استخدام مترجم زبان انگلیسی

سایت ترجمه فا جهت تکمیل گروه مترجمین خود، اقدام به جذب مترجم زبان انگلیسی به صورت غیر حضوری نموده است.

اگر رزومه آماده دارید میتوانید در قسمت “File Upload” در فرم زیر، آپلود و ارسال نمایید.

اگر قادر به تکمیل و ثبت فرم زیر نیستید، میتوانید رزومه و یا مشخصات خود را به آدرس ایمیل tarjomehfa.supt@gmail.com ارسال نمایید و یا در قسمت نظرات همین صفحه ثبت کنید.

 

[captainform id=”768845″]

 

* در صورتی که در ارسال اطلاعات از طریق فرم فوق ناموفق بودید، میتوانید رزومه خود را به آدرس ایمیل tarjomehfa.supt@gmail.com ارسال نمایید *