دانلود رایگان ترجمه مقاله روش جستجوی سنسور برای سنجش به عنوان یک معماری سرویس – IEEE 2013

دانلود رایگان مقاله انگلیسی تکنیک های سنسور (حسگر) جستجو جهت دریافت (سنجش) به عنوان یک معماری سرویس در اینترنت اشیا به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: تکنیک های سنسور (حسگر) جستجو جهت دریافت (سنجش) به عنوان یک معماری سرویس در اینترنت اشیا عنوان انگلیسی مقاله: Sensor Search Techniques for Sensing as a Service […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله انتخاب سرعت لینک لایه برای انتقال چند رسانه ای در شبکه مش بی سیم – الزویر ۲۰۱۱

دانلود رایگان مقاله انگلیسی MARS: انتخاب سرعت لینک–لایه برای انتقال چندرسانه ای درشبکه های بی سیم مش به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: MARS: انتخاب سرعت لینک–لایه برای انتقال چندرسانه ای درشبکه های بی سیم مش عنوان انگلیسی مقاله: MARS: Link-layer rate selection for multicast transmissions in wireless mesh networks رشته های مرتبط: […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله ارزیابی تاخیر در سیستم های اتوماسیون شبکه با الگوریتم ژنتیک – الزویر ۲۰۱۱

دانلود رایگان مقاله انگلیسی الگوریتم ژنتیک برای سنجش تاخیر در سیستم های اتوماسیون شبکه ای به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: الگوریتم ژنتیک برای سنجش تاخیر در سیستم های اتوماسیون شبکه ای عنوان انگلیسی مقاله: Genetic algorithms for delays evaluation in networked automation systems رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، شبکه های […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله پیام های E-WOM در رسانه های اجتماعی – امرالد ۲۰۱۷

دانلود رایگان مقاله انگلیسی پیام رسانی شفاهی الکترونیکی در رسانه اجتماعی: روابط اجتماعی، فاصله زمانی و پیام محسوس به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: پیام رسانی شفاهی الکترونیکی در رسانه اجتماعی: روابط اجتماعی، فاصله زمانی و پیام محسوس عنوان انگلیسی مقاله: E-WOM messaging on social media: social ties, temporal distance, and message concreteness […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی سیستم های چندگانه موازی و توزیع شده جهت شبیه سازی محاسبات – الزویر ۲۰۱۶

دانلود رایگان مقاله انگلیسی یک نظرسنجی در مورد سیستم های چندگانه موازی و توزیع شده برای شبیه سازی محاسبات با کارایی بالا به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: یک نظرسنجی در مورد سیستم های چندگانه موازی و توزیع شده برای شبیه سازی محاسبات با کارایی بالا   عنوان انگلیسی مقاله: A survey on […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله الگوهای تحرک انسانی مبتنی بر فعالیت استنباط شده از داده های تلفن همراه – IEEE 2016

دانلود رایگان مقاله انگلیسی الگوهای تحرک انسانی مبتنی بر فعالیت استنباط شده از داده های تلفن همراه: یک مطالعه موردی از سنگاپور به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: الگوهای تحرک انسانی مبتنی بر فعالیت استنباط شده از داده های تلفن همراه: یک مطالعه موردی از سنگاپور عنوان انگلیسی مقاله: Activity-Based Human Mobility Patterns […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله بررسی ادبیات سیستماتیک معماری سازمانی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی ارزیابی معماری سازمانی: بررسی ادبیات منظم به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: ارزیابی معماری سازمانی: بررسی ادبیات منظم عنوان انگلیسی مقاله: ENTERPRISE ARCHITECTURE EVALUATION: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW رشته های مرتبط: مهندسی فناوری اطلاعات و مدیریت، معماری سازمانی، مدیریت سیستم های اطلاعات، مدیریت کسب و کار و سیستم های […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله نظریه مفهوم سازی زمینه ای رفتار برنامه ریزی شده و دلیل حضور جوانان در محیط مجازی – الزویر ۲۰۱۴

دانلود رایگان مقاله انگلیسی آیا نظریه مفهوم سازی زمینه ای رفتار برنامه ریزی شده دلیل حضور نوجوانان در محیط های مجازی را توضیح می دهد؟ به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: آیا نظریه مفهوم سازی زمینه ای رفتار برنامه ریزی شده دلیل حضور نوجوانان در محیط های مجازی را توضیح می دهد؟ عنوان […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله مدیریت داده ها در سیستم های پایگاه داده توزیع شده زمان واقعی

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت داده ها در سیستم های پایگاه داده‌ زمان واقعی توزیع شده‌ تلفن همراه: نقدها و مسائل به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: مدیریت داده ها در سیستم های پایگاه داده‌ زمان واقعی توزیع شده‌ تلفن همراه: نقدها و مسائل عنوان انگلیسی مقاله: Data management in Mobile Distributed Real […]

Read More

دانلود رایگان ترجمه مقاله بهبود انتخاب وب سرویس با کیفیت فازی حفاظت – IJITEE 2014

دانلود رایگان مقاله انگلیسی بهبود انتخاب سرویس وب با استفاده از کیفیت حفاظت فازی به همراه ترجمه فارسی   عنوان فارسی مقاله: بهبود انتخاب سرویس وب با استفاده از کیفیت حفاظت فازی عنوان انگلیسی مقاله: Improving Web Service Selection using Fuzzy Quality of Protection رشته های مرتبط: مهندسی کامپیوتر، مهندسی فناوری اطلاعات، اینترنت و شبکه […]

Read More