دانلود رایگان ترجمه مقاله مدل استخراج داده های ترکیبی الگوریتم های انتخاب ویژگی برای امتياز دهی اعتباری – الزویر ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدل تركيبی داده كاوی الگوريتم های انتخاب ويژگی و طبقه بندی كننده های يادگيری گروهی برای امتياز دهی اعتباری به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدل تركيبی داده كاوی الگوريتم های انتخاب ويژگی و طبقه بندی كننده های يادگيری گروهی برای امتياز دهی اعتباری عنوان انگلیسی مقاله: A hybrid […]

مشاهده ادامه و دانلود

پدانلود رایگان ترجمه مقاله پیاده سازی برنامه های کم سود شرکت

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پیاده سازی برنامه های کم سود شرکت: اثر شیوه های کنترل مدیریت به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پیاده سازی برنامه های کم سود شرکت: اثر شیوه های کنترل مدیریت عنوان انگلیسی مقاله: Implementing Corporate Lean Programs: The Effect of Management Control Practices رشته های مرتبط: حسابداری، مدیریت و […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله انتخاب تامین کننده سبز با چارچوب AHP – آنتروپی – تاپسیس – امرالد ۲۰۱۵

دانلود رایگان مقاله انگلیسی انتخاب تامین کننده سبز با استفاده از چارچوب AHP-Entropy-TOPSIS به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: انتخاب تامین کننده سبز با استفاده از چارچوب AHP-Entropy-TOPSIS عنوان انگلیسی مقاله: Green supplier selection using an AHP-Entropy-TOPSIS framework رشته های مرتبط: علوم اقتصادی، مدیریت و مهندسی صنایع، لجستیک و زنجیره تامین، مدیریت کسب و […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله ارزیابی قابلیت اطمینان فازی رخداد اصلی درخت های خطا با پردازش داده های کیفی – الزویر ۲۰۱۲

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ارزیابی قابلیت اطمینان فازی وقایع پایه درخت های خطا از طریق پردازش داده های کیفی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ارزیابی قابلیت اطمینان فازی وقایع پایه درخت های خطا از طریق پردازش داده های کیفی عنوان انگلیسی مقاله: A fuzzy reliability assessment of basic events of fault trees through qualitative data […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله صف بندی داده های سطحی ناقص با کنترل کیفیت محصولات انتهایی دسته – الزویر ۲۰۱۴

دانلود رایگان مقاله انگلیسی صف بندی داده های دسته ایی ناجور با کاربردی برای کنترل کمیت محصول انتهایی دسته به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: صف بندی داده های دسته ایی ناجور با کاربردی برای کنترل کمیت محصول انتهایی دسته عنوان انگلیسی مقاله: Uneven batch data alignment with application to the control of […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله ناظر وضعیت فاصله برای سیستم متغیر زمان غیرخطی – الزویر ۲۰۱۳

دانلود رایگان مقاله انگلیسی برنامه ناظر وضعيت فاصله برای سیستم‌های متفاوت غیرخطی زمان به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: برنامه ناظر وضعيت فاصله برای سیستم‌های متفاوت غیرخطی زمان عنوان انگلیسی مقاله: Interval State Observer for Nonlinear Time Varying Systems رشته های مرتبط: مهندسی صنایع، تحلیل سیستم ها و بهینه سازی سیستم ها فرمت مقالات […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله شبيه سازی عملكرد JIT در یک کارگاه چاپخانه

دانلود رایگان مقاله انگلیسی شبيه سازی عملكرد یا کار JIT در یک کارگاه چاپخانه به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: شبيه سازی عملكرد یا کار JIT در یک کارگاه چاپخانه عنوان انگلیسی مقاله: SIMULATION OF JIT PERFORMANCE IN A PRINTING SHOP رشته های مرتبط: مهندسی صنایع، بهینه سازی سیستم ها  فرمت مقالات رایگان مقالات […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله فرآیند مهندسی مجدد و الگوهای آن

دانلود رایگان مقاله انگلیسی فرآیند مهندسی مجدد و الگوهای آن به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: فرآیند مهندسی مجدد و الگوهای آن عنوان انگلیسی مقاله: REENGINEERING and REENGINEERING PATTERNS رشته های مرتبط: مهندسی صنایع، بهینه سازی سیستم ها فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند کیفیت […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدل سازی ریاضی و تحلیل عملکرد سیستم تولید نخ تابیده – الزویر ۲۰۱۰

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدل سازی ریاضی و تحلیل عملکرد سیستم تولید نخ تابیده به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدل سازی ریاضی و تحلیل عملکرد سیستم تولید نخ تابیده : بر اساس داده های محدود عنوان انگلیسی مقاله: Mathematical modeling and performance analysis of combed yarn production system: Based on few data […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدل ریاضی برای بهینه سازی هزینه کیفیت – الزویر ۲۰۰۸

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدل ریاضی برای بهینه سازی هزینه کیفیت به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدل ریاضی برای بهینه سازی هزینه کیفیت عنوان انگلیسی مقاله: Mathematical model for quality cost optimization رشته های مرتبط: مهندسی صنایع، برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها، بهینه سازی سیستم ها فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی […]

مشاهده ادامه و دانلود