دانلود رایگان ترجمه مقاله انگیزه تحصیلی و جهت گیری اهداف موفقیت دانش آموزان – الزویر ۲۰۱۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی انگیزه آموزشی و جهت گیری های هدف دستیابی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: انگیزه آموزشی و جهت گیری های هدف دستیابی عنوان انگلیسی مقاله: Educational motivation and students’ achievement goal orientations رشته های مرتبط: علوم تربیتی، مدیریت و برنامه ریزی آموزشی و تکنولوژی آموزشی فرمت مقالات رایگان مقالات […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله جهتگیری آموزشی ، اهداف و دیگر آرمان ها

دانلود رایگان مقاله انگلیسی جهتگیری آموزشی ، اهداف و دیگر آرمان ها  به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: جهت گیری آموزشی ، اهداف و دیگر آرمان ها عنوان انگلیسی مقاله: Educational Aims, Objectives, And Other Aspirations رشته های مرتبط: علوم تربیتی، مدیریت آموزشی  فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله تدریس سیاست عمومی در آرمان مقایسه ای، ظرفیت ها و مشکلات آسیای شرقی – تیلور ۲۰۱۲

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تدریس سیاست عمومی در آرمان مقایسه ای، ظرفیت ها و مشکلات آسیای شرقی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تدریس سیاست عمومی در آرمان مقایسه ای، ظرفیت ها و مشکلات آسیای شرقی عنوان انگلیسی مقاله: Teaching Public Policy in East Asia: Comparing Aspirations, Potentials and Challenges رشته های مرتبط: […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله آموزش مهارت اجتماعی برای کودکان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی آموزش مهارت اجتماعی برای کودکان به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: آموزش مهارت اجتماعی برای کودکان که این مهارت را ندارند عنوان انگلیسی مقاله: teaching socias skills to kids who dont have them رشته های مرتبط: علوم اجتماعی، علوم تربیتی و روانشناسی  فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله آیا مدرسه یک سازمان آموزشی است؟ – ۲۰۰۳

 دانلود رایگان مقاله انگلیسی مقایسه مدارس با سازمانهای آموزشی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: آیا مدرسه یک سازمان آموزشی است؟ عنوان انگلیسی مقاله: is this school a learning organization? رشته های مرتبط: علوم تربیتی، مدیریت آموزشی فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند کیفیت ترجمه کیفیت […]

مشاهده ادامه و دانلود