دانلود رایگان ترجمه مقاله اثر روان درمانی اختلال استرس پس از ضربه روحی بر اختلالات خواب – الزویر ۲۰۱۷

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تاثیرات روان درمانی های مربوط به اختلال استرس پس از ضربه روحی بر اختلال های خواب: نتایج برگرفته از آزمایش بالینی تصادفی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله تاثیرات روان درمانی های مربوط به اختلال استرس پس از ضربه روحی بر اختلال های خواب: نتایج برگرفته از آزمایش بالینی […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله روش ها و ابعاد ارزیابی کیفیت داده های پرونده الکترونیکی سلامت – NCBI 2012

دانلود رایگان مقاله انگلیسی روش ها و ابعاد ارزیابی کیفیت داده های پرونده های سلامت الکترونیک: امکان استفاده مجدد از تحقیقات بالینی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله روش ها و ابعاد ارزیابی کیفیت داده های پرونده های سلامت الکترونیک: امکان استفاده مجدد از تحقیقات بالینی عنوان انگلیسی مقاله Methods and dimensions of […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله آسیب شناسی سردرد و میگرن در زنان – jnnp 1971

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اپیدمولوژی سردرد و میگرن در زنان به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله اپیدمولوژی سردرد و میگرن در زنان عنوان انگلیسی مقاله Epidemiology of headache and migraine in women رشته های مرتبط پزشکی، اپیدمیولوژی و مغز و اعصاب فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله فعالیت مغزی مرتبط با درد در اريترومالالژی ارثی – الزویر ۲۰۱۸

دانلود رایگان مقاله انگلیسی فعالیت مغزی مرتبط با درد در اریترومالالژی ارثی: محرک آزاد درد نواحی مغزی شامل ارزیابی و یادگیری را درگیر می کند به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله فعالیت مغزی مرتبط با درد در اریترومالالژی ارثی: محرک آزاد درد نواحی مغزی شامل ارزیابی و یادگیری را درگیر می کند عنوان […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله ژنتیک و آسیب شناسی بیماری میتوکندری – وایلی ۲۰۱۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی اصول ژنتیکی و پاتولوژی بیماری میتوکندریایی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله اصول ژنتیکی و پاتولوژی بیماری میتوکندریایی عنوان انگلیسی مقاله The genetics and pathology of mitochondrial disease رشته های مرتبط  پزشکی و زیست شناسی، آسیب شناسی پزشکی و علوم سلولی و مولکولی کلمات کلیدی میتوکندری بیماری میتوکندری، mtDNA؛ نقص […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله RNA های غیر کدگذاری بلند و بیماری های انسانی – NCBI 2012

دانلود رایگان مقاله انگلیسی RNA های غیر کد کننده بلند و بیماری انسان به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله RNA های غیر کد کننده بلند و بیماری انسان عنوان انگلیسی مقاله Long non-coding RNAs and human disease رشته های مرتبط زیست شناسی و پزشکی، علوم سلولی و مولکولی، ژنتیک، ژنتیک پزشکی فرمت مقالات […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله رفتار نوع A، ارتباط اجتماعی و مرگ كرونر – تیلور و فرانسیس ۱۹۹۴

دانلود رایگان مقاله انگلیسی رفتار نوع A، ارتباط اجتماعی و مرگ کرونر به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله رفتار نوع A، ارتباط اجتماعی و مرگ کرونر عنوان انگلیسی مقاله TYPE A BEHAVIOUR, SOCIAL CONTACT ANDCORONARYDEATH رشته های مرتبط پزشکی و قلب و عروق کلمات کلیدی رفتار نوع A، ارتباط اجتماعی ، مرگ کرونر […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله RNA های غیر کدکننده طولانی در سرطان – CellPress 2015

دانلود رایگان مقاله انگلیسی RNA های غیر کد کننده بلند در سرطان: از کارکرد تا ترجمه به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله RNA های غیر کد کننده بلند در سرطان: از کارکرد تا ترجمه عنوان انگلیسی مقاله Long Noncoding RNAs in Cancer: From Function to Translation رشته های مرتبط پزشکی، زیست شناسی، ژنتیک، […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله گیرنده های فعال proliferator فعال و لیگاندهای آنها – BMC 2014

دانلود رایگان مقاله انگلیسی گیرنده های فعال کننده تکثیر پراکسی زومی و لیگاند آن ها: اهمیت بالینی وتغذیه ای: یک مقاله مروری به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله گیرنده های فعال کننده تکثیر پراکسی زومی و لیگاند آن ها: اهمیت بالینی وتغذیه ای: یک مقاله مروری عنوان انگلیسی مقاله Peroxisome proliferator-activated receptors and […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدل تیمار برای یائسگی یا پیری سالم – الزویر ۲۰۱۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی یک مدل مراقبتی برای پیری و یائسگی سالم: گزارش وضعیت EMAS (جامعه اندروپوز و منوپوز اروپا) به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله یک مدل مراقبتی برای پیری و یائسگی سالم: گزارش وضعیت EMAS (جامعه اندروپوز و منوپوز اروپا) عنوان انگلیسی مقاله A model of care for healthy menopause and […]

Read More