دانلود رایگان ترجمه مقاله فن آوری های چند رسانه ای و نظارت تصویری همگرا

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تکنولوژی ها برای همگرایی نظارت ویدئویی و چند رسانه ای به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تکنولوژی ها برای همگرایی نظارت ویدئویی و چند رسانه ای عنوان انگلیسی مقاله: Technologies for multimedia and video surveillance convergence رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات، سیستم های چند […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله کاربردهای محاسبات ابری برای شبکه هوشمند – IEEE 2013

دانلود رایگان مقاله انگلیسی نکاربردهای محاسبات ابری برای شبکه هوشمند : بررسی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: کاربردهای محاسبات ابری برای شبکه هوشمند : بررسی عنوان انگلیسی مقاله: Cloud Computing Applications for Smart Grid: A Survey رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتری، مهندسی برق و فناوری اطلاعات و ارتباطات، هوش مصنوعی، مهندسی کنترل، مهندسی الکترونیک، ابزار […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله شبیه سازی شبکه های مبتنی بر الکترومغناطیس در شبیه ساز شبکه NS-3 – ACM2013

دانلود رایگان مقاله انگلیسی شبیه سازی نانو (Nano-sim)، مبتنی بر شبیه سازی شبکه های نانو الکترومغناتیس در شبیه ساز شبکه NS-3 به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شبیه سازی نانو (Nano-sim)، مبتنی بر شبیه سازی شبکه های نانو الکترومغناتیس در شبیه ساز شبکه NS-3 عنوان انگلیسی مقاله: Nano-Sim: simulating electromagnetic-based nanonetworks in the […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله پیامدهای اجتماعی تلفن همراه – وایلی ۲۰۰۸

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پیامدهای اجتماعی تلفن همراه : ظهور جامعه ارتباطات شخصی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پیامدهای اجتماعی تلفن همراه : ظهور جامعه ارتباطات شخصی عنوان انگلیسی مقاله: Social Implications of Mobile Telephony: The Rise of Personal Communication Society رشته های مرتبط: فناوری اطلاعات و ارتباطات، مخابرات سیار، سوئیچ فرمت […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله تجربه اول با CarTorrent در یک شبکه تست شده واقعی موردی – IEEE 2007

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اولین تجربه با CarTorrent در بستر آزمون شبکه ادهاک خودروی حقیقی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: اولین تجربه با CarTorrent در بستر آزمون شبکه ادهاک خودروی حقیقی عنوان انگلیسی مقاله: First Experience with CarTorrent in a Real Vehicular Ad Hoc Network Testbed رشته های مرتبط: مهندسی برق، مهندسی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله فریم کنترل دسترسی قوی برای شبکه ابر محاسباتی – الزویر ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی چارچوب کنترل دسترسی پایدار به شبکه محاسبه ابر به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: چارچوب کنترل دسترسی پایدار به شبکه محاسبه ابر عنوان انگلیسی مقاله: Robust access control framework for mobile cloud computing network رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات و ارتباطات،  دیتا و امنیت شبکه، […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله روش مسير يابی مرکب برای شبکه های ويژه بی سيم

دانلود رایگان مقاله انگلیسی روش مسير يابي مرکب براي شبکه هاي ويژه بي سيم به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: روش مسير يابي مرکب براي شبکه هاي ويژه بي سيم عنوان انگلیسی مقاله: A Combined Routing Method for Wireless Ad Hoc Networks رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوری اطلاعات، شبکه های […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله مسیریابی ادهاک (Ad-hoc) متحرک هندسی بهینه تقریبی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مسیریابی ادهاک (Ad-hoc) متحرک هندسی بهینه تقریبی به همراه ترجمه فارسی     عنوان فارسی مقاله: مسیریابی ادهاک (Ad-hoc) متحرک هندسی بهینه تقریبی عنوان انگلیسی مقاله: Asymptotically Optimal Geometric Mobile Ad-Hoc Routing رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوری اطلاعات، شبکه های کامپیوتری و مخابرات سیار    فرمت مقالات رایگان […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله مسیریابی مطمئن در تلفن همراه برای شبکه مبتنی بر پیش بینی تغییر پذیری – IEEE 2004

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مسیریابی مطمئن در تلفن همراه برای شبکه مبتنی بر پیش بینی تغییر پذیری به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مسیریابی مطمئن در تلفن همراه برای شبکه مبتنی بر پیش بینی تغییر پذیری عنوان انگلیسی مقاله: Reliable Routing in Mobile Ad Hoc Networks Based on Mobility Prediction رشته های مرتبط: […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله پروتکل روتین عادی اینترنتی موبایل ادهاک و طرح Cross_Layor

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پروتکل روتین عادی اینترنتی Mobile Ad Hoc و طرح Cross_Layor به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پروتکل روتین عادی اینترنتی موبایل ادهاک و طرح Cross_Layor عنوان انگلیسی مقاله: Survey on Mobile Ad Hoc Network Routing Protocols and Cross-Layer Design رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوری اطلاعات، […]

مشاهده ادامه و دانلود