دانلود ترجمه مقاله تونل زنی در سنگ های سخت – مجله ASCE

asce1

 

 عنوان فارسی مقاله: تونل زنی در سنگ های سخت
 عنوان انگلیسی مقاله: BIG TUNNELS IN BAD ROCK
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید
خرید ترجمه آماده: downloadbutton

 

سال انتشار  ۲۰۰۱
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۵ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۲۹صفحه
مجله  مهندسی ژئوتکنیک و ژئومحیطی
دانشگاه  لندن
کلمات کلیدی  –
نشریه ASCE asce2

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
مقدمه
پایداری نمای تونل
پیش بینی ناپایداری نما و تونل
گزینه های تکیه گاهی و نگهدارنده برای زمین مچاله شونده
مثالهایی از طراحی تکیه گاه
آبگردانی در ساخت تونل
پدیده مچاله شوندگی و ماشین های حفاری تونل
هزینه های حفاری تونل و تکیه گاه
نتایج

 


بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

عیوب و نقوص سنگ و بارهای وارده به تکیه گاههای تونل اثر کارل مقاله ای برجسته و مهم در پژوهش تونل کنی بود و برای سالیان متمادی، به عنوان مبنایی برای طراحی منطقی تونل ها، به ویژه تونل های ساخته شده درآمریکای شمالی در نظر گرفته شد. هنوز هم لازم است دروس ارزشمند زیادی از این کار فراگرفته شود و خواندن این مقاله برای افراد علاقمند به ابعاد و جنبه های عملی طراحی و ساخت تونل توصیه شده است.
تکیه گاههای تونل مورد بحث توسط کارل ، از مجموعه های فولادی (مجموعه قطعات فولادی) تشکیل شده و برای نگهداشتن بار سنگ ناشی از وزن زمین شکسته شده به خاطر حفاری تونل طراحی شدند. این مفهوم در شکل ۱ شرح داده شده و کارل مجموعه راهبردهایی برای برآورد بار سنگ در شرایط زمین شناسی گوناگون ارائه نمود.
در اروپا یک روش طراحی تکیه گاه تونل جایگزین (آلترناتیو) توسعه یافت که مبدا آن به مقاله فنر  برمی گردد. همان گونه که در شکل ۲ نشان داده شده است، این روش بر اساس توسعه ناحیه پلاستیکی در توده سنگ اطراف تونل عمل می کند.

نتایج
تقاضاهای توسعه زیرساختار ، موجب افزایش تقاضاهای ساخت تونل های بزرگ در توده های سنگی با کیفیت بسیار ضعیف شده است. مشکلات مربوط به پایداری هر دو تونل زمانی رخ می دهد که مقاومت توده سنگ کمتر از یک پنجم سطح تنش درجا باشد. روش برآورد شدت مشکلات مچاله شوندگی رخ داده تحت این شرایط مطرح شده است. تاریخچه های موردی از مچاله شوندگی تونل مورد بحث قرار گرفته و گزینه های انتخابی تکیه گاه برای کنترل پایداری نما و تونل جمع بندی شده است. برای تشریح نحوه استفاده از برخی از این گزینه ها در طراحی تونل ، دو مثال عملی مطرح شده است. استفاده از ماشین های TBM در زمین مچاله شونده و هزینه های ساخت تونل های بزرگ در شرایط زمینی مختلف اجمالاً مرور شده است.


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

INTRODUCTION

“Rock defects and loads on tunnel supports” by Karl Terzaghi(1946) was a landmark paper in tunneling literature and, formany years, it provided the basis for the rational design oftunnels, particularly those constructed in North America. Thereare still many valuable lessons to be learned from this work andit is recommended reading for anyone seriously interested in thepractical aspects of tunnel design and construction.The “tunnel supports” discussed by Terzaghi were primarilysteel sets and these were designed to support the “rock load” dueto the weight of the broken ground resulting from the excavationof the tunnel. This concept is illustrated in Fig. 1 and Terzaghideveloped a set of guidelines for estimating the rock load fordifferent geological conditions. An alternative tunnel support design method was developed inEurope and its origins can be traced to a paper by Fenner(1938). This method is based upon the development of a“plastic zone” in the rock mass surrounding a tunnel asillustrated in Fig. 2.The support pressure pi in Fig. 2 is that provided by the rockmass through which the tunnel is being advanced. At a distanceof approximately one diameter ahead of the tunnel the rockmass is not influenced by the presence of the tunnel and thesupport pressure pi equals the in situ stress po, corresponding topoint A on the ground response curve. As the tunnel advancesthe support provided by the rock mass diminishes and the rockmass responds elastically up to point B at which plastic failureof the rock mass initiates. The radius rp of the plastic zone andthe radial convergence d both increase as the support pressuredecreases as illustrated in Fig. 2. Eventually, about two tunneldiameters behind the face, the support pressure pi provided bythe face has decreased to zero and the radial convergence dreaches its final value.Tunnel support, which may be steel sets, rockbolts orshotcrete or some combination of these, is installed after thetunnel has converged a distance do. This support acts like aspring with the support that it provides to the tunnel increasingwith convergence of the tunnel. The system reaches equilibriumat point C where the ground response curve and the supportreaction line intersect.Terzaghi (1925) published one of the first solutions for theelasto-plastic stress distributions around a cylindricalunderground opening but he did not apply his calculations to thedesign of tunnel support systems. Between 1938, when Fenner’spaper was published, and 1983, there were at least another 21papers describing alternate solutions for the rock-supportinteraction analysis. Brown et al (1983) reviewed these solutionsand they also published their own analysis. There have beenseveral additional rock-support interaction solutions publishedsince 1983.The behavior of the tunnel face was not considered in eitherthe Terzaghi “rock load” design method or the rock-supportinteraction analysis. This omission was not important forrelatively shallow, small tunnels since it was usually possible todevise some practical means for supporting the face if thisproved to be necessary. However, as both the size of tunnels andtheir depth below surface increased, the stability of the facebecame a serious issue. This is illustrated in Fig. 3 that showsthe plastic extrusion of a tunnel face as determined by means ofan axi-symmetric finite element model. Lunardi (2000) hassuggested that understanding and controlling the behavior of the“core” ahead of the advancing tunnel face is the secret tosuccessful tunneling in squeezing ground conditions. 


 

 عنوان فارسی مقاله: حفر تونل های بزرگ در برابر سنگ های سخت
 عنوان انگلیسی مقاله: BIG TUNNELS IN BAD ROCK
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید
خرید ترجمه آماده: downloadbutton

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *