دانلود ترجمه مقاله بهینه سازی پاسخ دینامیکی سازه ها با پارامترهای بازه ای – مجله الزویر

elsevier

 

 عنوان فارسی مقاله: بهینه سازی بازه ای پاسخ دینامیکی برای سازه هایی با پارامترهای بازه ای
 عنوان انگلیسی مقاله: Interval optimization of dynamic response for structures with interval parameters
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید
خرید ترجمه آماده: downloadbutton

 

سال انتشار  ۲۰۰۴
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  ۱۱ صفحه
تعداد صفحات ترجمه مقاله  ۳۲ صفحه
مجله  سازه و کامپیوترها
دانشگاه  چین
کلمات کلیدی  –
نشریه الزویر Untitled

 


فهرست مطالب:

 

چکیده
۱ مقدمه
۲ پیشینه ریاضی
۳ ماتریس های مشخصه بازه ای برای سازه هایی با پارامترهای بازه ای
۴ تحلیل پاسخ دینامیکی سازه هایی با پارامترهای بازه ای
۵ مدل بهینه سازی بازه ای
۶ کاربرد در سازه تراس
۷ کاربرد در سازه قاب بندی شده
۸ نتایج

 


 

بخشی از ترجمه:

 

مقدمه

بهینه سازی جبری رفتار سازه ای برای پارامترهای سازه ای خاص و شرایط بارگذاری به خوبی توسعه یافته است. اما در اکثر راه حل های عملی، پارامترهای سازه ای و بارها نامعلوم می باشند، به طور مثال، در فرایند تولید ممکن است بی دقتی یا خطاهای اندازه گیری رخ دهد. بنابراین مفهوم عدم قطعیت نقش مهمی در پژوهش مشکلات مختلف مهندسی ایفا می کند. معمول ترین شیوه برای مسائل عدم قطعیت، مدلسازی پارامترهای سازه ای به عنوان متغیرهای تصادفی یا فیلدها می باشد. تحت این موقعیت ها، کلیه اطلاعات مربوط به پارامترهای سازه ای توسط تابع چگالی احتمال مشترک ( یا تابع توزیع) پارامترهای سازه ای فراهم می شود. متاسفانه، مدل احتمالی تنها راه برای تشریح عدم قطعیت نبوده و عدم قطعیت برابر با تصادفی بودن نیست. در واقع مدلهای احتمالی بدون داده های آزمایشی کافی برای اعتباریابی و ارزیابی فرضیات مطرح شده در مورد چگالی های احتمال مشترک متغیرهای تصادفی و توابع درگیر، توانایی ارائه نتایج معتبر و مطمئن با دقت مورد نیاز را ندارند.

 ۸٫ نتایج
در این مقاله، یک روش بهینه سازی بازه ای جدید برای پاسخ های ارتعاش سازه هایی با پارامترهای بازه ای پیشنهاد شده است. مسئله بهینه سازی بازه ای، به مسئله بهینه سازی جبری تقریبی تبدیل می شود، بنابراین، می توان از الگوریتم استاندارد برای بهینه سازی غیر خطی و حل مسئله بهینه سازی بازه ای استفاده نمود. می توان دید که با استفاده از روش بهینه سازی بازه ای، اطلاعات بیشتری برای سازه های بهینه می توان بدست آورد، همچون چگونگی تغییر نتایج بهینه سازی، در صورت تحمل عدم قطعیت های پارامترهای سازه ای به سازه ها. نتایج بدست آمده تحت حمایت و پشتیبانی مثالهای عددی می باشد. از آنجایی که شیوه فعلی براساس بسط مرتبه اول تیلور است، در نتیجه کاربرد شیوه به مواردی محدود می شود که عدم قطعیت های بازه ای پارامترهای بازه ای کوچک می باشد. اگر عدم قطعیت های بازه ای پارامترهای بازه ای نسبتاً بزرگ باشد، آنگاه برای دستیابی به صحت محاسبه بالاتر، بسط مرتبه دوم تیلور را باید در نظر گرفت.


بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Introduction

The deterministic optimization [1,3–۵,۸] of structuralbehavior has been well developed for specified structuralparameters and loading conditions. However, in mostpractical situations, the structural parameters and loadsare uncertain, for example, there may be measurementinaccuracy or errors in the manufacturing process.Therefore, the concept of uncertainty plays an importantrole in the investigation of various engineeringproblems. The most common approach to problems ofuncertainty is to model the structural parameters asrandom variables or fields. Under the circumstances, allinformation about the structural parameters is providedby the joint probability density function (or distributionfunction) of the structural parameters. Unfortunately,probabilistic model is not the only way one could describe the uncertainty, and uncertainty does not equalrandomness. Indeed, probabilistic methods are not ableto deliver reliable results at the required precisionwithout sufficient experimental data to validate the assumptionsmade regarding the joint probability densitiesof the random variables or functions involved.Since the mid-1960s, a new method called the intervalanalysis has appeared. Moore [10] and his co-workers,Alefeld and Herzberger [2] have done the pioneeringwork. The linear interval equations and nonlinear intervalequations have been resolved. Hansen [9] in hisbook discussed the global optimization using intervalanalysis. Because of the complexity of the interval algorithm,it is difficult to deal with practical engineeringproblems. Recently, the interval analysis method hasbeen used to deal with the static displacement, eigenvalue,and dynamic response analysis of the uncertainstructures with interval parameters [6,7,11]. However,few papers can be found about the optimization ofstructures with interval parameters in engineering.Hence, it is necessary to develop an effective method tosolve the optimal problems of structures with interval parameters. This paper presents an interval optimizationmethod based on the interval analysis.We will start with a brief review of the intervalmathematics and the results of dynamic response analysisfor structures with interval parameters [11], and thendiscuss the interval optimization model. Using the firstorderTaylor expansion, matrix perturbation theory ofdynamic response [12], and interval extension of functions,the interval optimization problem can be transformedinto the approximate deterministic optimizationone. The present method is implemented for a trussstructure and a frame structure. Four numerical examples,the optimization of the dynamic response of a trussstructure and a frame structure with interval parameters,are given. The numerical results are compared with thoseobtained by the deterministic optimization method.2. Mathematical backgroundIn structural analysis and design, some structuralparameters have errors or uncertainties caused by manufacture,installation, computation or measurement.Therefore, it is very important to predict the errors resultedfrom the above-mentioned uncertainties in structuraldesign. In interval mathematics, the errors oruncertainties are always denoted by intervals. Before wedeal with the interval optimization problems, it is necessary to introduce some results in interval analysis[2,9,10].

 


 عنوان فارسی مقاله: بهینه سازی بازه ای پاسخ دینامیکی برای سازه هایی با پارامترهای بازه ای
 عنوان انگلیسی مقاله: Interval optimization of dynamic response for structures with interval parameters
دانلود مقاله انگلیسی: برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf اینجا کلیک نمائید
خرید ترجمه آماده: downloadbutton

 

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

خرید نسخه پاورپوینت این مقاله جهت ارائه

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *