا سینتیک کریستاله شدن ماده PP را افزایش دهند. نرخ کریستاله شدن، بلورهای کریستال، و دانسیته هسته زایی ماده PP در مخلوط افزایش پیدا می‌کند، و آن‌ها ممکن است به عنوان یکی از دلایل رسیدن به یک توازن بین سختی و چقری و سفتی و محکمی مربوط به ماده PP بیان شوند.

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

Isotactic polypropylene (PP) is a semi-crystalline polymerwith desired properties, its toughness, especiallynotched impact strength, however, is not generally sufficientfor applications as engineering plastics. Various methodsfor toughening PP have been studied, among whichblending is the most effective and convenient way whichcan be classified into non-elastomer toughening [1,2] andelastomer toughening [3,4], or the combination of the both[5–۷]. Recently, emerging is the method of rigid nanoparticlestoughening [8,9]. Toughen PP with some commonlyused rubbers such as ethylene–propylene rubber(EPR), ethylene–propylene diene monomer (EPDM), andstyrene–butadiene rubbers (SBR), can lead to fairly hightoughness, but simultaneously the loss of stiffness cannot beneglected. While toughening PP with rigid particles,toughness cannot usually be improved effectively, althoughtheir tensile strength and stiffness increase. It is difficult toprepare a PP blend with good balance of toughness andstiffness.Recently, a new kind of highly cross-linked nano-particlerubbers, ultra-fine full-vulcanized rubber powders (UFRP),by irradiating rubber latex and spray drying has beendeveloped [10]. The particle size of the UFRP is tunablebetween 30 and 2000 nm by controlling polymerizationconditions of the rubber latex. When the particle size isbelow 100 nm, the UFRP can be also recognized aselastomeric nano-particle (ENP). It has been found thatthe UFPR could be used in many different plastics as a goodtoughening modifier [11,12]. In this study, SB-ENP is usedto toughen PP. A good combination of toughness andstiffness is achieved by blending PP with ENP.According to the toughening theory [13,14], theformulation ofdc ¼ tc=½kðp=6FrÞ۱=۳ ۲ ۱ ð۱Þwhere dc is the critical rubber particle diameter and Fr therubber volume fraction, k the geometric factor characterizingthe spatial package of the particles, tc is the critical faceto-face inter-particle distance or critical thickness of matrixligaments. The brittle–tough transition occurs at a very lowrubber volume fraction if the particle size of rubber is smallenough. Therefore, the loss in stiffness caused by introducing rubber into PP can be reduced effectively. However, thetheory also indicates that adding rubber particles which aresmaller than 100 nm does not toughen the PP materials.In this paper we are going to show that a very low loadingof the ENP can greatly improve the toughness of PP, and areduction in stiffness of the composite caused by compoundinga high rubber volume fraction can be avoided. Wealso found that ENP is a nucleation agent for PPcrystallization.2. Experimental section2.1. Materials and specimen preparationMaterials used in this study included PP homopolymer(B-200) supplied by SINOPEC Luoyang PetroChem. China,and three kinds of styrene–butadiene ENP: DB-70 with70 wt% butadiene, DB-50 with 50 wt% butadiene, andmodified DB-50 ENP by spray drying DB-50 rubber latextogether with dissolved sodium benzoate (10 phr based ondry latex).

 


 عنوان فارسی مقاله: تأثیر ذرات نانو الاستومری بر روی ویژگی‌های مکانیکی و رفتار کریستالی شدن پلی پروپیلن
 عنوان انگلیسی مقاله: The effect of elastomeric nano-particles on the mechanical properties and crystallization behavior of polypropylene
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید
خرید ترجمه آماده: downloadbutton

 

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *