دانلود رایگان ترجمه مقاله مقایسه شبكه عصبی رگرسیون عمومی و مدل سری زمانی Box-Jenkins – الزویر ۲۰۱۴

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پیش بینی هزینه نگه داری تجهیزات ساخت و ساز: مقایسه بین شبکه عصبی رگرسیون عمومی و مدل های سری های زمانی باکس-جنکینز به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله پیش بینی هزینه نگه داری تجهیزات ساخت و ساز: مقایسه بین شبکه عصبی رگرسیون عمومی و مدل های سری های زمانی […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله یک نظریه برای یکپارچه سازی دانش در آموزش طراحی معماری – Ijar 2009

دانلود رایگان مقاله انگلیسی نظریه ای برای یکپارچه سازی دانش در آموزش طراحی معماری به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: نظریه ای برای یکپارچه سازی دانش در آموزش طراحی معماری عنوان انگلیسی مقاله: A Theory For Integrating Knowledge In Architectural Design Education رشته های مرتبط: معماری و مدیریت، مدیریت پروژه و ساخت، مدیریت دانش […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله تمرکز بر فرآیند طراحی معماری از طریق سبک های یادگیری – الزویر ۲۰۰۳

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تمرکز بر فرآیند طراحی معماری از طریق سبک های یادگیری به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تمرکز بر فرآیند طراحی معماری از طریق سبک های یادگیری عنوان انگلیسی مقاله: Focus on architectural design process through learning styles رشته های مرتبط: معماری، علوم تربیتی، تکنولوژی معماری، تکنولوژی آموزش، مدیریت و […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله معماری ويلا – ویلای ساووی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی معماری ويلا – ویلای ساووی به همراه ترجمه فارسی    عنوان فارسی مقاله: معماری ويلا – ویلای ساووی عنوان انگلیسی مقاله: The Villa Savoye رشته های مرتبط: معماری  فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند  کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب میباشد  کد […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله میراث معماری مسجد اندونزی – ۲۰۰۲

دانلود رایگان مقاله انگلیسی میراث معماری مسجد اندونزی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: میراث معماری مسجد اندونزی عنوان انگلیسی مقاله: Indonesia’s Mosque Architectural Heritage رشته های مرتبط: معماری، معماری منظر فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله خوب میباشد  […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی انواع ادراک مدیریت پروژه ساخت و ساز – الزویر ۲۰۰۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بررسی سه نوع ادراک مدیریت پروژه ساخت و ساز به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بررسی سه نوع ادراک مدیریت پروژه ساخت و ساز عنوان انگلیسی مقاله: Three conceptual levels of construction project management work رشته های مرتبط: معماری،  مدیریت پروژه و ساخت فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه […]

مشاهده ادامه و دانلود

دانلود رایگان ترجمه مقاله بحران سکونتگاه های انعطاف پذیر شهری

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بحران محل سکونت انعطاف پذیر شهری به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بحران سکونتگاه های انعطاف پذیر شهری عنوان انگلیسی مقاله: DISASTER RESILIENT URBAN SETTLEMENTS رشته های مرتبط: معماری، شهرسازی، مدیریت شهری و طراحی شهری فرمت مقالات رایگان مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF میباشند کیفیت […]

مشاهده ادامه و دانلود